Hoppa till huvudinnehåll

Republikens president: Extremism och hakkors har ingen plats i en demokrati

President Sauli Niinistös nyårstal 2019
President Sauli Niinistös nyårstal 2019 Sauli Niinistö,presidenter,Finlands president

Republikens president Sauli Niinistö uttryckte i sitt traditionella nyårstal djup oro för demokratins framtid i Europa och den oreda som hotar hela vår världsordning.

Han konstaterade att Europa är den mest demokratiska, mest jämlika och friaste världsdelen. Nu har vi emellertid hamnat i en destruktiv strid om våra egna värderingar, sade Niinistö.

- I stället för att exportera våra europeiska värderingar får vi nu försvara dem på hemmaplan. Och finns det kanske försök att importera värderingar som verkar främmande för oss? Vi vet vilka motsatserna till demokrati, jämlikhet och frihet är.

Presidenten upprepade också sin syn på Förenta Nationernas roll.

- FN-systemet är en viktig stöttepelare också för Finlands egen säkerhet och välfärd. Vi måste ihärdigt försvara den internationella regelbaserade ordningen.

EU har försvagats

Samtidigt konstarerade presidenten att världen nu snabbt blir allt mer multipolär.

- Kina använder sin ekonomiska makt, Ryssland rustar upp och Förenta staterna tar avstånd från samarbete. I denna förändring måste vi vara på vår vakt.

Niinistö uttryckte oro för att kärnvapen igen kommer att höra till vardagen på den internationella agendan. Det måste vi kämpa emot och Finland är redo att skapa förhandlingskontakter för att få till stånd nya avtal om rustningskontroll.

- Ensamma har vi ändå begränsade möjligheter att påverka. Europa måste återfå sin plats vid de bord där besluten om framtiden fattas. En Europeisk union med svag inre sammanhållning klarar inte av detta

Den representativa demokratin är i fara

Presidenten berörde i sitt nyårstal också hoten mot den representativa demokratin, som Europa har en lång tradition av. Nu höjs röster för en allt mer direkt demokrati för att omedelbart och snabbt kunna påverka. Niinistö nämnde marscher, demonstrationer och rörelser av olika slag.

Men han varnade för konsekvenserna.

- Faran är att vi förlorar något av det som är väsentligt för den representativa demokratin, nämligen förmågan att samordna olika synsätt. Och därmed förmågan att lyssna och försöka förstå andras åsikter, även sådana vi inte accepterar.

Han uttryckte också oro för extremism.

- Vi kan också se tecken på farliga extrema rörelser. Anarkister som gömmer sig under gula västar och marschdeltagare som öppet bär nazistiska symboler för tankarna till det gångna seklets grymheter och råhet. I en demokrati finns ingen plats för dem.

Vi ska hjälpa nödställda - men inte överse med missbruk

Presidenten konstaterade vidare att migrationen är ett fenomen som delat Europa mest de senaste åren. Vi har ingått internationella avtal om att skydda nödställda, och de avtalen ska vi följa, sade Niinistö.

- Men även hos oss har vi fått erfara att systemet kan missbrukas av personer som vill resa in i landet av andra orsaker. Dessutom har vi sett hur vissa av dem som sökt skydd hos oss, och även fått det, själva har skapat otrygghet genom omänskliga gärningar.

Enligt presidenten bör de som är i Finland ges möjlighet till delaktighet.

- I gengäld förutsätts vilja att anpassa sig till vårt samhälle. Och ansvarstagande, även genom vägledning av de egna. Att bryta mot våra lagar och värderingar ökar risken för att hela folkgrupper blir stämplade och skapar djup misstro, till och med hat.

Avslutningsvis

Republikens president avslutade sitt tal med att tala om klimatförändringen och att den kräver att vi lär oss avstå. Men det kan betyda början på något gott, vi kan omdefininiera vad det goda vi vill uppnå består av, sade presidenten, som avslutade med Eeva Kilpis ord:

”Ja. Det finns skönhet.

Det finns kärlek.

Det finns glädje.

Alla ni som lider av världens elände försvara dem!”