Hoppa till huvudinnehåll

Fusion av Vasa och Korsholm kan bli av om ett år – gick inte utan lång och livlig diskussion i Korsholm

Vägskyltar för Vasa och Korsholm.
Om det blir en fusion mellan Vasa och Korsholm är förslaget att den blir av 1 januari 2020. Före det ska invånarna i Korsholm få säga sitt i en rådgivande folkomröstning. Vägskyltar för Vasa och Korsholm. Bild: Yle/Roger Källman Vasa,Korsholm,kommungränser

Blir det en fusion mellan Vasa och Korsholm blir den av om ett år. Inte först 2021 som Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg föreslog för kommunstyrelsen. Men det gick inte utan diskussion och omröstning, hela tre gånger fick ledamöterna rösta.

Under måndagskvällen behandlade Korsholms kommunstyrelse det förslag till fusionsavtal som en rad personer varit med om att ta fram under hösten. Enligt avtalet skulle Vasa och Korsholm fusioneras 1 januari 2020, om de två godkänner en fusion vill säga.

När förslaget till avtal togs upp i Korsholms kommunstyrelse under måndagskvällen ville kommundirektör Rurik Ahlberg skjuta upp den eventuella fusionen till tidigast 2021. Det för att alla delar av organisationen skulle få god tid på sig att stegvis gå över till den nya kommunen.

Lång diskussion övergick i tre omröstningar

Kommunstyrelsen valde dock att inte gå på Ahlbergs linje utan beslöt helt i linje med förslaget till fusionsavtal att den eventuella fusionen träder i kraft 2020. Det gick ändå inte utan omröstning.

- Vi hade en väldigt lång diskussion och vi hade tre omröstningar i och med det, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Skulle du säga att det var en livlig diskussion?

- Jag skulle inte säga det men någon annan kanske skulle tycka det. Vi har haft så många livliga diskussioner, säger Ahlberg.

Kommundirektör Rurik Ahlberg
Rurik Ahlbergs förslag om att skjuta upp en eventuell fusion röstades ner i kommunstyrelsen. Kommundirektör Rurik Ahlberg Bild: Yle/Sarah Karjalainen Österbotten,Korsholm,Rurik Ahlberg,ahlberg

Först röstade ledamöterna om att återremittera ärendet. Där föll rösterna 9-4 för att fortsätta behandlingen.

Den andra omröstningen handlade om att förkasta avtalet eller att lägga ut det till påseende. Där vann förslaget om att lägga ut avtalet till påseende med rösterna 10-3.

Den tredje och sista omröstningen handlade om när den eventuella fusionen skulle träda i kraft, 2020 eller 2021. Sidan som föredrog 2020 vann med rösterna 8-5.

Det betyder att man inte hinner förbereda ordentligt. I synnerhet hinner man inte bygga en ny kommun med den här tidtabellen.― Rurik Ahlberg

Kommundirektör Rurik Ahlberg tror ändå inte att det kommer att ge ett lyckat resultat att genomföra fusionen under så snabb tidtabell. Enligt de fakta han tagit del av har ingen annan kommun i Finland haft en ens i närheten lika snabb process som Vasa och Korsholm.

- Den här ger inte ens hälften av den tiden som är medeltalet. Det betyder att man inte hinner förbereda ordentligt. I synnerhet hinner man inte bygga en ny kommun med den här tidtabellen.

Vasa klubbade igenom utan diskussion

Under måndagen behandlade också Vasa stadsstyrelse förslaget till fusionsavtal. Där blev det varken diskussion eller omröstning.

Förslaget till fusionsavtal godkändes enhälligt av stadsstyrelseledamöterna i Vasa.

Den 21 januari läggs fusionsavtalet ut till påseende. Allmänheten har 30 dagar på sig att kommentera avtalet.

Folkomröstning i mars

Den 17 mars ordnas en rådgivande folkomröstning i Korsholm. Det datumet föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige. Nästa måndag, den 14 januari, ska kommunfullmäktige slå fast datumet för en rådgivande folkomröstning.

Den 25 mars ska kommunstyrelsen behandla resultatet av folkomröstningen i Korsholm. Då ska också kommunstyrelsen se på de eventuella anmärkningar som kommit under den tid förslaget till fusionsavtal legat ute till påseende.

Beslut om det blir en fusion eller inte fattas den 2 april då både Korsholms fullmäktige och Vasa fullmäktige håller möten.

Två motioner om att avsluta förhandlingarna

På sitt möte på måndagskvällen behandlade styrelsen i Korsholm också tre motioner varav två handlade om att avsluta förhandlingarna med Vasa i brådskande ordning.

Beslutet om att inleda fusionsförhandlingar med Vasa fattade kommunfullmäktige i Korsholm beslut om den 21 september 2017. I och med det är frågan avgjord. En motion kan inte ändra på fullmäktiges beslut eftersom det är ett så kallat beredningsbeslut.

Frågan om att godkänna en fusion kommer att behandlas som ett separat ärende.

En tredje motion ville säkerställa att inga personer anställda av Korsholm kan sägas upp vid en fusion med Vasa.

Enligt förslaget till fusionsavtal får de anställda i såväl Korsholm som Vasa ett tre år långt uppsägningsskydd.

Enligt avtalet ska den nya arbetsgivaren inte säga upp en person av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker. De som är tillsvidareanställda övergår i den nya stadens eller koncernens tjänst utgående från principerna om överlåtelse av rörelse. Visstidsanställda övergår för samma anställningstid som varit i kraft vid fusionen.

De tre motionerna går nu vidare till kommunfullmäktige.

Artikeln uppdaterad 16.1.2019 klockan 9.08 med ett förtydligande om att både Vasa och Korsholm lägger ut avtalet till påseende den 21 januari. Inte den 14 januari.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten