Hoppa till huvudinnehåll

Den moderna människans krisberedskap är ofta dålig - men att vara förberedd på längre elavbrott är att vara solidarisk

En liten flicka läser med ficklampa under täcket i ett mörkt rum.
Om elen slås ut kan man leta fram så många täcken och filtar som möjligt. Ficklampa är också bra att ha. En liten flicka läser med ficklampa under täcket i ett mörkt rum. Bild: Kirill Ryzhov läsning,Ficklampa,Flicka

Friska, vuxna människor förväntas klara sig hemma i tre dygn utan hjälp av myndigheterna om en kris inträffar, helst ska man klara sig en vecka. Det är ändå få som har koll på grundberedskapen för den typen av elavbrott som stormen Aapeli medförde, enligt Harry Sepp, sakkunnig i överlevnad på Civilförsvarsförbundet i Sverige.

– Det är kanske för att det är så ovanligt att sådana här stormar inträffar, och mitt i vintern, säger Sepp.

På landsbygden är krisberedskapen ofta lite bättre än i städer, där en kris också tar sig andra former, men över allt förväntar sig många fortfarande att myndigheterna ska ta över då samhället stannar upp.

- Så är det inte, myndigheterna ska i första hand trygga situationen för dem som är sjuka eller gamla, säger Sepp.

Alla övriga förutsätts då göra mer för att inte belasta samhället.

Kvinnor sämre förberedda

På räddningsbranschens centralorganisation SPEK i Finland säger sakkunnige Juha Hassila att finländarna överlag har en god krisberedskap. 91 procent säger att de klarar sig i tre dygn på den mat som finns i hemmet och till exempel brandvarnare finns också i de flesta finländska hem.

Men kvinnornas krisberedskap är något som oroar SPEK lite. Enligt en enkät från år 2015 överlåter kvinnor ofta säkerhetsfrågorna i hemmet till männen, och deras baskunskaper i krisberedskap är också sämre.

De finländska myndigheterna delar inte ut broschyrer om krisberedskap som i Sverige, utan man förlitar sig på att medborgarna hittar den information de behöver via nätet eller via myndighetsmeddelanden på radion.

Sådant som kan vara bra att ha i en nödsituation.
Sådant som kan komma väl till pass vid till exempel ett längre elavbrott. Sådant som kan vara bra att ha i en nödsituation. Bild: Jakob Schafer

Batteriradio viktig

Enligt Sepp är en batteri- eller generatordriven radioapparat bland det viktigaste man kan ha i sitt hem.

– Sitter man utan el i mörker och kyla en längre tid blir man lätt orolig om man inte har tillgång till information.

Informationen ger en viss trygghet i situationen och känslan av trygghet är ett av de fem basbehov som bör ses över i en krissituation.

De övriga är sömn, vatten, mat och värme. Här kan du läsa om flera praktiska tips på hur ett längre strömavbrott blir uthärdligt.

Fem grundbehov - Harry Sepps tips

1) Vatten - En människa behöver dricka ungefär två liter rent vatten per dygn. Därtill kan behövas några liter för rengörning och annat.

2) Mat - Man klarar sig utan mat i upp till sextio dygn, men man mår inte bra av det. Helst ska man äta minst tre mål om dygnet och gärna så regelbundet som möjligt.

3) Sömn - Sömnen är viktig. Utan sömn blir man trögtänkt, mår dåligt och får sämre reaktionsförmåga.

4) Trygghet - tryggheten är en förutsättning för att vi ska kunna sova bra. Trygghet får du genom att hålla dig informerad om krisläget via radion eller nätet om dessa fungerar.

5) Värme - Bor du i lägenhet kan du till exempel låta hela familjen bo i samma rum. Välj då ett rum med möjligast få ytterväggar. I rummet kan du slå upp ett tält eller bygga en koja. Var aktsam med levande eld eller fotogenlösningar då dessa både kan ställa till med eldsvåda och kolosförgiftning.

Utöver dessa grundbehov är det bra att lyckas ordna med sin hygien på ett hållbart sätt och att inte glömma bort grannar och anhöriga i krissituationer.

Prepping populärt

Både Harry Sepp i Sverige och Juha Hassila på SPEK tycker sig ha märkt att prepping eller så kallad survivalism har blivit vanligare. Det betyder just att man i hemmet eller på sina egna ägor förbereder sig på avbrott i samhället som skulle kräva en mer självförsörjande livsstil.

– Att bara sitta med armarna i kors är inte längre dagens melodi, alla vill väl känna att man har någon form av grundtrygghet, speciellt om man har familj, säger Sepp.

Hassila håller med, och tror också att den medievärld vi lever i påverkar vårt sätt att vara.

– Vi ser mer stormar och kriser i nyheterna hela tiden, det kan leda till en viss sorts medvetenhet.

Hur förberedd är du på ett längre elavbrott? Berätta gärna i kommentarsfältet.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle