Hoppa till huvudinnehåll

Avslag i hovrätten för Rwandapastorn – blir inte villkorligt frisläppt ur fängelset

Helsingfors hovrätt 14.3.2016
Helsingfors hovrätt 14.3.2016 Bild: Tiina Jutila / Yle Helsingfors hovrätt,Helsinki Court House,rätt,rättsinstans,domstolar

Pastorn Francois Bazaramba, som dömdes till livstids fängelse för sin delaktighet i folkmordet i Rwanda, har fått avslag i hovrätten på sin ansökan om villkorligt frigivande. Bazaramba greps i Borgå 2007.

Francois Bazaramba dömdes till livstids fängelse för sin delaktighet i folkmordet, som ägde rum mellan mars och april 1994. Domen föll i Östra Nylands tingsrätt 2010.

Hovrätten har nu förkastat Bazarambas ansökan om villkorligt frigivande. Det betyder att han får fortsätta avtjäna sitt straff i fängelse.

Hovrätten har bland annat haft tillgång till ansökan samt utlåtanden från Brottspåföljdsverket, fängelset och psykiatriska sjukhuset för fångar.

Brottspåföljdsverket har ännu inte förordat ett frigivande eftersom Rwandapastorn inte har suttit i fängelset särskilt länge. I början av april har han avtjänat 12 år av sitt livstidsstraff.

Gott beteende men grova brott

Mot ett villkorligt frigivande talade bland annat brottens natur. Enligt hovrätten är helheten exceptionellt grov och omfattar flera brott som var för sig kan leda till livstidsstraff.

Hovrätten har inte sett faktum att brotten har begåtts under ett inbördeskrig som en förmildrande omständighet.

För ett frigivande talade bland annat Bazarambas beteende i fängelset. Brottspåföljdsverket bedömer också att risken för att han begår fler brott efter ett frigivande är låg.

Då hovrätten såg till helheten valde den ändå att förkasta Bazarambas ansökan.

Greps i Borgå 2007

Den så kallade Rwandapastorn Francois Bazaramba kom till Finland 2003 och bosatte sig i Borgå 2006.

Då hans bakgrund undersöktes av dåvarande Utlänningsverket (nuvarande Migrationsverket) uppstod misstankar som ledde till att han häktades.

Enligt tingsrätten beordrade och anstiftade Bazaramba bland annat dödandet av fyra tutsier i mitten av april 1994. Hans syfte ska ha varit att helt eller delvis förinta tutsierna i Rwanda.

Bazaramba själv har nekat till anklagelserna, och besvärade sig till Högsta domstolen som inte tog upp fallet till behandling 2012.

Artikeln rättad 4.1 kl. 13:04: Hovrätten ändrat till Högsta domstolen i den sista meningen.