Hoppa till huvudinnehåll

Har platsen där du bor ändrat utseende? Nu vill SLS veta hur din boendemiljö har förändrats - delta i undersökning här!

Fiskehamnen i Helsingfors byggs
Fiskehamnen i Helsingfors byggs Fiskehamnen i Helsingfors byggs Bild: Sara Rönnqvist Fiskehamnen,Helsingfors,boplats,byggplats

Dammet yr och lastbilar kör bort rester av något som varit dina grannhus. Istället tornar sig nya våningshus upp inom loppet av något år. Grannskapet förändras i sådan takt så man mentalt inte hänger med. Låter det bekant?

På många håll i landet växer nya bostadsområden upp. Områden med lagerbyggnader, småindustri eller hamn förvandlas till moderna bostadsområden.

På andra håll rivs boningshus och till och med hela kvarter som av någon anledning inte vill bevaras. Nya kvarter byggs upp, nya stadsdelar växer fram och till och med stadskärnor och byacentrum flyttas.

Du kan berätta hur förändringen känns

Hur upplever invånarna då boendemiljön förändras? Hur känns det att flytta till ett splitternytt bostadsområde? Hur länge tar det att hitta en gemenskap i området?

Det vill Svenska litteratursällskapet ha reda på via en förfrågan på deras webbplats. inom ramen för projektet som heter Riva ner och bygga upp.

Yrsa Lindqvist är arkivarie på SLS och hon hoppas att många vill berätta om sina tankar och upplevelser i deras förfrågan.

arkivarie Yrsa Lindqvist
Arkivarie Yrsa Lindqvist arkivarie Yrsa Lindqvist Bild: Nelly Laitinen Svenska litteratursällskapet i finland,boplatser,yrsa lindqvist

Projektet startade ifjol i tre stadsdelar i Helsingfors: Arabiastranden, Busholmen och Fiskehamnen. Alla tre områden är nya som bostadsområden.

Invånarna fick då berätta hur de upplevde det att bo på en byggarbetsplats, om hur man hittat sina rutter och hur man gjort en plats till sin egen.

De ville hellre kalla sig Busholmare än Helsingforsare― Yrsa Lindqvist

Yrsa Lindqvist berättar att speciellt de som bosatt sig på Busholmen var väldigt aktiva.

- Det grundades grupper på Facebook och man var mycket aktiva att skapa en gemenskap och de ville kalla sig Busholmare istället för Helsingforsare, berättar Lindqvist.

Busholmens byaförenings väska
Busholmens byaförenings väska Bild: Susanne Österlund-Pötzsch Förening,Väska,boplats

Centrum förflyttas sakta på flera håll

Yrsa Lindqvist talar också om hur byacenter eller stadskärnor sakta förflyttas i och med att man bygger nya köpcentrum en bit längre från centrum så att stadskärnan urholkas.

Som exempel tar hon Jomala på Åland, som är angränsande kommun till Mariehamn. Där har det vuxit upp ett nytt bostadsområde och ett nytt köpcentrum, vilket har lett till att Mariehamn har tappat en del av sitt kommersiella fokus.

I Borgå talas det mycket om västra Åstranden och hur mycket dess utbyggnad kommer att påverka serviceutbudet i staden.

I Sibbo förändras områdena till följd av att Helsingfors annekterade områden i västra delen av kommunen. I Nickby centrum kännetecknades bygatan av trähus men de har nu rivits och ersatts med flervåningsvhus. Ådalen i Nickby har också byggts upp.

bostadsområde i Sibbo, Söderkulla
Bostadsområde i Söderkulla, Sibbo bostadsområde i Sibbo, Söderkulla Bild: SLS/Yrsa Lindqvist Söderkulla,boplats,Svenska litteratursällskapet i finland

Likaså i Söderkulla pågår stora förändringar med nya bostadsområden och till och med en ny kyrka.

Hur ser det ut på din hemort?

Yrsa Lindqvist efterlyser alla varianter av berättelser i enkäten.

En del kanske tycker att de inget har att berätta om de inte har flyttat, men då kan man kanske berätta hur närmiljön har förändrats omkring en.

- Från att ha bott på landsbygden bor man mitt i allt i en tätort med våningshus och service omkring sig. Hur känns det, bra eller dåligt?

Lindqvist pratar också om dagens barnfamiljer som gärna bor i centrum, till skillnad från att man på 80- och 90-talen ville bo i egnahemshus lite utanför centrum.

Ens friluftsrutter kanske har förändrats eller försvunnit helt och hållet och man är tvungen att leta sig nya svampställen.

Hur förhåller man sig till nya inflyttare? Hur förändras språkkonstellationerna? Var träffar man sina nya grannar - är det medborgarinstitutet?

Skogsstig i Södra Vallgrund i Korsholm.
Skogsstig i Södra Vallgrund i Korsholm. Bild: Yle/Anna Ruda skogar,skogsstig

Skriv fritt hur du upplever förändringarna

I förfrågan kan man skriva om sina upplevelser i olika rutor på webben.

Förfrågan är indelad i fyra områden:

  • berätta om platsen - ny eller gammal, vad har här funnits förr?
  • vilka förändringar har skett i servicen - har den förändrats till det sämre eller till det bättre,
  • gemenskapen - vad händer med kontakten mellan gamla boare och nya
  • rörelse - pendling och kommunikation. Är det nya området sådant att man förutsätts ha bil?

Undersökningen pågår till den 30.4.2019.

Forskare får gärna ta tag i resultatet

Resultaten från enkäten kommer SLS att publicera i sin tidskrift Källan och på sällskapets webbplats.

SLS ser som sin uppgift i det här projektet att samla in och dokumentera det som folk berättar, men efter det hoppas de att forskare ska ta tag i materialet och analysera det.

Uppgifterna, som i fjol samlades in inom stadsdelarna Busholmen och Fiskehamnen i Helsingfors, kommer att användas i en kurs på Helsingfors universitet som heter Den planerade och upplevda staden.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes