Hoppa till huvudinnehåll

Borde Finland gå Sveriges väg och slopa spelmonopolet? Finländarna ger Veikkaus dess legitimitet, säger forskare

En hand på ett digitalt pokerspel på Casino i Halsingfors.
En hand på ett digitalt pokerspel på Casino i Halsingfors. Bild: YLE/Nella Nuora Casino Helsinki,penningspel,Enarmad bandit,spelmani

Ska spelmonopolet öppna för kommersiella aktörer eller är vi nöjda med monopolet i Veikkaus händer? Både enligt Veikkaus och forskare är det osannolikt att vi frångår monopolet, men på Zlatan Ibrahimovics spelbolag är synen helt annan.

I Finland har spelmonopolet en stark status politiskt och situationen här är helt annan än i Sverige som övergick till en licensmarknad för penningspel vid årsskiftet.

Forskardoktor Riitta Matilainen forskar i penningspel vid centret för konsumentforskning vid Helsingfors universitet och hon anser att det är osannolikt att vi i Finland kommer att se spelmarknaden öppen för flera aktörer.

Orsakerna är dels politiska och dels att bara omkring 10 procent av allt penningspelande går till utlandet i Finland. Det är Veikkaus som står bakom den uppskattningen.

Av det spelandet som sker på nätet uppger Veikkaus att det är omkring 30 procent som riktar sig till utlandet.

– Jag tror att vi kommer att se någon slags diskussion om Sveriges situation därför att vi har ofta följt Sveriges modell. Däremot tror jag inte att vi kommer att följa Sverige i frågan om att öppna spelmonopolet, för här i Finland har vi en politiskt konsensus om Veikkaus och spelmonopol, säger Matilainen.

Enligt Matilainen är ytterligare ett argument som talar för att Veikkaus ställning inte kommer att ändra att Veikkaus stärktes i början av år 2017. Då slogs RAY, Fintoto och gamla Veikkaus samman till ett bolag istället för tre separata.

Forskardoktor Riitta Matilainen.
Riitta Matilainen anser att det är osannolikt att spelmonopolet öppnas. Forskardoktor Riitta Matilainen. Bild: Yle/ Axel Nurmio forskare,Helsingfors universitet,spelforskning,Riitta Matilainen

Däremot anser Matilainen att det är viktigt att följa med vad som händer i Sverige nu då spelmonopolet har öppnat för konkurrens.

– Det är mycket viktigt att följa vad som händer i Sverige och det är också viktigt att vi för en diskussion om penningspel här i Finland, säger Matilainen.

På Veikkaus följer man också med Sveriges utveckling, men vice vd Velipekka Nummikoski påminner om att Sverige och Finland går inte hand i hand i den här frågan.

– Så klart följer vi med Sveriges läge med större intresse då det är grannlandet, men i och med att EU tillåter att varje land får sätta sina egna regler för penningspel så går vi inte hand i hand.

Penningspel i Finland

 • Åldersgränsen för penningspel i Finland är 18 år.
 • Enligt lotterilagen har Veikkaus ensamrätt att anordna och marknadsföra penningspel i Finland
 • Veikkaus är ett fullständigt statsägt bolag och dess verksamhet är noggrant definierad och begränsad i lagstiftningen
 • I lotterilagen definieras Veikkaus status på följande sätt: "Bolaget ska bedriva penningspelsverksamhet så att rättsskyddet för dem som deltar i penningspel garanteras, så att man strävar efter att förhindra oegentligheter och brott och så att de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till förebyggs och minskas."(Lotterilagen Kap 2 §12)
 • Vinsterna som Veikkaus bringar in ska gå till följande ändamål enligt lotterilagen: 53 procent ska användas för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete, 43 procent ska användas för att främja hälsa och social välfärd och 4 procent ska användas för att främja hästuppfödning och hästsport.
 • Utländska bolag får inte vara verksamma eller marknadsföra sig i Finland.
 • Det är Lotteriförvaltningen som lyder under Polisstyrelsen som övervakar Veikkaus verksamhet och bekämpar olagliga penningspel och olaglig marknadsföring i Finland.
 • Det är ändå inte förbjudet att spela utländska spel.
 • Skattereglerna för vinster i utländska spel varierar baserat på var de är belägna.
 • Principen är att vinster i andra EES-länder (alltså EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein) är skattefria medan man i länder utanför EES bör betala inkomstskatt för förvärvsinkomst.
 • Vissa autonoma specialområden som hör till EU-länder hör däremot inte till EES. Till exempel vinster från kanalöarna Jersey och Guernsey är skattepliktiga.

