Hoppa till huvudinnehåll

Västmetrobolagets anvisningar oklara - hovrätten sänkte summan som Destia dömts att betala

Helsingfors metrostation
Helsingfors metrostation Bild: Yle/Carolina Husu metro ,Helsingfors,Järnvägstorget, Helsingfors stad,Västmetron,Esbo,metrostationer,Helsingforsregionens trafik (HRT),kollektivtrafik

Hovrätten har gett sin dom i tvisten mellan Västmetrobolaget och Destia. Tvisten gäller avsnittet mellan Kägeludden i Esbo och Drumsö i Helsingfors, där Destia i onödan hade förlängt dräneringskanalerna och fakturerat Västmetrobolaget för det.

Fakturan gick på 2 miljoner euro - en faktura som Västmetrobolaget betalade.

Helsingfors tingsrätt ålade tidigare Destia att ersätta Västmetrobolaget med närmare 500 000 euro, plus ränta.

Hovrätten anser ändå att man måste tillämpa avtalsrättsliga regler på fallet och ta i beaktande hur Destia hade uppfattat villkoren i avtalet.

Västmetrobolagets anvisningar var enligt hovrätten så oklara att Destia mycket väl kan ha missuppfattat uppdraget.

Läs mera:

Rättegång om västmetrobygge - Destia får betala rättegångskostnaderna

En tvist om vad byggarbeten på sträckan mellan Kägeludden och Drumsö ska kosta har nu behandlats i tingsrätten. Båda parterna får punga ut med miljoner.

Läs också