Hoppa till huvudinnehåll

Lika många från Vasa och Korsholm i den nya kommunens styrelse – fusionsavtalet skrevs om

Lars-Erik Gäsgivars och Harri Moisio.
Lars-Erik Gästgivars och Harri Moisio. Lars-Erik Gäsgivars och Harri Moisio. Bild: Yle/Jonas Mastosalo Lars Gästgivars,Vasa,Korsholm,Harri Moisio

Samgångsstyrelsen som ska leda fusionen mellan Korsholm och Vasa får 22 medlemmar, elva från Vasa och elva från Korsholm. Fusionsavtalet mellan Korsholm och Vasa är nu färdigt.

För knappt två veckor sedan tog ledningsgruppen för samgångsutredningen för första gången ställning till avtalet. Då gjorde man en lång lista på förändringsförslag.

På nyårsafton träffades ledningsgruppen igen och gjorde ändringar i avtalet.

Samgångsstyrelsen växte

Den största förändringen är att samgångsstyrelsen förstoras från 16 medlemmar till 22. Det är samgångsstyrelsen som ska leda fusionsarbetet och implementera avtalet i den nya kommunen.

Både Vasa och Korsholm ska ha elva medlemmar var. För att inte SFP ska få egen majoritet i samgångstyrelsen får sju av Korsholms representanter vara SFP:are och de övriga fyra ska representera andra partier.

Vasas medlemmar följer samma partifördelning som i stadsstyrelsen, fyra från SFP och sju från de övriga partierna. Ordförande för samgångsstyrelsen ska komma från Vasa.

- Vi vill vara säkra på att vi inte får det sämre utan förhoppningsvis bättre. Vi är tacksamma för att Vasa gick med på den här förändringen, säger kommunstyrelsens ordförande i Korsholm, Lars-Erik Gästgivars (SFP).

- Den största ändringen som gjordes idag. Ju bättre samarbetet fungerar desto bättre blir fusionen, säger Harri Moisio (V) Vasa stadsstyrelses andra vice ordförande.

Moisio och Gästgivars är överens om att den politiska kulturen har varit annorlunda i Korsholm än i Vasa och korsholmarma räknar sig som korsholmare och för vasaborna räknas partitillhörighet.

- Nu måste korsholmarna lära sig lite parlamentarism av oss, säger Moisio.

Harri Moisio
Harri Moisio Harri Moisio Bild: Yle/Jonas Mastosalo Harri Moisio

Nya formuleringar

En annan ändring som gjordes var att enligt det första förslaget skulle det viktigaste med kommunfusionen vara att öka den nya kommunens invånarantal.

Enligt den nya formuleringen i avtalet ska den nya kommunens ställning regionalt, nationellt och internationellt förstärkas och den nya kommunens invånarantal ska öka.

- Flera av förändringarna handlade om nya formuleringar och korrigeringar, säger Gästgivars.

Lars-Erik Gästgivars
Lars-Erik Gästgivars Bild: Yle/Jonas Mastosalo Lars Gästgivars

En bildningsnämnd

Bildningsnämnden i den nya kommunen får 15 medlemmar, elva från Vasa och fyra från Korsholm. Bildningsväsendet delas upp i en svenskspråkig sektion och en finskspråkig sektion.

I den svenska sektionen har Korsholm sex representanter och Vasa sju. I den finskspråkiga bildningssektionen får Vasa tio representanter och Korsholm tre.

- Sektionerna kommer att bli starkare och en del av de beslut som idag fattats i nämnderna kommer att flyttas till sektionerna, säger Moisio.

- En del av de frågor som hör till bildningsväsendet är samma oberoende av språk, därför behövs en stor nämnd, säger Gästgivars.

En avvikande åsikt

Utgångspunkten för ledningsgruppen för samgångsutredningen var att gruppen skulle vara enhällig om alla förändringar och det var man.

- Den hårdaste kritiken kan vara en bra utgångspunkt för diskussioner, säger Moisio.

Lars-Erik Gäsgivars och Harri Moisio.
Lars-Erik Gäsgivars och Harri Moisio. Bild: Yle/Jonas Mastosalo Lars Gästgivars,Harri Moisio

Ledningsgruppens medlem Korsholms kommunfullmäktiges ordförande Carola Lithén (SFP) lämnade in avvikande åsikt mot hela avtalet.

Nu förändras inte texten längre, det är nu förtroendeorganen som ska ta ställning till avtalet. Tidpunkten för besluten i fullmäktige har tidigarelagts till den andra april 2019.

Alla de fördelningar mellan Vasa och Korsholm och mellan partierna som stipuleras i avtalet gäller under en övergångsperiod fram till kommunalvalet i april 2021.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten