Hoppa till huvudinnehåll

Länkning till Yle-material i sociala medier


Godkänt vid de ansvariga chefredaktörernas möte 18.12.2018.

Får man marknadsföra det egna företagets verksamhet genom att länka till Yles innehåll i sociala medier?

Utgångspunkten är att varje aktör har yttrandefrihet. På basen av detta kan Yle inte förbjuda aktivitet som är i enlighet med lagen.

Som public service-bolag har Yle ändå särskild status. Lagen om Rundradion Ab förbjuder Yle att göra reklam i sina tjänster. I Yles egna etiska regler konstateras även att bolaget inte fungerar som ett verktyg för reklam eller marknadsföringskommunikation.

I samma regler konstateras även att Yles program eller innehåll inte får användas i marknadsföringssyfte. Yle kan ändå, enligt eget övervägande, marknadsföra sina egna innehåll och samarbetsprojekt.

I riktlinjerna konstateras vidare att Yles innehåll på webben kan länkas enligt god praxis för länkande.

Därför tolkar Yle det som att innehåll kan länkas i sociala medier om det sker sakligt, är motiverat och länkandet inte ger ett intryck av att det är fråga om marknadsföring. I samband med länkandet framgår exempelvis att en person, en sakfråga eller ett fenomen presenteras i en Yle-artikel eller ett Yle-program och länkandet sker på företagets egna kanaler i sociala medier.

Om länkandet kan betraktas som marknadsföring av en person, en sakfråga, en produkt eller ett fenomen, kan länkningen anses bryta mot lagstiftningen för Yle och motsätta sig Yles etiska riktlinjer. Ett exempel på detta är betald synlighet i sociala medier. Om sådant upptäcks förutsätter Yle att marknadsföringskampanjen och/eller länkningen upphör.

Läs också

Yles ansvar

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Vem bestämmer på Yle?

  Yles beslutande organ och deras uppgifter.

  Förvaltningsrådet med sina 21 medlemmar är det högsta beslutande organet på Yle. Det är riksdagen som utser medlemmarna. Yles styrelse består av utomstående experter och ledningsgruppen svarar för uppfyllandet av de strategiska och operativa målen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, etiska regler och riktlinjer. Reglerna gäller förutom Yles anställda också våra frilansare och samarbetspartner.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.

Bolaget