Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet för en nordisk skola i Helsingfors inleds i februari – på schemat kan finnas danska och norska

Språkbadselever på Vaasan Keskuskoulu.
På 2020-talet kan Helsingfors ha en helt ny nordisk skola. Språkbadselever på Vaasan Keskuskoulu. Bild: Yle/Joni Kyheröinen elever,klassrum

Planerna på att grunda en ny skola, "Nordiska skolan", i Helsingfors fortskrider. I februari-mars ska möjliga samarbetsparter samlas för att arbeta fram ett koncept för en ny typ av språkbadsskola.

I Helsingfors stads strategi står att stadsbornas språkkunskaper ska göras "mångsidigare genom en ökning av språkbad och språkberikad utbildning och fostran".

Planerna på att grunda en ny skola, "Nordiska skolan" hör till denna målsättning och enligt biträdande borgmästaren Pia Pakarinen (Saml) ska skolan innefatta ett helt nytt språkbadskoncept.

Tanken är att alla klasser skulle vara så kallade språkbadsklasser. Det här skulle vara något alldeles nytt – i stället för en språkbadsklass, skulle alla klasser i skolan studera svenska, men även norska och danska.

Det finns en efterfrågan på vad man tror att skolan ska kunna ge― Martina Harms-Aalto

Planeringsskedet inleds inom februari-mars i samarbete med det svenskspråkiga och det finskspråkiga skolväsendet samt med nordiska nätverk.

Det är ännu oklart bland annat vem som ska sköta administrationen för skolan, hur läroplanen ska se ut och hur elevantagningen ska ske.

– Förhoppningen är ändå att språkgrupperna i skolan ska mötas, säger ordförande för utbildningsnämndens svenska sektion Martina Harms-Aalto (SFP).

Det är ändå klart att det finns en efterfrågan för en nordisk skola, säger Harms-Aalto.

– Det finns en efterfrågan på vad man tror att skolan ska kunna ge, det vill säga ökade språkkunskaper och ökade kunskaper och förståelse om Norden, säger Harms-Aalto.

Planen är att skolan ska kunna förverkligas på 2020-talet.

Ett samarbete mellan det svensk- och finskspråkiga skolväsendet skulle vara sensationellt i Finlands historia.

Förslaget om en nordisk skola presenterades redan år 2014 då SFP lämnade in en motion till Helsingforsfullmäktige. Ärendet gick då ändå inte vidare till handling.