Hoppa till huvudinnehåll

Julfreden utlyses i Åbo klockan tolv i dag - följ ceremonin här

På julafton utlyses julfreden traditionsenligt på Gamla stortorget i Åbo klockan 12. Det är Åbo stads protokollchef Mika Akkanen som läser upp texten på Brinkalahusets balkong.

Att julfreden läses upp i Åbo har varit en nästan obruten tradition sedan 1300-talet. Från balkongen på Brinkala gård har julfreden utlysts sedan 1886.

Tidigare hade julfreden också en juridisk betydelse eftersom brott under jultid kunde få strängare påföljder.

Julfreden har utlysts från Brinkalahusets balkong sedan år 1886.
Julfreden i Åbo 2016. Julfreden har utlysts från Brinkalahusets balkong sedan år 1886. Bild: Åbo stad/Kari Vainio julfreden från åbo

Utlysningen av julfreden

Julfredspergamentet läses upp av Åbo stads protokollchef Mika Akkanen.

I morgon, vill Gud,
infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest;

och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande,

emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.

Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg.

Protokollchef Mika Akkanen har utlyst julfreden i Åbo sedan 2013.
Mika Akkanen läser upp julfreden i år, bilden är från 2016. Protokollchef Mika Akkanen har utlyst julfreden i Åbo sedan 2013. Bild: Åbo stad/Kari Vainio julfred

Utlysningen av julfreden i Åbo är startskottet för julfirandet i många familjer.

Julfreden började sändas i radio 1935 och cirka 30 år senare tog de direkta tv-sändningarna vid.

Också i år kan man följa med utlysningen av julfreden på Yle TV1, Yle Vega och på Arenan.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes