Hoppa till huvudinnehåll

Priset på el stiger – elräkningen 85 euro dyrare per år jämfört med tidigare

Elledningar
Elledningar Bild: Pixabay elektricitet,elledningar,el

Elpriserna steg kraftigt i Finland i fjol – konsumentens elräkning blev cirka 10 procent dyrare under år 2018. Det betyder att varje hushåll betalar ungefär 85 euro mer för sin el än för ett år sedan.

Under fjolåret steg priserna för den elektriska energin, betydligt mer än överföringspriserna. Det här visar statistik från Energimyndigheten.

Priset på leverantörsavtal steg med 17,5 procent och överföringspriserna med 4,9 procent. För dem med eluppvärmning steg priset med 18,6 procent och elöverföringen med 3,8 procent. Fakturans totala belopp ökade med mer än 10 procent för båda.

Skillnader i elbolag

Elpriserna skiljer sig från bolag till bolag och Elmyndigheten rekommenderar att var och en kontrollerar sitt elavtal och vid behov konkurrensutsätter det.

De finländska elkonsumenterna är aktivast i Norden. Under de senaste tre åren har 64 procent av finländarna förnyat sitt elavtal.

El producerades och konsumerades i Finland aningen mer i fjol än året innan. Nettoimporten var oförändrad, importandelen från Sverige minskade aningen men ersattes av den ökade importen från Ryssland.