Hoppa till huvudinnehåll

Tio gånger fler arbetstimmar än vanligt på skogsbränder i Karleby - Jakobstads räddningsområde 2018

Vattenslang i en nerbränd skog
Vattenslang i en nerbränd skog Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa bränder,skogsbränder,markbränder,släckning av bränder,eldsvådor,vattenslang

Fjolåret var märkbart annorlunda för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk än tidigare år. Totalt sett användes tio gånger fler timmar av personalens arbetstid på skogs - och markbrandsläckning än normalt.

Jakobstad, Larsmo och Kronoby hör till det gemensamma räddningsområdet men kustområdet från Jakobstad till Lochteå besparades däremot från större skogsbränder.

Statistiken från 1996 och framåt visar att antalet skogs - och markbränder visar en sjunkande tendens medan däremot brändernas omfattning ökar. Det här försvårar insatserna och kräver större resurser i släckningsarbetet.

-I fjol var storleken på skogsbränderna i medeltal 9,1 hektar och det är osedvanligt mycket, säger räddningsdirektör Jaakko Pukkinen.

Tiotusen timmar gick åt att släcka skogsbränder i ifjol

Fjolåret var exceptionellt också såtillvida att det gick åt många gånger fler arbetstimmar av den egna personalens tid för att släcka mark - och skogsbränder. Årsmedeltalet ligger på cirka 1000 timmar.

- År 2018 användes 10 000 timmar, alltså tio gånger mer än medeltalet.

Grundstensmurning vid nya brandstationen i Jakobstad. Räddningsdirektör och biträdande räddningsdirektör, Jaakko Pukkinen och Vesa Berg vid Mellersta Österbottens och Jakobstads räddningsområde fyller cylindern med aktuella tidningar från murningstillfäll
Jaakko Pukkinen. Grundstensmurning vid nya brandstationen i Jakobstad. Räddningsdirektör och biträdande räddningsdirektör, Jaakko Pukkinen och Vesa Berg vid Mellersta Österbottens och Jakobstads räddningsområde fyller cylindern med aktuella tidningar från murningstillfäll Bild: YLE/Kjell Vikman jaakko pukkinen

Skogsbränder är också besvärligare än bränder i en torvmosse. Det går åt betydligt fler arbetstimmar per hektar till att släcka skogsbränder.

Räddningsområdet hade också några betydande fastighetsbränder under fjolåret men inga dödsfall i samband med dem. Däremot skadades ett tjugotal personer.

Kustområdena drabbades inte av skogsbränder

En grov uppdelning av räddningsområdet visar enligt Jaakko Pukkinen att det inte förekom några stora markbränder i kustområdet, de förekom längre in i landet.

- Det måste bero på luftfuktigheten och närheten till havet inverkar.

På linjen Jakobstad-Lochteå förekom inga större markbränder under fjolåret.

Fler bränder att vänta om klimatförändringen fortskrider

Räddningsdirektör Jaakko Pukkinen säger att vi nog får räkna med fler skogsbränder om klimatet ändras och somrarna blir allt varmare.

- Utmaningarna ökar och när vindarna samtidigt ökar i styrka måste vi reagera och skaffa den utrustning som krävs för att klara av situationen. Vi blir inte att vänta utan vi försöker utveckla vår verksamhet.

Medlemskommunerna betalar sina egna kostnader

Skogsbränderna var det som speciellt utmärkte fjolåret för räddningsväsendet. I de övriga delområdena av verksamheten märktes inte några större skillnader och totalbudgeten inom området kunde i stort sett hållas.

Kaustby är den enda kommunen där det troligen blir en tilläggsräkning, i övrigt kan medlemskommunerna räkna med en återbäring.

- Det finns buffertar i budgeten så att vi kan parera för tilläggskostnader på personalsidan när det blev större utgifter för att sköta markbränderna, säger Jaakko Pukkinen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten