Hoppa till huvudinnehåll

"De lade kabeln i mitt dike och fyllde igen" - markägare upplever att Caruna reagerar långsamt på klagomål

Kommungården utrymdes 31.03.17 på grund av att en elkabel skadades vid Krämaretorget
Kommungården utrymdes 31.03.17 på grund av att en elkabel skadades vid Krämaretorget Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,elkabel,elkabel

På Hyppeis i Houtskär har flera markägare beklagat situationen efter att Carunas underleverantörer dragit markkabel på deras marker.

Bland annat på Birgitta Nikander-Lindbergs skogsskifte har entreprenörerna fällt träd och grävt ner kabel utan tillstånd.

- Ersättningen är så liten att jag orkar inte ens ansöka om den. Men man kunde ha meddelat oss först. Då hade vi ordnat med de fällda träden åtminstone. Dessutom har de flyttat på en råsten. Den ser vi fram emot att Caruna får tillbaka på rätt plats, säger Nikander-Lindberg.

En grävskopa gräver upp en massa sten i diket där Caruna sätter ner jordkablar.
Här grävs markkabel ner i Raseborg. En grävskopa gräver upp en massa sten i diket där Caruna sätter ner jordkablar. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland,Pojo, Raseborg,Raseborg

En annan markägare som skrapat sig i huvudet när han sett elarbetarna dra fram är Helge Mattsson.

Han säger att man enkelt fått tag i personalen både vid Caruna och entreprenören, men sedan är det som trasiga telefonen.

- Först kom Caruna och informerade markägarna om hur allt skulle grävas. På hösten när entreprenören kom hit gick han igenom vad som skulle göras. Följande dag kom ett nytt gäng som gjorde precis som de ville och det blev ofta fel, säger Mattsson.

Täckte igen diket

Ett exempel på när resultatet blivit dåligt är när man grävde bort ett täckdike redan på sommaren.

Trots att Mattsson påpekade felet genast har inget gjorts.

- Nu när strömmen är påkopplad så är det besvärligare att åtgärda saken. För mig kan det bli ett bekymmer om saken inte åtgärdas förrän våren då snön smälter, eftersom vägen kan bli översvämmad, säger han.

Intäckta diken invid en sandväg.
Caruna har grävt ner kabel utan tillstånd av markägaren och samtidigt flyttat på råstenen. Intäckta diken invid en sandväg. Bild: Birgitta Nikander-Lindberg Hyppeis

Mattson har fått intrycket av att entreprenören försöker göra så enkla lösningar som möjligt.

- På ett ställe hade man helt enkelt lagt kabeln i mitt dike och täckt igen det. Eftersom det var berg i bottnen på diket hade det varit mycket jobbigare att spränga förstås, säger han.

Långsam reaktionstid från Caruna

Anders Abrahamssons far slet av en starkströmskabel med sin traktor under hösten 2018.

Kabeln hade inte grävts ner tillräckligt djupt. Men det var inte helt enkelt att få Caruna att reagera.

- Efter att kabeln hade gått av fick jag ringa runt i flera dagar och blev omkringbollad inom koncernen. Efter envist arbete lyckades jag hitta rätt person. Sedan gick det ganska fort, säger han.

Efter att Yle Åboland rapporterat om fallet var kabeln nedgrävd på rätt djup en vecka senare.

Anders Abrahamsson sitter i traktorhytten, vinterlandskap utanför.
Anders Abrahamsson ställer sig kritisk till Carunas kundservice. Anders Abrahamsson sitter i traktorhytten, vinterlandskap utanför. Bild: Amanda Vikman/Yle person,anders abrahamsson

- Man ska åtminstone inte ringa till kundtjänsten för då händer ingenting. Tyvärr måste man leka lite detektiv för att få fram rätt nummer, för de finns inte i telefonkatalogen, säger Abrahamsson.

Företag som håller kurser för elmontörer som ska jobba för Caruna har kontaktat Abrahamsson för att kunna använda fallet på hans gård som exempel i utbildningen.

Nya och snabbare kontrollmätningar

Jörgen Dahlqvist, driftchef vid Caruna säger att kundtjänst är något företaget behöver bli bättre på.

- Det handlar inte bara om reklamationer utan också i övriga ärenden har vi onekligen märkt att vi har lite för lång responstid. Här har vi åtgärder på kommande, säger Dahlqvist.

Ända sedan förra året har alla underleverantörer till Caruna gått en elsäkerhetsutbildning för att få ett så kallat Caruna-kort.

Men trots kursen har det uppstått farliga situationer där kabeln inte legat djupt nog.

Sähköverkkoyhtiö Carunan rakennus Espoon Keilaniemessä
Vid Caruna vill man jobba med kundtjänsten. Sähköverkkoyhtiö Carunan rakennus Espoon Keilaniemessä Bild: Henrietta Hassinen / Yle elektricitet,elnät,eldistribution,elöverföring,elförbrukning

- Vi har nu vidtagit ytterligare åtgärder för att kablarna ska kontrollmätas och vid behov rättas till i en snabbare takt än tidigare. Markägaren borde också få besked om vad som ska åtgärdas inom några dagar, säger Dahlqvist.

Gällande de igentäckta dikena i Hyppeis kan Dahlqvist inte annat än hålla med om att det låter galet.

- Det är ju inte frågan om elsäkerhet utan vanligt grävarbete. Vem som helst borde förstå att man inte gör så, säger han.

Efter att Yle har var i kontakt med Caruna har skadorna på Mattssons marker åtgärdats.