Hoppa till huvudinnehåll

Sprängd teaterbudget grämer i Åbo - vänstern vill avsätta tjänsteman

Åbo stadsteater
Åbo stadsteater Bild: Yle / Peter Karlberg Åbo Stadsteater

Vänsterförbundets Jaakko Lindfors föreslår en noggrann granskning av varför Åbo stadsteater kom att kosta staden 45 miljoner, istället för 25 miljoner.

Vänsterförbundet i Åbo kräver mera effektiv uppföljning för att ta reda på varför stadsteaterns utvidgning och renovering överskred budgeten rejält.

Jaakko Lindfors (vf) berättar att han kommer att föreslå att stadsstyrelsen utreder den tidigare fastighetschefens Jouko Turtos ageranden.

"Betydande ekonomisk skada för Åbo"

Teaterrenoveringen överskred den ursprungliga kostnadskalkylen med 20 miljoner euro. Staden har gjort en intern utredning kring projektet. Men enligt Lindfors är utredningen otillräcklig.

- Det har funnits brister i planeringen av renoveringen, och fastighetsaffärsverket som leddes av Turto hade ansvaret för planeringen. Dessutom har man inte reklamerat på grund av bristerna, och konkurrensutsättningen gällande den fortsatta planeringen lämnades ogjord.

- Det är frågan om problem av den storleksklassen, att de orsakat betydande ekonomisk skada för Åbo stad, säger Lindfors.

Jaakko Lindfors.
Jaakko Lindfors. Jaakko Lindfors. Bild: Yle/Lina Frisk. Katedralskolan i Åbo,jaakko lindfors

Vänsterförbundet kom överens om sin linje på söndagen. Enligt Lindfors var beslutet enhälligt. Man kräver vidare utredning, att Turto avsätts tills man fått klarhet i renoveringsöverskridningarna, och att fullmäktige ska ta ställning till utredningen kring teaterrenoveringens budgetproblem.

Jouko Turto är numera fastighetsutvecklingschef. Yle har inte kunnat nå Turto för en kommentar.

Åbo stadsstyrelse behandlar de utredningar som gjorts kring teaterrenoveringens budgetöverskridningar på måndag kväll (7.1).

Artikeln baserar sig på Vasemmistoliitto hyllyttäisi Jouko Turton Turun kaupunginteatterin remonttisotkujen jatkoselvittelyn ajaksi skriven av Hannu Vähämäki.

Läs mera:

Åbo bygger dyrt gång på gång då kalkylerna inte håller

Kostnadskalkyler som inte håller i samband med byggprojekt är inte helt obekanta i Åbo. Tidigare i veckan blev det klart att Logomobron blir betydligt dyrare för skattebetalarna än det ursprungligen var tänkt. Flera exempel finns, vi synar några av dem.