Hoppa till huvudinnehåll

Stora förluster för skogsägarna i Österbotten – Aapeli fällde minst 30 000 kubikmeter skog

Trädet som fällts av stormen och orsakade strömavbrottet hos Agneta Glad.
Stormen Aapeli slog hårt mot Österbotten. Minst en miljon euro kommer skadorna att kosta skogsägarna, tror expert. Trädet som fällts av stormen och orsakade strömavbrottet hos Agneta Glad. Bild: Yle/Elin Willows stormskador,Stormen Aapeli,skogsbilväg

De ekonomiska förlusterna efter stormen Aapeli ser ut att bli stora för de österbottniska skogsägarna. Fältchef Anders Hjortman på Skogsvårdsföreningen Österbotten uppskattar att det handlar om minst en miljon euro.

Telefonen har ringt i ett de senaste dygnen, beskriver Hjortman. Nu har många skogsägare nämligen hunnit ut för att inspektera sina ägor efter stormen Aapeli, som blåste in över kusten på nyårsdagen.

Och nordanvinden har inte varit nådig.

- Det här är utan tvekan den värsta stormen att drabba landskapet Österbotten på många år. Hårdast drabbat är området väster om riksåttan från Korsholm söderut mot Närpes, säger Hjortman.

På basen av de samlade uppgifterna som kommit in till Skogsvårdsföreningen Österbotten uppskattar Anders Hjortman att minst 30 000 kubikmeter skog har fallit i stormen.

Räknar man in såväl vindfällen som övriga skador i området kan det handla om betydligt större mängder skog som är drabbad, tror Thomas Sundqvist som är distriktschef vid skogsbolaget Metsä Group.

- Vi uppskattar att cirka 100 000 kubikmeter skog i Österbotten har skadats i stormen, säger Sundqvist.

Små ägor, stora förluster

Det typiska för Österbotten är att många personer äger skog, men sällan några riktigt stora arealer. Samtidigt har ganska få skogsägare en skogsförsäkring som täcker stormskada.

- Det här gör situationen rätt knepig och det kan bli dyrt att reda upp efter stormen, säger Hjortman.

Vindfall vid Nelins villa.
Så mycket som 100 000 kubikmeter skog i Österbotten kan ha skador uppskattar man vid skogsbolaget Metsä Group. Vindfall vid Nelins villa. Bild: Svenska Yle/Jessica Morney Stormen Aapeli,fritidshus,gran

Hjortman beskriver det som typiskt just nu att en skogsägare har mellan 30 och 40 vindfällen på sina ägor.

En standarduppskattning är att det i yngre skog är ungefär vid 300 stammar som virkets värde täcker avverkningskostnaderna. I grov skog räcker det med omkring 100 stammar för att täcka avverkningskostnaderna.

Den sammanlagda förlusten efter stormen kan därför komma att bli rätt stor, uppskattar Hjortman.

- Nog vågar jag påstå att det handlar om minst en miljon euro.

Det här beror också på hur mycket av virket som går att sälja som stock och hur mycket som säljs som billigare massaved, påpekar Thomas Sundqvist vid Metsä Group.

Viktigt att våga sig ut och se efter

Skogsvårdsföreningen Österbotten, som är skogsägarnas egen intresseorganisation, hjälper till med arbetet efter stormen.

Eftersom skadorna är så omfattande kommer man att tvingas ta in extra personresurser för att klara av allt.

- Det behövs folk som kan åka ut och inventera skadorna och hjälpa till med att värdera stormskadorna, säger Anders Hjortman.

Det är ändå viktigt att skogsägarna själva vågar sig ut och gör den första kontrollen säger han.

- Särskilt om man nyligen har gallrat eller har gammal skog som står utsatt för nordanvinden är det skäl att bege sig ut och kolla läget.

På Metsä Group tror Thomas Sundqvist att det blir bråttom om man ska hinna med allt arbete före sommaren.

Timmerstockar i Maxmo.
För skadat virke lyckas man sällan få ut stockpris. Det säljs istället billigare som massaved. Bara den skogsägare som har en försäkring som täcker stormskador kan räkna med ersättning som täcker förlusterna. Timmerstockar i Maxmo. Bild: Yle/Joni Kyheröinen timmer,ved,stockar,maxmo

- Jag tror nog att man kommer att få jobba hela vintern och en stor del av våren och försommaren före vi har alla skador åtgärdade, säger Sundqvist.

- Kommer det dessutom stora mängder snö försvårar det arbetet ytterligare, säger Hjortman.

Såväl Hjortman som Sundqvist påpekar att det ändå är viktigt att få bort virket ur skogen före skadeinsekterna kommer med sommarvärmen.

- Men kom ihåg att det är farligt arbete som kräver erfarenhet, säger Anders Hjortman och påpekar att skogsvårdsföreningen finns till just för att ge skogsägarna den experthjälp som behövs i det exceptionella läget efter stormen.