Hoppa till huvudinnehåll

Personal och rättegångar blir kvar i Raseborg när tingsrätten koncentreras till Esbo

Västra Nylands tingsrätt, kansliet i Ekenäs.
Rättegångar hålls också i framtiden i tingsrättsbyggnaden i Ekenäs. Västra Nylands tingsrätt, kansliet i Ekenäs. Bild: Yle/Robin Lindberg ekenä,Raseborg

Från och med 1 januari 2019 har tingsrätten inte längre något kansli i Västnyland. Nuvarande Esbo och Västra Nylands tingsrätter sammanslås och verksamheten koncentreras till Esbo.

Den nya tingsrätten kommer att använda namnet Västra Nylands tingsrätt.

Kanslierna i Raseborg och Lojo stänger alltså sina dörrar för gott men man fortsätter sköta rättegångar i regionen.

De som arbetar vid tingsrätterna byter inte heller kontor på ett tag.

- Nästan ingen flyttar. De flesta fortsätter jobba där de är nu tills vi får en ny, gemensam lokal, säger lagman Klaus Ekelund vid Västra Nylands tingsrätt.

Det möjliggör att domarna kan specialisera sig när de blir fler inom samma tingsrätt. Hittills har antalet domare varit för få för att de ska kunna göra det

Han uppskattar att det kommer att dröja ett par år innan det blir aktuellt.

- Man ska utreda ifall man bygger nytt eller utvidgar vårt nuvarande hus. Oberoende kostar det pengar. Motiveringen till reformen var att spara pengar men frågan är hur mycket man de facto sparar, säger han.

Förlust för lokalsamhället

Raseborg kommer även i fortsättningen ha en egen tingsplats. Rättegångarna flyttar alltså inte även om kansliet stänger.

Kundtjänsten koncentreras däremot till Esbo och det är även dit handlingar ska skickas. Det kan man göra enklast elektroniskt.

Till följd av digitaliseringen har det redan nu varit ganska tunnsått med folk som besöker kanslierna menar Ekelund. Han tycker ändå att det är trist att de försvinner från regionen.

- Det är en förlust för lokalsamhället - en arbetsgivare som flyttar bort i det långa loppet, och fina tingshus som blir outnyttjade, konstaterar han.

Ekelund understryker ändå att det också finns positiva följder av att verksamheten koncentreras.

- Det möjliggör att domarna kan specialisera sig när de blir fler inom samma tingsrätt. Hittills har antalet domare varit för få för att de ska kunna göra det, säger han.