Hoppa till huvudinnehåll

Privat språkbadsskola kan bevara skolverksamheten i Veikars

Skolbyggnad med röd fasad. På väggen hänger en klocka.
Byskolan i Veikars läggs ner 2019. Skolbyggnad med röd fasad. På väggen hänger en klocka. Bild: Yle/Anna Wikman Korsholm,skolan (fenomen),Veikars,veikars skola

I Veikars i Korsholm fortskrider planerna på att starta en privat språkbadsskola. På det här sättet vill man bevara byskolan som kommer att läggas ner efter det här läsåret.

- Vi började egentligen för flera år sedan fundera på olika alternativ då det kom på tal att det finns en risk för stängning, säger Pia Smeds, ordförande i byaföreningen Älvbyarna.

- Vi hade olika kreativa möjligheter som vi lyfte fram, men de fungerade inte för kommunen, så då började vi fundera på andra alternativ. Sedan har det här vuxit fram så småningom och vi har fått nya samarbetsparter.

Tanken är att privatskolan i Veikars kommer att kombinera språkbad med Freinetpedagogiken, som kan beskrivas som pedagogik där eleverna lär sig bäst genom praktiskt arbete med verkligheten som lärobok.

Utbildningsstyrelsen har bett om en kompletterande utredning, och målet är att svara på begäran så snabbt som möjligt så att skolan kan inleda sin verksamhet redan till hösten 2019.

- På ministerienivå har de tyckt att det här är ett intressant projekt och det finns många olika möjligheter, säger Smeds.

Kvinna vid köksbord.
Pia Smeds. Kvinna vid köksbord. veikars,Korsholm

Föräldrar positiva

Veikarsbon Markku Kalliosaari har två barn som snart börjar vara i skolåldern. Han ser positivt på projektet.

- Vi är tvåspråkiga hemma också, men ju fler språk man lär sig desto bättre. Jag är hemma från Jakobstad och där har de också språkbadsskola, så jag hoppas verkligen det här blir av.

Att skolan ligger nära skadar säkert inte heller?

- Det är förstås en fördel, absolut.

Unikt samarbete

Skolan kommer att gå under namnet Älvbyarnas skola och är ett samarbete mellan forskning, tredje sektorn och offentliga sektorn i Korsholm.

Åbo Akademi kommer att stå för kompetensutvecklingen och uppföljningen. Korsholms kommun möjliggör skolhälsovården och stöder projektet politiskt. Föreningarna Veikids och Älvbyarna ansvarar i sin tur för förverkligandet av skolan.

- Vi har efterlyst mera innovativa lösningar och olika sätt att främja samarbetet mellan finskspråkiga och svenskspråkiga i kommunen. Personligen tycker jag det skulle vara toppen om vi kunde ha fortsatt verksamhet i den gamla skolbyggnaden som har fungerat riktigt fint hittills, men som nu riskerar att bli tom, säger Susanne Jungerstam (SFP), medlem i bildningsnämnden i Korsholm.

- Alla indikationer jag har fått hittills har tytt på att det finns ett stöd för det här.

Undervisningsspråket kommer att vara svenska, medan språkbadsspråket är finska. Tanken är att utveckla skolan till en tvåvägsspråkbadsskola. Då skulle finska barn få språkbada på svenska och svenska barn på finska.

- Det är framtidens möjlighet, men inte ännu i dag. Därför ansökte vi bara om få starta ett envägsspråkbad i stället för tvåvägs, konstaterar Smeds.

Läs också