Hoppa till huvudinnehåll

Svalt intresse för kommunfusionsdiskussioner i norr

Stadshuset i Jakobstad
Stadshuset i Jakobstad. Arkivbild Stadshuset i Jakobstad Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,jakobstads stadshus

Det blir en intensiv politisk vår i Österbotten med fusionsdiskussioner Vasa-Korsholm och Närpes-Kaskö. Lägg till ett riksdagsval och social-och hälsovårdsreformen och ingredienserna finns där till en kryddstark soppa.

Fusionsdiskussionerna i södra och mellersta delen av landskapet tycks ändå inte påverka norra delen av landskapet runt Jakobstad i någon större utsträckning, åtminstone inte om man skall tro kommundirektörerna och styrelseordförandena.

Ingen aktiv diskussion i norr

Jakobstad har signalerat en beredskap till diskussioner kring en fusion av kommunerna runt staden men några aktiva diskussioner förs inte.

Den förra regeringens kommunfusionsprojekt strandade och efter det har det varit tyst i den här frågan.

- Om Vasa och Korsholm går samman kommer den nya kommunen att ha över hälften av invånarna i Österbotten- Då ändras konstellationerna i hela Österbotten, säger stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad.

- I samkommunerna kommer den nya kommunen att ha en jättestor tyngd.

Enligt Kristina Stenman måste kommunerna norrpå ha ett bra samarbete och hitta gemensamma strategiska linjer om de vill föra fram något i det läge som uppstår om Korsholm och Vasa går samman till en ny kommun.

- Röstspärrar kommer säkerligen att införas i samkommunerna så att en kommun inte har över 50 procent av rösterna i samkommunerna om fusionen blir av.

Befolkningsutvecklingen oroar

Befolkningsutvecklingen i Jakobstadsregionen oroar Kristina Stenman mest, den sjunker även om det inte är en dramatisk minskning.

- Det är ganska långt genom invandringen som befolkningen hållits på en ganska stabil nivå men företagen rekryterar arbetskraft av varandra och det är ett nollsummespel. Det kan vara bra för det enskilda företaget men regionalt har vi en kronisk brist på arbetskraft.

Stadsdirektör Kristina Stenman.
Jakobstads kommundirektör Kristina Stenman. Stadsdirektör Kristina Stenman. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Kristina Stenman,kristina stenman

Jakobstad har enligt Stenman inte kunnat göra speciellt mycket på egen hand inom kultur och fritid för att locka nya invånare.

Tilläggssatsningar kräver gemensamma ansträngningar. Uppbyggnaden av Campus Allegro har skett med utomstående krafter.

Fördelar med en större kommun

Frågan om en fusion av kommunerna i Jakobstadsregionen är känslig och i Jakobstad gäller det att hålla tungan rätt i mun för att inte irritera grannkommunerna i onödan och äventyra annat nödvändigt samarbete.

- Det finns fördelar med ett större befolkningstal, det blir lättare att hävda sig i en regional konkurrens och även om det inte blir en samgång borde vi kunna ha ett tätare samarbete kring strategifrågor, säger stadsdirektör Kristina Stenman.

- Under 2019 måste vi noggrannt se över vad vi kan upprätthålla med egna krafter, det gäller de frivilliga åtaganden vi har inom kultur, fritid och idrott liksom ungdomsverksamhet.

Inget intresse i Jakobstads grannkommuner

Samstämmigheten både bland kommundirektörer och styrelseordförande i kommunerna runt Jakobstad verkar vara stor, en fusion mellan Korsholm och Vasa inverkar inte på kommunerna norrpå. Intresset är ockå obefintligt

- Det finns inte samma politiska intresse i vår region som i Vasaregionen för en fusion, snarare tvärtom. Skall någonting ske är det på den här punkten som en kraftig riktningsändring måste till och om det överhuvudtaget finns något behov av att diskutera frågan, säger kommundirektör Stefan Svenfors i Pedersöre.

- På kort sikt tror jag inte att det sker några jättestora förändringar, på sikt kan en storkommun få effekter i Österbotten. Väldigt mycket är beroende av om vi får en social-och hälsovårdsreform, säger stadsdirektör Mats Brandt i Nykarleby.

Stadsdirektör Mats Brandt i Nykarleby
Nykarlebys stadsdirektör Mats Brandt. Stadsdirektör Mats Brandt i Nykarleby Bild: Yle/Kjell Vikman Nykarleby,stadsdirektörer,mats brandt

Kommundirektör Gun Kaptens säger sig inte ha nåt bra svar på frågan hur en eventuell ny storkommun i Österbotten kommer att påverka läget.

- Det är med den frågan som med alla andra frågor, det blir en fråga att förhålla sig till och politiskt kommer den säkert på agendan.

Kommundirektör Gun Kaptens
Larsmos kommundirektör Gun Kaptens Kommundirektör Gun Kaptens Bild: Yle/Kjell Vikman Larsmo,kommundirektörer,gun kapténs

Gubbdagis tror på kommunfusion men först i framtiden

I centrala Nykarleby är den politiska expertisen samlad på ett gubbdagis och där är saken klar.

- Förr eller senare kommer vi ihop med nåt större, nog börjar vi väl höra till Vasa småningom, inte klarar vi oss bara med Nykarleby, Pedersöre och Jakobstad, tror en i gänget.

Gubbdagis i Nykarleby
Gubbdagis i Nykarleby. Gubbdagis i Nykarleby Bild: Yle/Kjell Vikman Nykarleby,pensionärer

I Larsmo verkar man inte tro att diskussionerna kring Vasa kommer att få några större följder i Larsmo.

- Jag tror att det är en fördel för Vasaregionen om Korsholm och Vasa går samman, däremot förespråkar jag inte att vi skall gå ihop med någon för vi har det så bra i Larsmo, säger en Larsmobo i Holm.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten