Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Höga ambitioner hos riksdagens klimatgrupp – men inte ett ord om minskad skogsavverkning, högre bränsleskatt eller andra konkreta åtgärder

Sampo Terho, Anders Adlercreutz, Li Andersson med flera pratar om klimatet.
Bistra miner och abstrakta löften dominerade då riksdagspartierna minus Sannfinländarna presenterade klimatmål för Finland i dag. Sannfinländarna ordnade ett eget tillfälle där Finlands intressen höjdes över planetens. Sampo Terho, Anders Adlercreutz, Li Andersson med flera pratar om klimatet. Bild: Lehtikuva riksdagen,kolumner

Finland ska driva en ambitiös klimatpolitik under sitt EU-ordförandeskap i höst, säger riksdagspartierna. Vad det här innebär på konkret nivå återstår att se inför riksdagsvalet.

Målen ställs högt, partierna går in för att bromsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader helt i enlighet med rapporten från FN:s klimatpanel. Gruppen vill också förnya EU-målen så att det inte räcker med en utsläppsminskning på 40 procent till 2030, utan vill att minskningen är 55 procent.

Pappret konstaterar att ambitiösa klimatmål inte står i konflikt med industrins konkurrenskraft

En viktig poäng är också att pappret konstaterar att ambitiösa klimatmål inte står i konflikt med industrins konkurrenskraft, tvärtom: "De här målen går att nå utan att vår välfärd hotas, och i en värld som rör sig mot minskade utsläppsmål är det en konkurrensfördel att Finland är i framkant", som Samlingspartiets Kai Mykkänen sade på presskonferensen i dag.

Finland ska driva en ambitiös höjning av EU:s klimatmål

EU ska förnya sina klimatmål till år 2020 vilket betyder att det arbetet är som intensivast nästa höst när Finland är EU-ordförande. Det var också det partiordförandena poängterade när de mötte pressen i rikssalen i dag: nu har partierna ett papper på vad ambitionsnivån ska vara inför EU-diskussionerna. Målet är att Finland ska ha en aktiv roll i att föra de här diskussionerna framåt.

Samtidigt är det två sidor långa pappret inte nere på särskilt konkret nivå i sina tretton punkter. Pappret konstaterar att vi i Finland redan på 40-talet ska binda mer växthusgaser än vi släpper ut, men inte hur.

Det står att Finland "kraftigt ska tygla" skogsavverkningen, men inget parti vill i dagsläget säga om vi faktiskt ska minska på skogsavverkningen. Det står att Finland ska "främja" bilar med lågt utsläpp eller inga utsläpp – men inga konkreta förslag av den typen som fanns i trafikrapporten förra veckan nämns.

Och så står det att energi- och värmeproduktionen ska bli så gott som utsläppsfri på 2030-talet, vilket energiindustrin i praktiken själv har konstaterat att är realistiskt.

Sannfinländarna tappar möjlighet till regeringsförhandlingar

Så var det åtta och inte nio partirepresentanter som stod bakom klimatdokumentet i dag, då Sannfinländarna i måndags hoppade av arbetsgruppen.

Att Sannfinländarna i dag presenterade ett eget miljöprogram är inget konstigt i sig, alla partier jobbar med sin klimatpolitik inför vårens val. Det är tajmingen som är mer intressant: det är helt enkelt ett politiskt utspel att hoppa av en parlamentariska arbetsgrupp i stället för att påverka den inifrån, och att ordna ett eget klimatinfo samma dag arbetsgruppens resultat presenteras.

Sannfinländarna är inte klimatskeptiker, men deras budskap i miljöfrågor följer samma mönster som deras politik i övrigt: Finlands behov går före allt annat. Sannfinländarna frågar sig varför Finland ska göra mer än andra, man skyller på än Polen, än Kina och vill inte understöda u-ländernas klimatarbete.

Att sätta sig på tvären i klimatfrågor i det här skedet minskar nog chanserna för att få sitta med i regeringsförhandlingar efter riksdagsvalet

Men nu är inte bara klimatforskare världen över utan också de övriga åtta riksdagspartierna överens om att alla, även Finland, efter bästa förmåga måste delta i klimatarbetet. Då är frågan vad Sannfinländarna vinner på att inte vara med. Att sätta sig på tvären i klimatfrågor i det här skedet minskar nog på chanserna för att få sitta med i regeringsförhandlingar efter riksdagsvalet.

Får vi se konkreta förslag i valdebatterna?

Det är klart att en bred överenskommelse av det slag som presenterades i dag inte har förutsättningar att gå ner på detaljnivå. Regeringsperioden går mot sitt slut och inför valen i vår vill inget parti binda sina händer med nåt miljöprogram som begränsar vad de kan driva för frågor.

Man kan fråga sig vad det konkret innebär att utsläppsfri trafik ska "främjas". Och ska skogsavverkningen minska eller bara inte öka från dagens nivå om den enligt pappret ska "tyglas kraftigt"? Inför riksdagsvalet får vi hoppas på en mer konkret nivå i klimatdebatten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes