Hoppa till huvudinnehåll

Lindrigare fordonsskatter och lättare att få en högskoleutbildning – här är några plock bland de förändringar som träder i kraft vid årsskiftet

Årtalet 2019
Årtalet 2019 Bild: Mostphotos 2019,nyår,år,årsskifte

Beskattningen av löntagare förblir nästan oförändrad nästa år. Beskattningen av alkohol- och läskedrycker skärps, men bil- och fordonsskatterna lindras.

En indexjustering görs på alla inkomstnivåer vid förvärvsinkomstbeskattningen enligt ett inflationsantagande på 2,6 procent.

Beskattningen av förvärvsinkomster lindras med betoning på låginkomsttagare. Det här sker genom höjningar av grundavdraget vid kommunalbeskattningen, arbetsinkomstavdraget och pensionsinkomstavdraget vid stats- och kommunalbeskattningen.

Avdraget för bostad på arbetsorten höjs

Det maximala beloppet för avdraget för bostad på arbetsorten höjs från 250 euro till 450 euro per månad.

Ränteavdraget på bostadslån minskas

Ränteavdraget på bostadslån minskas från 35 procent till 25 procent.

Vi ser händerna av en man och en kvinna. På ett bord ligger en massa räkningar. Mannen håller i en penna och kvinnan en miniräknare.
Vi ser händerna av en man och en kvinna. På ett bord ligger en massa räkningar. Mannen håller i en penna och kvinnan en miniräknare. Bild: Wavebreakmedia parförhållande,ekonomi,pengar,lån (pengar),planering,Miniräknare,sambor (personer),samboende,förhållande

Alla löneuppgifter samlas i inkomstregistret

Arbetsgivarna kan i fortsättningen anmäla personalens löneuppgifter på en gång till olika myndigheter.

Informationen i inkomstregistret används från och med 2019 av Skatteförvaltningen, FPA, arbetspensionsbranschen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Medborgarna kan elektroniskt kontrollera sina inkomstuppgifter i registret.

Lättare att bli antagen till högskola och att ändra studieinriktning

Det kommer att finnas fler möjligheter för kontinuerligt lärande och uppdragsutbildning i högskolorna. Det blir lättare att bli antagen till en högskola och att byta studieinriktning. Flexibel antagning ska kunna tillämpas året runt

Studerande i bibliotek
Studerande i bibliotek Bild: Mikael Crawford/Yle studerande,helsingfors universitets bibliotek

Arbetslösa ska få fler möjligheter att uppfylla kraven enligt aktiveringsmodellen

Regeringen utvidgar den grupp aktörer som kan ordna sådan sysselsättningsstödjande verksamhet som godkänns som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.

I fortsättningen kan som aktivitet betraktas deltagande i sådan verksamhet som ordnas av bland annat en kommun, en samkommun, föreningen Työttömien Keskusjärjestö ry eller en av dess medlemsföreningar eller någon annan registrerad förening som får offentlig finansiering.

Grafik: En asylsökande står med ett papper i handen utanför ett hus.
Grafik: En asylsökande står med ett papper i handen utanför ett hus. Bild: Yle nyhetsgrafik grafik

Även ett fackförbund, en fackorganisation eller en stiftelse som grundats av dessa ensamma eller tillsammans eller någon annan förening kan ordna verksamhet som betraktas som aktivitet. Också deltagande i sådan utbildning som arbetsgivaren ordnar inom ramen för omställningsskyddet ska betraktas som aktivitet.

Dagpenningar för föräldrar ändras och "takbeloppet" för medciner sänks

Dagpenningar som betalas ut till minimibelopp och garantipensionen höjs.

Pappa med barn.
Pappa med barn. Bild: AOP Pappa,barn (familjemedlemmar),familj,child,Father,Parent

Faderskapspenningsperioden för pappor till flerlingsfamiljer (tvilling-, trilling- , fyrlingsfamiljer) förlängs, en mamma som sköter sitt barn ensam ska ha rätt till föräldradagpenningsdagar som motsvarar faderskapspenningen.

Föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar förlängs.

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader - det så kallade takbeloppet - sänks.

Beskattningen av alkohol- och läskedrycker skärps

Punktskatten på alkoholdrycker höjs jämnt för samtliga dryckesslag i proportion till alkoholhalten, dock så att skatten på vin höjs något mera än de övriga skatterna.

Vinglas
Vinglas Bild: Mostphotos vinglas,viner,Rött vin,vitt vin,ost

Höjningen av punktskatten på läskedrycker gäller alla läskedrycker, men dock så att höjningen fokuserar på drycker som innehåller socker.

Bilskatten sänks och fordonsskatten lindras

Bilskatten sänks med lätt tonvikt på fordon med lägre utsläpp.

Avgaser från avgasröret på en bil
Avgaser från avgasröret på en bil Bild: Pentti Palmu luftförorening

Fordonsskattens grundskatt lättas från och med ingången av 2020, och lättnaden ingår i skattebiljetter som skickas ut från och med januari 2019. Sänkningen har en lätt tonvikt på fordon med lägre utsläpp

Studiematerialstillägg för studerande från låginkomstfamiljer

Studerande som studerar inom gymnasie- eller yrkesutbildningen och som kommer från låginkomstfamiljer ska börja få ett studiematerialstillägg.

Två högar med böcker, i den främre högen är böckerna öppna.
Två högar med böcker, i den främre högen är böckerna öppna. Bild: Mostphotos Böcker,book,books,Bok

Uppgifterna om aktielägenheter registreras i ett nytt register

Bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags aktiebrev i pappersform kommer att försvinna stegvis från och med ingången av 2019.

Det införs ett elektroniskt aktielägenhetsregister som småningom samlar in heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier.

namnändring.
namnändring. Bild: Yle namn,namnändringar,namnbyte,magistraterna,magistrater

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras

De nya bestämmelserna om för- och efternamn träder i kraft.

Den nya lagen ökar valfriheten i fråga om namn. Olika efternamnskombinationer tillåts i högre grad.

Läs mera:

Nästa år kan man välja och kombinera efternamn på ett enklare sätt

Nya bestämmelser om för- och efternamn träder i kraft vid årsskiftet. Då blir det möjligt kombinera efternamn i högre grad. Också valfriheten ökar.

Läs också