Hoppa till huvudinnehåll

Högsta rättsinstansen slår fast att Raseborg gjorde fel mot tjänsteman: "Det har varit en lång och tung process" säger Eila Nieminen-Räntilä åtta år senare

Korkein hallinto-oikeus Fabianinkatu 15, Helsinki
Högsta förvaltningsdomstolen har bestämt att Eila Nieminen-Räntilä blev felbehandlad av Raseborgs stad. Korkein hallinto-oikeus Fabianinkatu 15, Helsinki Bild: Juha Kivioja / Yle högsta förvaltningsdomstolen,Högsta förvaltningsdomstolen

Nu har högsta domstolsinstans sagt sista ordet i en mycket långvarig tvist mellan Raseborgs stad och stadens tidigare utvecklingsplanerare.

Högsta förvaltningsdomstolen HFD slår nu fast att staden Raseborg inte hade rätt att dra in dåvarande utvecklingsplaneraren Eila Nieminen-Räntiläs tjänst.

Nieminen-Räntiläs tjänsteförhållande till staden fortsatte enligt domstolen också efter att staden beslutade dra in tjänsten.

Helsingfors förvaltaningsdomstol gjorde ett likadant beslut redan 2016 men Raseborgs stad valde att i sista minuten överklaga beslutet till HFD.

Tvisten har pågått nästan sedan Raseborgs stad grundades 2009.

Bland annat detta har hänt

1.1.2009 Staden Raseborg ser dagens ljus när Ekenäs, Karis och Pojo fusioneras. Kommundirektören i Pojo Jyrki Hakkarainen blir utvecklingsdirektör i den nya staden. Eila Nieminen-Räntilä från Pojo kommun blir utvecklingsplanerare i den nya staden.

29.10.2010 Hakkarainen ändrar Nieminen-Räntiläs tjänst på ett väsentligt sätt: Hon ska framöver till 40 procent ska jobba på utvecklingsavdelningen och till 60 procent med med vanliga kansliuppgifter inom lantbruksförvaltningen. Nieminen-Räntilä är missnöjd och kräver rättelse.

29.3.2011 Raseborgs stadsstyrelse förkastar Nieminen-Räntiläs rättelseyrkan. Hon för saken till domstolen.

17.10.2011 Hakkarainen ger per e-post order till Nieminen-Räntilä att hon ska jobba tre dagar i veckan som utvecklingsplanerare och 2 dagar i veckan med lantbruksförvaltning. Därmed stämmer det enligt Nieminen-Räntilä inte att hennes tjänst till 60 procent består av uppgifter inom lantbruksförvaltningen.

26.4.2012 Helsingfors förvaltningsdomstol ger staden rätt och förkastar Nieminen-Räntiläs besvär om beslutet som stadsstyrelsen fattade 28.3.2011.

Kommunerna Esbo, Hangö, Karislojo, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Nummi-Pusula, Sjundeå, Vichtis och Raseborg beslutar under 2012 att sköta lantbruksförvaltningen tillsammans. Ingå blir värdkommun. Personalen flyttar i Ingås tjänst 1.1.2013. Samtliga anställda nämns vid namn. Från Raseborg flyttar enligt avtalet innehavaren av tjänsten som lantbrukssekreterare på heltid Mårten Engberg samt
en onämnd person med en odefinierad tjänst om 0,6 årsverken.

4.12.2012 Nieminen-Räntilä får en varning av Raseborgs stad.

17.12.2012 Raseborgs stadsstyrelse drar in tjänsten som utvecklingsplanerare från och med 1.1.2013 eftersom Nieminen-Räntilä jobbar med lantbruksfrågor 60 procent av tiden, det vill säga över hälften av sin arbetstid. Raseborg anser att hon enligt samarbetsavtalet då blir anställd av Ingå kommun. Raseborg anser att Nieminen-Räntilä med sitt agerande har lyckats försvåra processen kring lantbruksförvaltningen. Ingå har vägrat inrätta en tjänst för henne och sälja 40 procent av hennes arbetstid till Raseborgs stad som hade lovat köpa 40 procent av hennes arbetsinsats och betala största delen av hennes lön under 2013. Ingå vill inte ha Nieminen-Räntilä - en av motiveringarna var att hennes lön var betydligt högre än den övriga personalens lön inom lantbruksförvaltningen.

21.12.2012 Staden skickar e-post till Nieminen-Räntilä och meddelar att tjänsten som utvecklingsplanerar har dragits in från och med 31.12.2012 och hon från och med 1.1.2013 jobbar som anställd i Ingå kommun. Staden slutar betala lön till Nieminen-Räntilä 31.12.2012. Hon meddelar i december både till Raseborg och Ingå att hon är sjukskriven en kort tid samt meddelar att hon kommer på jobb men får inget svar av Ingå. När fackets jurist kontaktar Ingå kommun om saken, säger kommundirektören att Raseborg och Ingå inte har kunnat enas om flytten av Nieminen-Räntilä. Resultatet blir att varken Raseborg eller Ingå anser sig vara hennes arbetsgivare. Hon blir också utan lön.

14.1.2013 Ingå kommundirektör skriver per e-post till Raseborgs personalchef: "Vi påpekar att Raseborgs stad inte har något ikraftvarande avtal med Ingå kommun gällande överföringen av planeringssekreteraren Eila Nieminen-Räntilä. Samma svar har getts till Eila Nieminen-Räntiläs ombud." Det står alltså klart att det inte fanns någon som helst enighet i frågan om flytten av tjänsten och Nieminen-Räntilä till Ingå.

11.2.2013 Raseborg beslutar att inte undersöka hennes rättelseyrkan.

8.4.2013 Högsta förvaltningsdomstolen HFD förkastar såväl förvaltningsdomstolens, Hakkarainens och Raseborgs stadsstyrelses beslut.

17.4.2014 Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar stadsstyrelsens beslut från 11.2.2013 och kräver att stadsstyrelsen ska undersöka rättelseyrkan. Stadsstyrelsen vägrar göra detta 29.9.2014.

29.9.2014 Raseborgs stadsstyrelse beslutar att förkasta Nieminen-Räntiläs rättelseyrkan.

31.5.2016 Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar stadsstyrelsens beslut att dra in tjänsten som utvecklingsplanerare och slår fast att Nieminen-Räntilä har varit i Raseborgs stads tjänst också från och med 1.1.2013.

Utvecklingsplaneraren Eila Nieminen-Räntilä gick i pension 2013 eftersom hon inte längre fick någon lön, varken av Raseborgs stad eller av Ingå kommun dit Raseborgs stad ansåg att hennes tjänst hade flyttats. Hon kunde heller inte få arbetslöshetsstöd eftersom hon redan hade fyllt 65 år.

HFD gav i onsdags (19.12) ett så kallat årsboksbeslut som gäller utvecklingsplanerarens tjänsteförhållande.

I årsboken publicerar HFD referat av sina principiellt viktigaste beslut. Det handlar med andra ord om beslut som har betydelse för lagtillämpningen i andra liknande fall eller som annars är av allmän betydelse.

Nieminen-Räntilä: "Hoppas staden reder ut vem som bär ansvaret"

- Det har varit en verkligt lång och tung process, säger Eila Nieminen-Räntilä.

Men hon tycker inte att allt ännu är över. Domstolen har inte beslutat om eventuella ersättningar, till exempel om Nieminen-Räntilä har rätt till sin lön.

Hon önskar att staden nu tar sitt ansvar.

- Hoppas att staden nu utreder vilka tjänsteinnehavare och politiker som bär ansvar för de beslut om stridit mot lagen.

Hon tycker inte stadens skattebetalare ska stå för uteblivna löner och andra ersättningar.

Ändrade arbetsguppgifter och flytt till Ingå gick inte

Staden ändrade dåvarande utvecklingsplaneraren Eila Nieminen-Räntiläs arbetsuppgifter hösten 2010. Hon skulle börja jobba till 60 procent med helt annorlunda uppgifter än tidigare vid stadens landsbygdsförvaltning.

Senare avtalade kommunerna i Västnyland om gemensam landsbygdsförvaltning i Ingå kommuns regi. Raseborg ansåg då att Nieminen-Räntiläs tjänst flyttar till Ingå och beslutade dra in tjänsten.

Men Ingå tog inte emot Nieminen-Räntilä så hon befann sig i en situation där hon inte hade någon arbetsgivare.

I bakgrunden fanns också en tvist mellan Raseborg och Ingå om i vilkendera kommun den gemensamma landsbygdsförvaltningen placeras.

Nieminen-Räntilä har under tiden gått i pension men det påverkar inte domstolens beslut. Hon ansökte om pension eftersom hon inte längre fick lön av varken Raseborg eller Ingå kommun.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland