Hoppa till huvudinnehåll

Korv-Görans i Ekenäs vägrar betala elen och vill att hyresavtalet rivs upp

Stationsbyggnaden i Ekenäs
Restaurangen Korv-Görans finns i trafikcentret vid järnvägen i Ekenäs. Stationsbyggnaden i Ekenäs Bild: Yle/Sofia Lindahl korv-görans,Ekenäs

Raseborgs stad håller fast vid att hyresavtalet för företaget To Be Frank som driver grillrestaurangen Korv-Görans i trafikcentret i Ekenäs är fem år. Dessutom ska Frank Holmström betala elen. Holmström vill att det här beslutet ska omprövas.

Tekniska nämnden i Raseborg beslöt på sitt senaste möte (18.12) att enbart anteckna Frank Holmströms omprövningsbegäran och ett skriftligt meddelande för kännedom.

Nämnden beslöt också att hålla fast vid beslutet som fattades den 9 oktober i år.

Då svarade nämnden till Holmström att hyresavtalet är förlängt med fem år till den 31 januari 2023 så som man kom överens om den 16 april 2018. Hyresgästen ska också betala elkostnaderna.

Holmström missnöjd med hyresavtalet

Ärendet behandlades i tekniska nämnden igen den 18 december eftersom Frank Holmström lämnade in en omprövningsbegäran om hyresavtalet den 31 oktober.

Frank Holmström driver Korv Görans i Ekenäs.
Frank Holmström. Frank Holmström driver Korv Görans i Ekenäs. Bild: Yle/Malin Valtonen holmström frank,Ekenäs

I den står det att han vill att avtalet från den 16 april i år ska förklaras ogiltigt eftersom det uppkommit under olaga hot.

Frank Holmström skickade den 9 november 2017 ett brev till staden där han meddelade att han vill ta i bruk optionen att förlänga hyresavtalet med tre år. Det första avtalet gick ut den sista januari 2018.

Den 16 april i år undertecknade Frank Holmström ett avtal med Raseborgs stad där hyresavtalet förlängs med fem år.

Han skriver i omprövningsbegäran att staden hotade med att låta bli att förlänga hyresavtalet. Det uppfattar han som att hyresavtalet inte kom till av fri vilja.

Då stadens utrymmesförvaltning i början av året förhandlade med Holmström om det nya hyresavtalet så var villkoren att optionsåren tas i bruk om hyresgästen betalar elkostnaderna.

Hyresperioden skulle ha avslutats den sista januari om Holmström inte gått med på det.

Staden anser också att det var Frank Holmström själv som ville förlänga hyresavtalet med fem år.

"Återbetala elavgifter"

Holmström vill nu att det femåriga hyresavtalet sägs upp och förlängs med optionsrätten i det ursprungliga avtalet, alltså med tre år.

Han kräver också att staden återbetalar de elavgifter som han redan betalat.

Nytt brev till staden

Några dagar efter att omprövningsbegäran skickats till staden får Raseborg ett nytt brev av Frank Holmström. Det är daterat den 29 november 2018.

Där skriver han att han inte kommer att betala de fakturor för elförbrukningen som Raseborgs stad skickar ut för lokalen vid järnvägsstationen i Ekenäs där grillrestaurangen finns.

Han vägrar att betala räkningarna så länge staden inte uppfyller villkoren från den 16 april beträffande elmätare.

Nyaste mätaren installerades i december

Det finns en huvudmätare och fem undermätare i byggnaden, men det räckte inte för Holmström. Så staden har i december skaffat en undermätare till för mätning av elförbrukning.

Raseborgs stad anser också att det inte förekommit olaglig påtryckning då hyresavtalet skrevs under den 16 april i år.

Läs också