Hoppa till huvudinnehåll

Närvårdare talar ut om varför de inte vill jobba inom hemvården: "Det är stressigt och inget för mig" och "Har hört en massa skräckhistorier så känns inte särskilt lockande"

Vårdare håller äldres hand.
Det behövs fler händer inom den svenskspråkiga hemvården i Helsingfors. Bland närvårdarna står jobb inom hemvården ändå inte högt i kurs. Vårdare håller äldres hand. hemvård,vård,hemvårdare,senior,äldreomsorg

Ensamt. Hektiskt. Jobb med barn lockar mer. Det är några orsaker till att personer som studerat närvård vid Prakticum i Helsingfors inte söker sig till hemvården. Lärare Yvonn Welander som undervisar i hemvård vid Prakticum säger att mediernas bild av hemvården avskräcker studerande.

Yle Huvudstadsregionen har under den här veckan berättat om personalbristen inom den svenskspråkiga hemvården i Helsingfors och hur bristen borde åtgärdas. Nu riktas blicken mot dem som nu får sin närvårdarexamen och som kan tänkas jobba som hemvårdare.

2015 antogs 35 personer till närvårdarutbildningen vid yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors. En del av dem har avbrutit sina studier, men flera har fått en examen och har nu tagit steget in i arbetslivet.

Yle Huvudstadsregionen når fyra av dem per telefon för att fråga var de jobbar och om de kan tänka sig att jobba inom hemvården.

- Jag har blivit färdig och jobbar nu på dagis. Jag sökte mig till närvårdarstudier eftersom jag ville jobba med barn. Jag har också jobbat på äldreboende, men det var inte min grej. Det var tungt, säger Sandra Nissinen.

Kan du tänka dig att jobba inom hemvården?

- Inte egentligen. Jag har hört att det är stressigt och det är inget för mig. Man har inte så mycket tid för klienterna, man måste vara snabb och har kanske inte några egna pauser under dagen. Jag har hört det av personer som jobbat inom hemvården, säger Nissinen.

"En person har väldigt mycket ansvar och det är jättebråttom"

Också Kia Sundström har inriktat sig på att jobba med barn på daghem. Jobb med barn anger hon som en orsak till att hon valde närvårdarstudier.

- Men jag är också intresserad av att jobba på äldreboende eller inom hemvården. Det beror lite på var det finns lediga jobb.

Vad tror du det beror på att det är svårt att locka personal till hemvården?

- Det är tungt arbete. En kompis jobbar som hemvårdare och har berättat att de är för få. En person har väldigt mycket ansvar och det är jättebråttom. Man hinner bara vara 10 minuter hos en klient. Och arbetet är självständigt så man måste kunna sin sak och fatta beslut själv.

Det känns stressigt att köra omkring till olika ställen

Ilivia Örsäter säger direkt att hon har hållit sig långt ifrån hemvården.

- Jag har hört en massa skräckhistorier så det känns inte särskilt lockande. Man jobbar mycket ensam och det känns tryggare att jobba i ett team, i synnerhet så här i början. Det känns stressigt att köra omkring till olika ställen, säger Örsäter som blir färdig med sina närvårdarstudier på våren.

Örsäter vill ändå gärna jobba med äldre.

- Jag har nu jobbat som inhoppare på ett äldreboende i Helsingfors och trivs inom äldreomsorgen. Jag har tänkt fortsätta jobba där och sedan studera vidare, säger hon.

Tipsa om hemvården!

Vilka erfarenheter har du av den svenskspråkiga hemvården i huvudstadsregionen? Får dina anhöriga alltid hemvård på svenska? Vad borde göras?

Kontakta reporter Christoffer Gröhn per e-post eller telefon!

E-postadressen är christoffer.grohn@yle.fi och telefonnumret 040 868 2633.

"Jag tror inte det är för mig"

Elvira Backlund fick sin närvårdarexamen i slutet av 2018 och jobbar nu som skolgångsbiträde för sjundeklassare.