Källa: Lotterilagen, Skatteförvaltningen.

Spelmarknaden online är global

Att Sverige öppnar sin spelmarknad ger upphov till diskussion i Finland håller Nummikoski med om, men situationen är ändå annorlunda i Sverige än i Finland.

– I Sverige hade de så kallade officiella aktörerna inte en så stor marknadsandel då majoriteten av nätspelandet skedde på utländska sajter, vilket är mycket annorlunda än läget i Finland i dag. Men det är klart att det är bra om beslutsfattarna och andra parter följer med hur läget utvecklas här, säger Nummikoski.

Velipekka Nummikoski sitter vid ett bord.
Velipekka Nummikoski föjer med Sveriges situation för att grannländer alltid intresserar mer än andra länder. Velipekka Nummikoski sitter vid ett bord. Bild: Retu Liikanen / Yle Velipekka Nummikoski,Veikkaus

Nummikoski påminner också om att nätspelandet är en global marknad som inte känner några statsgränser.

– Sveriges läge ändrar inte på något med tanke på nätspelandet. Det är ändå myndigheternas ansvar att övervaka att lagen följs och hur de utländska bolagen verkar i Finland, säger Nummikoski.

Lagen i Finland utgår från att det är Veikkaus som har ensamrätt att verka och marknadsföra på fasta Finland. Åland har andra regler i och med spelbolaget Paf.

Legitimiteten bland finländare kärnan till Veikkaus status

Veikkaus monopolstatus lever vidare på grund av att det finns ett brett konsensus om penningspelsmonopolet.

Däremot kan Veikkaus monopolstatus tappa legitimitet om många börjar spela utomlands. Forskare Riitta Matilainen är inte oroad för Veikkaus del.

– Det handlar om legitimitet. Hur kan Veikkaus säga att de har monopol på penningspel om människor spelar mycket utomlands? Däremot tycker jag att det inte är så illa att cirka tio procent av allt spelande går till utlandet, säger Matilainen.

Däremot kan hon inte säga hur många som måste spela på utländska sajter innan man kan säga att Veikkaus har tappat legitimitet. Det handlar om hur finländarna upplever det, säger hon.

– Jag tror också att det är en politisk fråga. Så jag kan inte ge något procentantal som måste spela utomlands, säger Matilainen.

VD:n på Zlatans spelbolag: "Finland går miste om skattepengar"

Ett av bolagen som har fått licens för att verka i Sverige är Bethard Group, och de har fått licens för flera spelsajter i Sverige.

Erik Skarp är direktör och grundare för bolaget. Delägare i bolaget är fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic.

Till skillnad från Nummikoski och Matilainen ser Skarp stora likheter med den finska och svenska spelmarknaden så som den såg ut innan årsskiftet.

– På grund av internet och teknologins framfart har företag kunnat konkurrensutsätta monopolet, vilket inte är tanken såklart. Det kan man ändå göra på ett legalt sätt genom den europeiska spellicensen.

Han anser ändå att det är synd att lagstiftningen inte fungerar.

– Det är olyckligt för utvecklingen rent generellt att man har en lagstiftning i vissa länder som till exempel Finland och i Sverige tidigare, som egentligen inte fungerar. För det innebär att Finland går miste om skattepengar, säger Skarp.

