Hoppa till huvudinnehåll

Nytt patientsystem räknas kosta 111 miljoner euro för Vasa sjukvårdsdistrikt

Vitklädd person vid tangentbordet.
Arkivbild. Vitklädd person vid tangentbordet. Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,Social- och hälsovårdsreformen (Sote),självbetjäning,hälsovård,blodprovstagning,sjukhushygien,medical glove

Ett nytt patientdatasystem är på gång till Vasa sjukvårdsdistrikt för att underlätta det dagliga arbetet. I dagens läge har systemen inom sjukvårdsdistriktet svårt att kommunicera med varandra. Till exempel kan man i Jakobstad komma in i Vasas system men inte tvärtom.

Ett nytt patient- och klientdatasystem är en väsentlig del i social- och hälsovårdsreformen.

På tisdag ska social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstadsregionen ta ställning till deltagande i det nya systemet. Chefsläkare Pia-Maria Sjöström räknar med att det kommer att dröja minst fem år innan systemet är uppbyggt.

Avtalet måste konkurrensutsättas

Ansvaret för konkurrensutsättningen ligger hos KL-Kuntahankinnat. Dessutom ingår fyra andra sjukvårdsdistrikt förutom Vasa sjukvårdsdistrikt. Den processen pågår och tre företag har gått vidare.

Kostnaden för uppbyggnaden av det nya systemet för Vasa sjukvårdsdistrikts del beräknas uppgå till 111 miljoner euro. De löpande årliga kostnaderna beräknas till 15 miljoner euro.

Kostnaderna inom sjukvårdsdistriktet fördelas enligt kommunernas invånarantal.

Lagstiftningen gäller system inom sjukvårdsdistrikt

Dagens lagstiftning är enligt chefsläkare Pia-Maria Sjöström sådan att man bara kan ha gemensamma patientdatasystem inom sjukvårdsdistrikt. Det betyder att till exempel universitetssjukhus dit patienter från Vasa sjukvårdsdistrikt skickas, också i framtiden kan ha andra system.

- Vi hoppas att på sikt få sådana system som gör att vi slipper skicka papper, säger Pia-Maria Sjöström.

Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018.
Pia-Maria Sjöström Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018. Bild: Jari Kovalainen / Yle läkare,Jakobstad,vaccinering,immuniseringsprogram,mässling,mässlingsvaccin,Measles virus,hälsovård,Österbotten

Beslutet om att gå med i anskaffandet av ett nytt patient-och klientdatasystem till social- och hälsovårdsverket i Jakobstad fattas av den gemensamma social- och hälsovårdsnämnden för de fyra medlemskommunerna.

Chefsläkare Pia-Maria Sjöström ser det som en nödvändighet för att kunna göra vården smidigare.

- Vi har tyvärr olika patientjournalsystem idag. Vi kan komma in i Vasas system men inte andra vägen. Den kommunikationen sköts på andra sätt.

Läs också