Hoppa till huvudinnehåll

Snart blir det lagligt att donera sin ena njure till personer utanför de närmaste familjemedlemmarna – väntas lätta på dialyspatienternas situation

Sairaalan leikkaussalissa käytettäviä saksia ja veitsiä pöydällä vierekkäin.
Sairaalan leikkaussalissa käytettäviä saksia ja veitsiä pöydällä vierekkäin. Bild: Unsplash / rawpixel saxar,operation,kirurgi,kniv

Riksdagen förväntas i dag godkänna en förändring i vävnadslagen, som innebär att det blir lagligt att donera sin ena njure till personer som inte är ens närmaste anhöriga.

Tidigare har man fått donera organ endast till de närmaste anhöriga och till en maka eller make som bor i samma hushåll. I och med lagändringen kan man donera organ till sin sambo och till andra släktingar och andra vänner. Det är alltså frågan om att donera organ så länge man själv ännu lever.

I praktiken kan man då man själv lever endast donera sin ena njure. Njurtransplantationer står också för majoriteten av organtransplantationerna i Finland, alltså omkring 65 procent av alla transplantationer.

I Finland köar omkring 450 personer för en njure för tillfället. I fjol fick 240 personer en ny njure, enligt Njur- och leverförbundet. Enligt förbundet är antalet njurtransplantationer med levande donatorer bland de lägsta i Finland då man jämför med de andra nordiska länderna.

– Transplantationsbehovet ökar vart eftersom antalet dialyspatienter ökar, och väntetiden till transplantation har redan förlängts. Det effektivaste sättet att öka antalet transplantationer är att göra flera transplantationer med levande donator. I Finland har antalet transplantationer med levande donator legat lägst bland de nordiska länderna, berättar specialläkaren i njursjukdomar, säger docent Ilkka Helanterä vid HUS i ett pressmeddelande.

Lagändringen innebär ändå inte att man får sälja sin ena njure till den högst bjudande i och med att njurdonationerna ska alltid bygga på frivillighet och ingen påtryckning eller strävan till ekonomisk fördel får förekomma.

Njur- och leverförbundets verksamhetsledare Sari Högström välkomnar också förändringen.

– En njurtransplantation innebär att mottagaren slipper gå i dialys, vilket markant förbättrar hans eller hennes livskvalitet. Transplantationen ger mottagaren möjlighet till ett normalt liv. Många patienter återvänder efter en lyckad transplantation till arbetsliv eller studier, säger Högström.

Riksdagen förväntas godkänna lagen i plenum i dag. Det är fråga om den andra behandlingen i plenum.