Hoppa till huvudinnehåll

Kommundirektör Rurik Ahlberg vill skjuta upp en eventuell kommunfusion till 2021

 informationsmöten i Korsholm kring en eventuell kommunsammanslagning i Replot-Björkö skola.
Informationsmöten i Korsholm kring en eventuell kommunsammanslagning i Replot-Björkö skola. informationsmöten i Korsholm kring en eventuell kommunsammanslagning i Replot-Björkö skola. Bild: YLE/Filip Sten fusioner (företagsarrangemang),Korsholm,Vasa,Rurik Ahlberg,informationsmöte,kommunsammanslagningar

En fusion mellan Korsholm och Vasa bör förverkligas tidigast om två år och inte från 2020. Eventuellt kan också en stegvis övergång av verksamheter bli aktuell.
Det föreslår kommundirektör Rurik Ahlberg i sin beredning till kommunstyrelsens möte på måndag i Korsholm.

De öppna frågorna gäller bland annat frågan om en separat svensk bildningsnämnd, kravet på att den nya kommunen startar sin verksamhet utan ett ackumulerat underskott och principerna för en förvaltningsstadga.

Många frågetecken

Ytterligare frågetecken gäller fusionens påverkan på de samarbetsområden där Korsholm ingår.

Anledningen till senareläggningen motiverar Ahlberg med de öppna frågor som enligt honom finns i avtalsförslaget.

Kommunförbundet har utlovat en analys tidigast till måndagen den 7 januari när styrelsemötet hålls.

De kommuner som ingår i vårdsamarbetet med Korsholm liksom i miljöhälsovården har inte officiellt tagit ställning till avtalsförslaget.

En snabb samgång förutsätter enligt Ahlberg färdiga planer för ledningen av den nya kommunen och de planerna saknas tillsvidare.

Sammanslagningsstyrelsen förbereder det ärendet och före slutet av oktober 2019 skall placeringen av tjänsteinnehavare och arbetstagare ske.

Rurik Ahlberg
Kommundirektör Rurik Ahlberg i Korsholm Rurik Ahlberg Bild: Yle/Anna Ruda ahlberg

- Hittills har det handlat om en politisk process, det har varit mindre diskussion om förverkligandet, säger Rurik Ahlberg.

Landskapsreformens tidtabell beaktas inte heller i avtalet enligt Ahlberg eftersom landskapsreformen är tänkt att genomföras först 2021.
På måndagens styrelsemöte i Korsholm behandlas också frågan om den rådgivande folkomröstningen i kommunen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten