Hoppa till huvudinnehåll

Karjaan yhteiskoulu får inte nya lokaler trots att gammal byggnad rivs

Ett trähus på Karjaan yhteiskoulus skolgård.
C-huset vid Karjaan yhteiskoulu i Karis är byggt i början av 1900-talet. Ett trähus på Karjaan yhteiskoulus skolgård. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu

Ett av de äldsta skolhusen i Karis ska rivas. Det är frågan om det så kallade C-huset vid den finska skolan Karjaan Yhteiskoulu i Kila.

Byggnaden har inte någon skyddsbeteckning i detaljplanen, men området är skyddat på riksnivå.

Det hänger ihop med skyddet av arkitekt Hildning Ekelunds arkitektur i Karis. Ekelund har ritat skolans huvudbyggnad och det så kallade B-huset.

Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är A-huset.
Allra längst till vänster ser man en skymt av C-huset bredvid Karjaan yhteiskoulu i Karis. Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är A-huset. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan lukio

För att rivningens förutsättningar enligt lagen ska kunna uppfyllas krävs samråd med Museiverket. Det krävs i så fall rivningslov.

Byggnaden är i riktigt dåligt skick.

Bildningsnämnden i Raseborg har beslutat att det inte behövs ersättande lokaler då C-huset rivs. Det finns inget planeringsanslag för en ersättande byggnad i budgeten för 2019.

Artikeln kompletterades torsdagen den 10 januari 2019 vid 13.30-tiden med meningen: Byggnaden är i riktigt dåligt skick.

Läs också