- Jag har jobbat mycket med äldre och när möjligheten att jobba med skolbarn dök upp ansåg jag det vara en trevlig möjlighet. Jag har nyligen börjat och trivs bra. Men jag tyckte också om att jobba med äldre.

- Jag har haft en praktik inom hemvården i Borgå. Det är ett lite för ensamt jobb då jag gillar samhörigheten på en avdelning.

Det är ett lite för ensamt jobb då jag gillar samhörigheten på en avdelning

Backlund säger att det finns för lite resurser inom hemvården.

- Det skulle behövas fler arbetare. Nu finns det för många klienter. Man skulle vilja vara längre hos dem, men det finns inte tid för det, säger hon.

Skulle du kunna tänka dig att jobba inom hemvården i framtiden?

- Jag tror inte det är för mig. Just nu ser jag inte att det är något som tilltalar mig hemskt mycket.

Kvinna står vid sängliggande docka.
Lärare Yvonn Welander vid en av de dockor som används i undervisningen. Kvinna står vid sängliggande docka. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Prakticum,hälsovård,hemvård,Yvonn Welander

"Personalbrist och tidsbrist gör att man söker sig till andra ställen"

Yvonn Welander undervisar närvårdare i hemvård och bekräftar bilden att hemvården inte står högt i kurs bland närvårdarstuderandena i Prakticum.

- Här i Helsingfors upplever jag att intresset för hemvården är mindre än på små orter, säger Welander som också har varit lärare vid yrkesutbildaren Axxell i Ekenäs.

- Det här beror på att studerande följer med i medierna vad som rapporteras om hemvården. Hemvården har en bild av att vara underbemannad och arbetsdryg. Jag tror att det här avskräcker studerande från att söka jobb inom hemvården, säger Welander.

Menar du att den här bilden inte stämmer eller att medierna inte borde rapportera om det här?

- Den stämmer på vissa orter. Man måste komma ihåg att på vissa orter fungerar det bra. Jag har märkt att studerande har varit väldigt oroliga inför sin inlärning i arbetet och undrat hur de ska hinna och orka.

- Personalen inom hemvården har mycket arbete och många klienter. Antalet kommer att öka ännu mer i framtiden och de är i allt sämre skick. Personalbrist och tidsbrist gör att man söker sig till andra ställen där man har mer tid att göra arbetet.

Skylt med texten Kotihoito - Hemvård
I Helsingfors har det under flera år funnits en brist på svenskspråkig personal inom hemvården. Skylt med texten Kotihoito - Hemvård Bild: YLE/Linnea de la Chapelle hemvård

"Det känns tryggare att jobba på vårdhem"

Welander säger att vuxenstuderande som redan jobbat inom hemvården när de söker till Prakticum kan välja hemvårdsjobb, men de som inte har tidigare erfarenhet av vårdjobb väljer inte hemvården.

- Det känns tryggare att jobba på vårdhem eller serviceboende där det finns kolleger på plats.

Welander har själv jobbat inom hemvården i Kyrkslätt.

- Jag trivdes bra. Då fanns tillräckligt med svenskspråkiga närvårdare och sjukskötare, men nuförtiden är situationen en annan.

"Hur en studerande bemöts inom hemvården är viktigt"

Känslan att som hemvårdare inte räcka till är bekant för henne.

- När jag gått hem efter arbetsdagen i Kyrkslätt har jag känt att jag inte räckt till och hunnit med allt. Det gäller därför att prioritera och se vad som måste göras nu. Utmaningen är att det kan vara flera kilometer mellan två klienter och det här beaktas inte när det gäller tiden som ska finnas för varje klient.

Vad borde göras för att locka fler till hemvården?

- Ur studerandenas perspektiv är bemötandet viktigt. Handledaren som har med sig en studerande under inlärningen i arbetet ska få tid för det.

- Hemvårdare gör ett viktigt arbete och det borde uppskattas mer. Det är viktigt att ta hand om personalen så de orkar.

Läs också