Hoppa till huvudinnehåll

Ingåpolitiker vill inte satsa på ny motionsbana - pengarna räcker inte

Person som promenerar i skogen vintertid.
Det är ännu oklart om det byggs en ny motionsbana i Ingå eller inte. Bilden är inte från Ingå. Person som promenerar i skogen vintertid. Bild: Most Photos/Olandsfokus vinter,motion,Promenad

Det är bra med en ny motionsbana i Ingå, men det har kommunen inte råd med just nu. Det anser kommunstyrelsen.

Drygt tio fullmäktigeledamöter har lämnat i en motion där de ber att kommunen utreder om det finns möjlighet att bygga en ny motionsbana och naturstig söder om stamväg 51.

Området skulle begränsas av stamväg 51-Bollstavägen-Bergstigen-vattentornet-Merituulen koulu.

Enhällig kommunstyrelse

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP) föreslog att motionen inte leder till några åtgärder i det här skedet.

De övriga styrelsemedlemmarna understödde enhälligt Wickströms förslag.

Ärendet går vidare till fullmäktige som har sista ordet om motionsbanan.

- Tanken är bra, men vi har ett investeringstryck som gör att det inte är ändamålsenligt att satsa på en motionsbana, säger Wickström.

Ingå kommun funderar på Kyrkfjärdens skolas framtid. Grundrenoveringen eller nybygget vid Kyrkfjärdens skola beräknas kosta nästan tio miljoner.

Dessutom blir det stora utgifter då kommunaltekniken byggs ut vid Ingåstrand där det planeras ett bostadsområde.

"Satsa på de nuvarande idrottsplatserna"

Henrik Wickström vill att kommunen satsar på de idrottsplatser som redan finns och ser till att de är i gott skick.

I motionen sägs det att det behövs en ny motionsbana eftersom det är svårt att nå den nuvarande banan som finns norr om stamvägen.

Speciellt skolever och dagisbarn har svårt att utnyttja banan eftersom de måste korsa den livligt trafikerade stamvägen.

Läs också