Hoppa till huvudinnehåll

Vi synade städningen i 27 kommuner: De flesta vill ha egna städare i skolorna, inte köpta tjänster

Skolkorridor och karta av Egentliga Finland
Skolkorridor och karta av Egentliga Finland Bild: Yle korridorer,kartor

Städningen i skolorna är en fråga som väcker känslor och som delar politiker.

En del kommuner har valt att köpa städning av utomstående bolag. Kommunen konkurrensutsätter då städningen och tanken är att billigast och bäst vinner.

Andra kommuner satsar på att hålla sig med egna kommunalt anställda städare som kan jobba mer långsiktigt.

Yle Åboland har tagit en närmare titt på Egentliga Finlands kommuner och har kartlagt i vems regi städningen är i skolorna just nu.

Så städar kommunerna sina skolor
Så städar kommunerna sina skolor

De flesta tar hand om städningen själv

Kartläggningen visar att det fortfarande är absolut populärast att sköta städningen med egna anställda.

Hela 18 kommuner av 27, två tredjedelar, sköter städningen av sina skolor själv.

En tredjedel av kommunerna i Egentliga Finland, 9 stycken, anlitar köptjänster i större eller mindre grad då det gäller städning av skolorna.

Endast 4 kommuner av 27 har valt att helt och hållet utlokalisera städningen av skolorna till utomstående bolag.

Karta över kommunerna i Egentliga Finland

Mindre kommuner vill inte ha privat städservice

Det är framför allt de mindre kommunerna som inte anlitar privata städbolag.

- Vi har ett beprövat system som fungerar och vi kommer att fortsätta med det systemet, konstaterar de ansvariga tjänstemännen i bland annat Gustavs, Masku, Koskis och Letala.

Men Aura kommun som har cirka 4000 invånare går mot strömmen och har valt att köpa städservice till sina skolor.

- Kommunen gick av kostnadsskäl över till köpt service och kostnaderna har minskat, konstaterar kommunens tekniska chef Kari Tuohi.

En person med gula gummihandskar torkar en köksyta med en ljusblå trasa.
En person med gula gummihandskar torkar en köksyta med en ljusblå trasa. Bild: Mostphotos/Wavebreakmedia städare,städning,städningsarbete,Städning,hemarbete,Hemtjänst,Städa,Kvinna,kök,hembiträde,serviceyrken,rengöringsmedel,kvinnodominerade yrken
En högerhand med ljusblå gummihandske på håller i en sprayflaska.
En högerhand med ljusblå gummihandske på håller i en sprayflaska. Bild: Mostphotos/Josef Muellek städning,Rengöring,Spray,gummihandske

Stora orter resonerar olika

Åbo stad som är störst i Egentliga Finland har numera utlokaliserat all städning av sina skolor. Städningen har inte fungerat smidigt i alla skolor men staden säger sig ha tagit i tu med problemen.

- Att övergå till köptjänster var ett politiskt beslut och just nu finns det inga planer på att ändra det här, säger servicechef Auli Rake vid Åbo stad.

Lista över kommunerna

Städar alla skolor själv: Gustavs, Kimitoön, Koskis, Letala, Lundo, Masku, Nousis, Nystad, Nådendal, Oripää, Reso, Sagu, Salo, Somero, S:t Mårtens, Tövsala, Vemo, Virmo (18 kommuner).
Köper en del städservice: Loimaa, Pargas, Rusko, S:t Karins, Pöytyä (5 kommuner).
Köper all städning: Aura, Pemar, Pyhäranta, Åbo (4 kommuner).

Salo och Reso som hör till de största städerna i landskapet har i motsats till Åbo stad valt att hålla städningen till hundra procent i egen regi. Beslutet motiverar man med att det helt enkelt funkar bäst så.

- Bäst resultat garanteras med kommunens egna städare, säger Resos tekniska chef Antti Korte.

Reso centrum
Reso anlitar inte privata bolag för att städa skolorna. Reso centrum Bild: Yle/Nora Engström reso centrum

Ett liknande svar ger Anu Sorvari-Sepponen vid kost- och städenheten i Salo.

- Egna städare är den bästa lösningen med tanke på pris och kvalitet och vi har inga ändringar i sikte, säger Sorvari-Sepponen.

En kombination av köptjänster och egna städare

Pargas och Loimaa har valt en modell där man kombinerar köptjänster med egna städare.

Centrumskolorna i Pargas städas av utomstående bolag medan skolorna längre ut i skärgården (Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö) till största delen har egen städpersonal.

Två händer i gula gummihandskar vrider vatten ur en luddig golvmopp ner i en blå hink.
Två händer i gula gummihandskar vrider vatten ur en luddig golvmopp ner i en blå hink. Bild: Ruslan Olinchuk/Mostphotos städning,Rengöring,Trasa,golvmopp

- Det här är kostnadseffektivt. I skärgården finns inte samma utbud eller behov av privat service, säger tekniska chefen Ted Bergman.

Loimaa låter de större skolorna städas av utomstående bolag, medan medelstora och små skolor har egna städare.

”Egna städningen är bättre”

S:t Karins har ett politiskt beslut på att 15 procent av städningen ska köpas in av utomstående bolag och så har också skett. Men helt nöjd är man inte vid staden.

