Hoppa till huvudinnehåll

Fimea har dragit in två blodtrycksmediciner i år: "Vi behöver skärpa kontrollen av medicintillverkarna i Kina och Indien"

Universitetsapoteket i Tölö i Helsingfors
Apoteken byter ut felaktiga mediciner och ger information åt kunderna. Universitetsapoteket i Tölö i Helsingfors Bild: Yle/Anna Savonius universitetsapoteket i tölö i helsingfors

De stora medicinfabrikerna finns i Kina och Indien och de levererar mediciner till hela världen, även till Finland. Två blodtrycksmediciner har dragits in i Finland under det gångna året, vilket är sällsynt. Vilka preparat, hur många partier och hur många som är ute hos kunderna finns det inte information om.

I Finland är det Fimea, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, som fattar besluten men kontrollen i hela Europa har skärpts sedan i somras, rapporterar Fimea den 28 december på sin hemsida.

Kampen om billigare parallellpreparat är hård

Beslutet om indragning gjordes efter att orenheter, som myndigheterna kallar dem, påträffades i blodtrycksmediciner tillverkade i Indien och i somras i läkemedel tillverkade i Kina.

Mängderna karcinogena ämnen myndigheterna påträffat i de bortdragna preparaten är försvinnande små - men ändå så stora att man beslöt dra in preparat, som innehöll valsartan och senast losartan.

Kampen om de generiska läkemedlen (parallellpreparaten, ofta förmånligare) är tuff och det finns stora vinster att kamma in gällande mediciner mot stora folksjukdomar i världen, så som diabetes, blodtryck, kolesterol och cancer.

I somras berördes 20 000 finländare av indragningarna, hur många det är fråga om i höst vet vi inte.

Susanne Lindberg förestår Sandvikens apotek i Helsingfors.
Susanne Lindberg är apotekare i Helsingfors. Susanne Lindberg förestår Sandvikens apotek i Helsingfors. Bild: Thomas Hagström / YLE apotek,mediciner

Apoteken får många frågor

- Visst får vi många frågor kring olika mediciner, också blodtrycksmediciner, bekräftar apotekare Susanne Lindberg vid Sandvikens apotek i Helsingfors. Fler fick vi i höstas då tusentals finländare berördes men olika frågor dyker nog upp dagligen.

Hon säger att det har varit lugnt under julhelgen, trots att uppgifter om nya indragningar har sipprat ut.

- I somras skickade vi tillbaka partierna som drogs bort från marknaden.

Vilka tankar väcker det hos dig som apotekare att mediciner dras in, ofta är det preparat från Kina eller Indien?

- Visst blir man sorgsen att sådant här händer, det borde det ju inte få göra men tyvärr gör det det ibland ändå.

Har indragningarna av mediciner ökat?

- Nu har vi haft två fall i år. Jag kan inte minnas att indragningarna tidigare hade berott på råvarorna, som framställts i ett tredje land. Hoppas att det här var allt för den här gången - men man vet ju aldrig.

Läkemedelsbusinessen är global

Vad gör ni om kunden misstänker att hen har ordinerats en medicin som innehåller ett otillåtet ämne?

- Vi granskar ju de ordinerade medicinerna och ifall kunden vill kan vi kolla upp preparaten. Vid behov uppmanar vi kunden kontakta läkaren.

Lindberg förklarar att det ofta finns ett originalpreparat man kan byta ut till. Man kan returnera suspekta mediciner till apoteken.

Det har blivit klart att problemen handlar om billigare parallellpreparat, vad berättar det?

- Det berättar om att medicintillverkningen sker globalt och kontrollen i tillverkningsländerna är inte optimal. Däremot har vi god koll i Europa och Finland och det är bra.

Hon förklarar också att myndigheterna följer upp alla läkemedelspartier och de går att spåra efteråt ifall man misstänker att något är fel.

Tillverkningslandet är ofta oklart men företaget vet man mera om

Hur har övervakningen av mediciner förändrats under din tid i apoteksbranschen?

