Hoppa till huvudinnehåll

Finnwatch: Ekologiska och etiska problem kring produkterna i mammalådan

Samhällsgranskarna på Finnwatch har synat den finländska moderskapsförpackningen och funnit allvarliga brister i de arbetsförhållanden där förpackningens produkter tillverkats.

På tisdag publicerade Finnwatch en rapport som innehåller omfattande information om moderskapsförpackningens produkter, varifrån de kommer och hurdana arbetsförhållandena det är på tillverkningsplatsen. Det ser inte särskilt bra ut.

Det är moderskapsförpackningen 2018 som har granskats. Förpackningen innehåller 63 olika produkter utav vilka 13 hade tillverkats i Kina.

Största delen av innehållet i moderskapsförpackningen tillverkas i länder som i människorättsfrågor klassats som riskländer, bland annat Pakistan, Indien, Bangladesh och Kina.

Byke på tork
Byke på tork Bild: Mostphotos barnkläder,Tvätt,Smutsig byk,Klädstreck
Mönstret på den moderskapsförpackningen 2018
Mönstret på den moderskapsförpackningen 2018 Bild: FPA moderskapsförpackningar,mönster ,folkpensionsanstalten

I tillverkningsprocessen av 12 produkter i den senaste förpackningen förekom allvarliga brister som som olaga övertidsarbete, otillräckliga löner och brister i arbetssäkerheten.

18 företag fungerar som leverantörer av innehållet i mammalådan. Utav dessa var det bara två som inte svarade på Finnwatchs förfrågningar.

Flera av företagen var ändå samarbetsvilliga och försåg till och med Finnwatch med rapporter om förhållandena på fabrikerna där produkterna tillverkas.

Finnwatch ville ta reda på hur produkterna tillverkas, varifrån råvarorna kommer och hur tillverkningsprocessen samt arbetsförhållandena övervakas.

Råvarornas ursprung ofta okänt

Företaget Jutta Product svarade inte alls på utredningsfrågorna trots att det på företagets hemsidor intygas att produkterna tillverkas enligt ekologiska och etiska principer.

Jutta Product ligger bakom 21 av produkterna i mammalådan, bland annat elefantmjukisen med en broderad nyckelpiga på magen.

På företaget Basic Fashions fabrik i Bangladesh fick inte en del av arbetarna en lön som räcker att leva på. Månadslönen på fabriken motsvarar drygt 61 euro trots att det bedömts att arbetarna skulle behöva 156 euro för att klara sig.

Työläiset tarkastavat paitoja bangladeshilaisessa vaatetehtaassa.
Työläiset tarkastavat paitoja bangladeshilaisessa vaatetehtaassa. Bild: Yle, MOT

Förutom det här arbetade arbetstagarna på fabriken ofta flera timmar övertid samt att man i en slumpmässig granskning noterade att vissa av de anställda arbetat mer än 20-25 dagar i sträck utan en enda ledig dag.

Utnyttjande av barnarbetskraft, tvångsarbete och förgiftningsdödsfall hör till riskerna som kopplas till bland annat bomullsproduktionen.― Sonja Vartiala, verksamhetsledare på Finnwatch

Basic Fashion står bland annat för den jeansblå overallen med kapuschong som finns i lådan.

Största delen av företagen som svarade på Finnwatchs frågor visste inte heller varifrån deras råvaror härstammade. I råvaruproduktionen är risken för allvarliga människorättskränkningar högre.

- Utnyttjande av barnarbetskraft, tvångsarbete och förgiftningsdödsfall hör till riskerna som kopplas till bland annat bomullsproduktionen. Ändå var bara en textilprodukt i förpackningen tillverkad enligt ansvarscertifierat bomull, säger Sonja Vartiala, verksamhetsledare på Finnwatch.

Finnwatch: FPA:s konkurrensutsättning utgör problem

Finnwatch utpekar FPA:s konkurrensutsättning och anskaffningskriterier som syndabock till ansvars- och transparensproblemen i produktionen och leveransen av innehållet i moderskapsförpackningen.

Babylådan 2016.
Babylådan 2016. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press mammalåda

Enligt Finnwatch skulle ansvarsfullt producerade råvaror kunna köpas om inte FPA:s konkurrensutsättning enbart grundade sig på produkternas låga priser och fysiska egenskaper.

Efter diskussioner med Finnwatch har FPA lagt till ansvarskrav på konkurrensutsättningen kring moderskapsförpackningen 2020.― Sonja Vartiala, verksamhetsledare på Finnwatch

På FPA:s hemsida står det att "produkterna väljs produktvis antingen enligt det förmånligaste priset eller enligt totalekonomisk fördelaktighet. Jämförelse enligt totalekonomisk fördelaktighet innebär att förutom priset beaktas även kvaliteten".

Kelan logo ikkunassa.
Kelan logo ikkunassa. Bild: Tiina Jutila / Yle FPA,folkpensionsanstalten,pensioner,utkomststöd,studiestöd,utkomstskydd,arbetslöshetspenning,utkomstskydd för arbetslösa

- FPA har nästintill helt åsidosatt företagsansvarsfrågor till förmån för konkurrensutsättningen. Efter diskussioner med Finnwatch har FPA lagt till ansvarskrav på konkurrensutsättningen kring moderskapsförpackningen 2020. De nya kraven tar ändå inte tag i problem som övertidsarbete och otillräckliga löner, säger Finnwatchs verksamhetsledare Sonja Vartiala.

Hon hoppas att finska föräldrar får en mer etisk och ekologisk moderskapsförpackning 2021.