Hoppa till huvudinnehåll

Bakslag för Trump - högsta domstolen går emot honom gällande asylregler

Brett Kavanaugh står längst till höger på Högsta domstolens nyaste officiella gruppfoto.
Brett Kavanaugh står längst till höger på Högsta domstolens nyaste officiella gruppfoto. Bild: AFP / Lehtikuva Brett Kavanaugh,USA:s högsta domstol,grupp,domare

På fredagen (den 21 december) gav högsta domstolen sitt utlåtande, de godkänner inte Trumps planer på strängare asyllagar. Direktivet som nu röstats ner 5-4, gäller direkt nekande av asyl för personer som tagit sig till USA på olagligt sätt.

Trump har försökt göra det svårare för asylsökanden. Den 9 november publicerades direktivet, vilket var ämnat att stävja invandringen från Central- och Sydamerika.

Men en federal domare motsatte sig det nya förslaget och lyckades bromsa upp processen.

Domaren i fråga, Jon Tigar är distriktsdomare i San Francisco. Han gick i slutet av november emot Trumpadministrationen.

Tigar bojkottade den nya policyn, varpå Trumpadministrationen försökte få honom avstängd och få delstaten att återta hans beslut.

Den hierarkiskt sätt lägre domstolen som förbjöd direktivet hänvisade till den federala lagstiftningen. De menade att det klart framgår att personer som olagligt kommit till USA har rätt att söka asyl.

Tigar kunde utlysa ett nationellt förbud mot förslaget, vilket hindrade direktivets implementering. Högsta domstolen ställer sig nu bakom Tigars domslut.

Brett Kavanaugh och Neil Gorsuch som Trump nominerat till högsta domstolen röstade för förslaget. Medan den konservativa domaren John Roberts slöt sig till domstolens liberala falang.

Källa: Reuters, WP