- Visst är kontrollen hård. Men man kan fråga sig varför felaktiga läkemedelspartier kommer igenom och ända ut på marknaden.

- I Finland kan vi ändå känna oss trygga. Det att vi kan följa upp suspekta läkemedelspartier och åtgärda problemen visar nog att kontrollen fungerar i vårt land. Vi kan nog lita på myndigheterna här.

Hur mycket frågar kunderna om medicinernas ursprung och var de är tillverkade?

- Visst frågar folk om var de är tillverkade och de frågorna kan vi inte alltid svara på. Läkemedelsföretaget vet vi däremot mera om och det kan vi redogöra för.

- Företagen är numera globala och man vet inte alltid vilket land det representerar.

Lindberg hoppas att den inhemska läkemedelsproduktionen skulle fortsätta fast mycket numera köps från utlandet.

- Visst säljer jag hellre ett inhemskt preparat, det är ju bättre för Finland också. Allt kan ändå inte tillverkas här, det finns inte resurser för det.

Lindberg uppmanar folk som är osäkra på sina blodtrycksmediciner att höra sig för vid sitt eget apotek. Felaktiga läkemedel kan bytas ut till originalpreparat. Det är inte alltid prisskillnad mellan parallellpreparat och original.

Charlotta Sandler är farmaceutisk chef vid Apotekarförbundet.
Charlotta Sandler är farmaceutisk chef vid Apotekarförbundet. Charlotta Sandler är farmaceutisk chef vid Apotekarförbundet. Bild: Thomas Hagström / YLE farmaci,mediciner,övervakning,charlotta sandler

Apotekarförbundet följer noga med utvecklingen

- Vi följer noga med utvecklingen och Fimeas instruktioner, säger Apotekarförbundets farmaceutiska chef Charlotta Sandler. Vi ser att folk är bekymrade, då blodtrycksmediciner berör så många finländare i dag.

I somras handlade det om läkemedlet valsartan, ett vanligt blodtryckssänkande preparat. Här spårade man de felaktiga preparaten till en enda fabrik i Kina.

- Apoteken erbjöd då i stället Diovan, ett originalpreparat, till kunderna, berättar Sandler. Det läkemedlet framställs i Europa.

Hur är det möjligt att felaktiga läkemedel slinker igenom den finländska läkemedelskontrollen?

- Jag skulle vilja vända på frågan. Det här visade att myndigheterna hittade det felaktiga partiet, de läkemedel som innehåll små mängder karcinogena ämnen.

- Det visar att myndigheternas kontroll fungerar, fortsätter hon. De säkerställer trygga mediciner i Finland.

Teoretisk cancerrisk: Mera finns i grillkorv

Men i somras hann de ut till konsumenterna, till 20 000 finländare, vad berättar det?

- Jo, så var det, partierna hade hunnit ut på marknaden. Men de drogs alla bort, både från apoteken och från konsumenterna.

- I vissa EU-länder, till exempel i Danmark, beslutade man att dra bort preparaten bara från apoteken, inte från användarna. De ansåg att mängden av det orena ämnet var så liten att den inte utgjorde någon säkerhetsrisk.

I Finland fattade vi ett annorlunda beslut i somras?

- Jo, finska myndigheterna var noggranna, de beslöt att dra bort alla felaktiga preparat. De byttes ut mot en trygg originalmedicin. Alla patienter fick en möjlighet att göra det här i somras.

Fimeas läkare sade i somras att risken för cancer är "teoretisk". Mängden karcinogena ämnen i blodtrycksmedicinen var mycket låg, mera finns i grillkorv.

Sandler påpekar att kraven på generiska, alltså parallellmediciner, och originalpreparat är desamma. Man kan lita på båda.

