Hoppa till huvudinnehåll

Yle har tekniska problem som kan påverka svenska.yle.fi och Arenan. Vi utreder.

Yle allt viktigare för finländarna: 95 procent använder Yles tjänster varje vecka – Svenska Yle det mest betydelsefulla mediet bland finlandssvenskar

Barn tittar på surfplatta.
Barn tittar på surfplatta. Bild: Per Strand pekdatorer,ipad

Taloustutkimus färska undersökning Yles betydelse för finlandssvenskarna visar att Svenska Yle fortsättningsvis bedöms vara det mest pålitliga mediet bland finlandssvenskar. Hela 84 procent av finlandssvenskarna upplever att Svenska Yle är pålitligt.

“Vi har jobbat stenhårt med att öppna upp våra journalistiska processer och hur vi tänker kring våra innehåll i år och det är glädjande att se att mottagandet varit så här positivt. För oss är det helt avgörande att finlandssvenskarna upplever Svenska Yle som en tillförlitlig aktör", säger Alex Fager, strategichef vid Svenska Yle.

Svenska Yle upplevs även fortsättningsvis ha lyckats väl i sitt public service-uppdrag. Medeltalet ligger på 4,49 (skala 1-6). Undersökningen Yles betydelse för finlandssvenskarna visar även att Svenska Yles innehåll fortsättningsvis håller hög kvalitet (medeltalet 4,55 jämfört med fjolårets 4,48). Undersökningen visar även att Yle Arenan når 47 procent av finlandssvenskarna varje vecka, jämfört med 43 procent år 2017.

“Speciellt glada är vi över den ökade räckvidden bland unga under 30 år. Yle Arenan når nu nästan 40 procent av alla unga varje vecka. Tillsammans med X3M är Arenan nu Yles största tjänst på svenska för unga finlandssvenskar”, konstaterar Fager.

Yle allt viktigare på ett personligt plan

Yles betydelse i det finländska samhället har ökat. Enligt den färska kanal- och tjänsteundersökningen (KMK) är Yle även allt viktigare på ett personligt plan. Yle uppnådde samtliga av de långsiktiga kundmålsättningarna för år 2018.

Yle får vitsordet 8,2 på frågan om betydelsen av Yles existens i det finländska samhället på skalan 1-10 (målsättning: 8). Vitsordet förbättrades jämfört med förra året då siffran var 8. Yles personliga betydelse för finländarna fick vitsordet 7,3, vilket även det är en ökningen från förra årets 7 (målsättning: 7,2).

Under år 2018 använde 95 procent av finländarna Yles tjänster varje veckan. Yle nådde även allt fler personer i åldern 15-29 via nätet och framförallt via sociala medier.

Även räckvidden per vecka för Yles webbtjänster bland människor som är under 45 år gamla ökade jämfört med fjolåret. Yles räckvidd via televisionen har däremot dalat redan under en längre tid.

Intresset för Yles tjänster ligger på samma nivå som tidigare år. Bland hela befolkningen är den mest intressanta tjänsten Yle TV1, och för personer som är under 45 år gamla Yle Arenan.

Undersökningarna, som genomfördes på uppdrag av Yle, gjordes av Taloustutkimus. 2616 personer deltog i kanal- och tjänsteundersökningen (KMK). Antalet respondenter i undersökningen om Yles betydelse bland finlandssvenskarna var 500 personer. Resultatet är representativt för finlandssvenskarna gällande ålder, kön och område.

Bolaget