S:t Karinshuset.
S:t Karins ledning jobbar i nya S:t Karinshuset. S:t Karinshuset. Bild: Yle/Lotta Sundström S:t Karins,S:t Karinshuset

- Staden S:t Karins ville jämföra inköpt service med sin egen. Nu är stadens städservice lika kostnadseffektiv som den inköpta och vår egen städning har bättre kvalitet än den inköpta, säger städchef Maarit Kiiskinen i S:t Karins.

Oripää föredrar också egna städare. Kommunen prövade en tid på att köpa städtjänster men var inte nöjd med resultatet och återgick till att ha egna städare.

Det här frågade vi de 27 kommunerna

1. Vem städar skolorna i din kommun?
2. Varför sköts skolstädningen på detta sätt?
3. Hur ser framtiden ut för skolstädningen i din kommun?

Alla 27 kommuner fick frågorna per e-post i oktober 2018 och svaren kom inom december. Svaren gavs av städ- eller kostchefen, servicechefen, tekniska chefen eller av kommundirektören.

Kimitoön väljer egna anställda

Kimitoön hör också till de kommuner som har valt att hålla städningen helt i egen regi. För kommunens kost- och städchef Birgitta Parikka är valet självklart.

- Vår egen och andras erfarenhet är att egna städare tar mer ansvar. Det ger ett bättre resultat. På skolor och daghem blir städaren dessutom en medfostrare och en viktig trygghetsfaktor för barnen. Min uppfattning är att man i allmänhet är väldigt nöjd med städningen här på ön, säger Parikka.

Birgitta Parikka framför en glastavla med fiskar i Silvas matsal.
Kost- och städchef Birgitta Parikka. Birgitta Parikka framför en glastavla med fiskar i Silvas matsal. Bild: Amanda Vikman/YLE person,birgitta parikka

På Kimitoön testade kommunen en tid att låta städarna cirkulera mellan morgontur, dagstur och kvällstur, men det var inte lyckat.

- Enbart en sådan liten justering ledde till ett sämre städresultat. Därför anser jag att det är bra att vi har egna städare med egna ansvarsområden. Dessutom tror jag att det blir billigare i längden. Utlokaliserade städare har inte samma ansvar för byggnaderna, säger Parikka.

Hur städigt ska det vara i Pargas centrumskolor? Nu kan debatten börja

De fleråriga städavtalen för centrumskolorna i Pargas löper ut i slutet av 2019 och staden har nu börjat fila på de nya avtalen. Tanken är att städningen konkurrensutsätts på nytt i höst.

Enligt Pargas tekniska chef Ted Bergman är städning inte en del av stadens kärnverksamhet och att organisera den kräver mycket resurser. Därför anser han att städning kan köpas in av ett utomstående bolag.

Ted Bergman.
Tekniska chefen Ted Bergman. Ted Bergman. Bild: Yle/Lina Frisk. Pargas,ted bergman

I Pargas har städningen periodvis fått mycket hård kritik från centrumskolorna, till exempel 2009 och 2012 men Bergman förhåller sig sansat till kritiken.

- Kvaliteten på städning handlar ju om människor, övervakning och att man lyckas lägga rätt kravnivå i avtalen. Det som är annorlunda vid konkurrensutsättning är att man låser kravnivån för en längre tid. Har man egna städare kan man justera det här vartefter. Vill man justera slutna avtal blir det tilläggskostnader, säger Bergman.

- Det är nu man kan påverka! Jag hoppas att det finns politiker som vill sätta sig in i kraven och diskutera vad som är rätt kravnivå för städningen― Ted Bergman

Enligt Bergman får städningen i Pargas både ris och ros från skolorna men Bergman konstaterar att tröskeln för att ge negativ kritik antagligen är lägre ifall man inte känner personalen vid det inhyrda städföretaget.

Städningen i centrumskolorna i Pargas har enligt Bergman inte helt och hållet uppfyllt stadens krav, men nästan.

- I kvalitetsgranskningen har nivån varit mycket nära den nivå vi har köpt. I vissa fall har det gått tokigt och lokaler har blivit ostädade, det har kunnat ske vid personalbyten, säger Bergman.

Två händer i ljusblå gummihandskar håller i en genomskinlig plastlåda med städattiraljer.
Två händer i ljusblå gummihandskar håller i en genomskinlig plastlåda med städattiraljer. Bild: Andrey Popov/Mostphotos städning,Rengöring,Spray,Trasa,Städa,rengöringsmedel

Bergman hoppas på en livlig politisk debatt nu då nya städavtal ska göras för centrumskolorna i Pargas.

- Det är nu man kan påverka! Jag hoppas att det finns politiker som vill sätta sig in i kraven och diskutera vad som är rätt kravnivå för städningen.

Är det möjligt att Pargas återgår till egna städare för skolorna i Pargas cetnrum?

- Vi fick budgetmedel för att göra en konkurrensutsättning i år, men debatten har inte kommit igång ännu. Jag tror att det blir en livlig debatt, svarar Bergman.

Nöjda kommuner trots allt?

Några stora förändringar då det gäller städningen av skolorna verkar på basis av kartläggningen inte vara aktuella i kommunerna i Egentliga Finland.

Det tyder på att man i kommunerna är rätt tillfreds med den städmodell kommunen har.

Pöytyä kommer att återgå till en modell med enbart egna städare genast då kommunens nya enhetsskola blir klar. Som bäst anlitar kommunen delvis inköpt service.


Text: Marie Söderman
Insamling av data: Niclas Lundqvist
Intervju på Kimitoön: Amanda Vikman
Karta/grafik: Petter West, Malin Ekholm

Läs också