Hoppa till huvudinnehåll

Bönderna hoppas på positiv prisutveckling och enklare stödsystem

Jonas Laxåback, verksamhetsledare för SLC
Jonas Laxåback, verksamhetsledare för SLC. Jonas Laxåback, verksamhetsledare för SLC Bild: Yle/ Carmela Walder SLC,Svenska lantbruksproducenternas centralförbund,verksamhetsledare,jonas laxåback

År 2018 kännetecknades för böndernas del av torka och problem som torkan föranledde. Nu hoppas hela branschen på bättre tur och prisutveckling.

Skörden blev under fjolåret mindre än vanligt och foderanskaffningen försvårades. Samtidigt sjönk lönsamheten och marknadspriserna för producenternas del reagerade inte på problemen.

Verksamhetsledare Jonas Laxåback vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund hoppas på en ljusare framtid.

- Bonden väntar alltid på kommande vårbruk och ser framåt. Jag hoppas vi får en positiv prisutveckling. Marknaden måste börja reagera till bondens fördel!

Vid förbundet blickar man redan framåt mot vårens val.

- Vi hoppas på att få en regering och riksdag som är jordbrukarvänlig och förstår betydelsen av ett stödsystem som gynnar inhemsk produktion.

Partierna värnar om ren, inhemsk mat

Det politiska spelet inför riksdagsvalet och EU-valet är i full gång.

Alla partier värnar igen om den inhemska livsmedelsproduktionen och en välmående landsbygd.

Betoningarna varierar. De gröna talade i samband med sin skuggbudget till exempel om att utreda införandet av en skatt för animaliska produkter.

En tanke som inte går hem hos riktigt alla, speciellt inte de som jobbar inom produktionen.

Centern vill profilera sig bättre

För statsministerpartiet Centern, som marknadsför sig som ”den finländska matens och det finländska jordbrukets främsta försvarare”, har den pågående regeringsperioden varit utmanande.

Den stora bondeprotesten och problemen med stödutbetalningarna till jordbrukarna är i färskt minne.

Lantbrukare demonstrerar på Senatstorget i Helsingfors.
Bönder demonstrerade i Helsingfors år 2016. Lantbrukare demonstrerar på Senatstorget i Helsingfors. Bild: Yle/Jaani Lampinen traktorer,jordbrukare,demonstrationer,Helsingfors,Senatstorget

I sitt nya program vill Centern bland annat förbjuda försäljning av mat under produktionskostnaderna och ändra stödredskapen, så att de är likadana i hela landet.

EU:s nya jordbrukspolitik i fokus

Ett av de största problemen i branschen är stödsystemen, som upplevs vara byråkratiska och orättvisa.

Det har till exempel varit svårt att arrangera extra krisstöd för södra Finland via systemet för nationella stöd.

För att råda bot på problemet borde politiken inom EU ses över, vilket kräver både stor politisk vilja och förståelse från övriga medlemsländer.

Av händelse arbetar unionen som bäst med att förnya sin jordbrukspolitik.

- Det här är en nationell fråga. Det ligger i alla partiers intresse att se till att stödredskapen inte förhindrar en vettig politik, säger Eerikki Viljanen (C), medlem i riksdagens jord- och skogsbruksutskott.