Jätteitä ja kalastusverkko Intian Keralassa.
Föroreningarna i Indien är enorma - men tillgången på billig arbetskraft är stor. Jätteitä ja kalastusverkko Intian Keralassa. Bild: Tiina Jutila / Yle Indien,Kerala,Nedskräpning,förorenande,plastavfall,Utvecklingsland,utvecklingsländer,fiske,Fort Kochi,Pollution of seas,Indiska oceanen,Arabiska havet

Problemen med blodtrycksmediciner härstammar från Kina och Indien. Varför är de här länderna utsatta på det här sättet?

- Läkemedelsmarknaden är global och produktionskedjorna är långa.

- Indien och Kina har hög teknologi och låga kostnader. Det är orsaken till varför de här länderna är de största producenterna.

Tidigare generationer vande sig vid att mediciner kunde tillverkas i Finland. Mediciner var dyra men de tillverkades i Finland. Varför outhousas medicintillverkningen utomlands, när vi ser att det finns problem?

- Visst finns det läkemedelsframställning i Finland ännu. En del preparat syntetiseras här. Största delen av läkemedelsföretagen finns ändå i Kina och Indien i dag. Det här har kostnadsmässiga orsaker, vilket jag nämnde tidigare.

Det här är priset då, felaktiga partier, man måste betala för det här?

- Tyvärr, kanske det. Men visst ställer myndigheterna krav på fabrikerna utanför Europa. De ska uppfylla samma krav som europeiska fabriker.

Tabletter.
Äkta vara - eller nåt annat? Tabletter. Bild: Yle/Ludovic di Orio webbdoktorn

Hur kontrollerar ni läkemedlen, är det varje parti eller bara stickprov?

- Varje parti som godkänns som läkemedel analyseras, säkerhet, trygghet, verksamma ämnen kontrolleras varje gång.

Kommer de senaste upptäckterna att leda till flera åtgärder vid medicinfabrikerna i Kina och Indien?

- Jag vet inte, ärligt talat. Läkemedelsmyndigheterna beslutar om åtgärderna.

Medicin
Medicin Bild: Helena Myllykoski granskat

Finland helt beroende av global läkemedelsproduktion

Hur många mediciner mot våra största folksjukdomar i dag, högt blodtryck, kolesterol, diabetes och cancer - tillverkas i Finland?

- Största delen av läkemedlen mot våra största folksjukdomar tillverkas utomlands och importeras till Finland. Vi är helt beroende av global läkemedelsproduktion.

- Vi köper in dem, ställer krav på dem, analyserar dem - och efter det är det tryggt för finländska användare att använda medicinerna.

- Det här ställer höga krav på läkemedelsövervakningen i Finland.

Visst är jag själv besviken på att sådant här kan hända i Finland― Charlotta Sandler

Du förstår vanliga människors oro i de här frågorna - alla rubriker som handlar om cancerframkallande ämnen är brännhett stoff i dag?

- Jo visst förstår jag folks oro. Visst är jag själv besviken på att sådant här kan hända i Finland: Att vi ger ut ett preparat som innehåller ett orent ämne.

- Ändå litar jag på myndigheterna här. Cancerrisken var teoretisk.

Siffror om cancer, diabetes och högt blodtryck

 • År 2012 använde ungefär en miljon finländare blodtrycksmedicin
 • En halv miljon finländare lider av diabetes.
 • 2018 väntas 35 000 personer insjukna i cancer i Finland. I hela världen är siffran 18 miljoner. Fem procent av befolkningen i Norden lever med cancer 2014.
 • Källor: Kaypahoito.fi, WHO:s hälsoundersökning


  Vi har rekordmånga diabetiker och cancerpatienter på våra breddgrader, finns det orsak att undersöka medicintillverkningsfabrikerna i Indien och Kina för de här patienternas del?

  - Alla importerade läkemedel analyseras noggrant. Här vill jag ge lugnande besked åt både diabetiker och cancerpatienter.

  Artikeln uppdaterad 28.12.2018 kl. 17:16: Citat av Charlotta Sandler korrigerades på begäran av den intervjuade.

  Läs också

  Nyligen publicerat - Inrikes