Penningspel i Sverige

 • Sverige öppnade delvis spelmarknaden 2019. För vissa spel får kommersiella bolag söka licens för att vara verksamma i Sverige.
 • Onlinecasinon, vadslagning på sport, spel som baserar sig på sannolikheter (alltså odds), vadhållning på hästar, kasinon på restauranger, pokerturneringar, varuspelsautomater (det vill säga automater som ger vinster i varor och inte pengar) och spel på fartyg i internationell trafik är öppna för alla aktörer.
 • Spel för allmännyttigt ändamål får endast av allmännyttiga föreningar ansöka om. Exempel på sådana spel är Postkodlotteriet, Bingolotto och större föreningslotterier inom ett län. Däremot gäller denna licens inte för bingo på nätet.
 • Svenska spel som ägs av staten har fortfarande ensamrätt på kasinospel på ett kasino, spelautomater som ger vinst i pengar, och på vissa lotterier som till exempel skraplotter.
 • Spelinspektionen är den myndigheten som ger ut licenserna.
 • Bestämmelserna för hur onlinecasinona ska se ut definieras noggrant av Spelinspektionen.
 • Alla spelare måste identifieras och vara minst 18 år för att spela. Åldersgränsen är 20 år om man vill spela på kasino.
 • Alla spel som får licens i Sverige ska vara riktade till svenskar fast bosatta i Sverige. I praktiken innebär det att de som har fått licens måste ha information på svenska på sina sajter och man ska spela i svenska kronor.
 • Om man spelar online måste man ange ett maximibelopp för insättningar per dag innan man spelar och man ska kunna avbryta sitt spelande när som helst genom att trycka på en knapp.
 • Det ska också finnas tillgång till hjälp att sluta spela synligt på sajterna.
 • Skattereglerna för spel är annorlunda i Sverige, och om man spelar på utländska sajter som riktar sig till svenska marknaden, trots att de är inom EES-området, måste man betala skatt på vinsterna.
 • Spel utan licens i Sverige får inte göra reklam i radio och tv.

Källa: Spellagen, Spelinspektionen.

Skarp anser att den svenska modellen är ett bra sätt att uppdatera lagstiftningen så att den motsvarar verkligheten i dag, och att det finns många positiva sidor med att omreglera marknaden.

– Att man får konkurrens har alltid varit bra för kunden, man får bättre kontroll och att man helt enkelt får in skattepengar, vilket är positivt, säger Skarp.

Enligt Skarp var de förberedda på hur regleringen skulle komma att se ut. Då han själv har vuxit upp med de svenska värderingarna så var det enkelt att anpassa sig till de svenska reglerna.

Det är viktigt att skatten är på en rimlig nivå så att kanaliseringen lyckas― Erik Skarp

– Vi var förberedda på att ansvar skulle ligga i fokus vilket vi som spelbolag också ser som positivt, säger Skarp.

Han anser också att spelskatten på 18 procent som bolagen ska betala ligger på en rimlig nivå.

– Det är viktigt att skatten är på en rimlig nivå så att kanaliseringen lyckas, och enligt vår erfarenhet löser ett skatteuttag på omkring 18 procent problemet, så att säga, berättar Skarp.

Kanalisering är ett ord som återkommer inom spelbranschen och i speldiskussioner. Det innebär att man försöker styra konsumenter till en viss typ av tjänster istället för att de använder andra aktörer.

I Sverige innebär kanaliseringen att bolagen anser att det lönar sig att skaffa licens i Sverige och att vara verksamma enligt de reglerna som råder där, istället för att spelbolagen fortsätter verka under andra länders licenser där de skulle följa andra regler.

Då man talar om kanalisering i finsk kontext handlar det om att Veikkaus vill kanalisera spelandet till sig istället för till utlandet, säger både Nummikoski på Veikkaus och Matilainen på Centret för konsumentforskning.

Skarp anser att regleringen i Sverige angående marknadsföringen står i linje med andra länder som har ett licensbaserat system i Europa.

– I det stora hela är vi nöjda med regleringen och vi hoppas att det blir en lyckad reglering i Sverige, säger Skarp.

Läs också