Hoppa till huvudinnehåll

Farlederna in till Ingå centrum fördjupas - kommunen tar över ansvaret

Båtar står förtöjda vid två kajar runt en å.
Djupare farled kan innebära fler båtar i Ingå småbåtshamn. Båtar står förtöjda vid två kajar runt en å. Bild: Malin Valtonen / Yle Ingå,båtar,ingå småbåtshamn

Ingå kommun har förhandlat med Trafikledsverket om att fördjupa farlederna till Ingå småbåtshamn till 2,4 meter. Kommunen kommer att ta över skötseln av farlederna till Ingå centrum.

Fritidsbåtarna har blivit större och mer djupgående. En fördjupning av farlederna till Ingå centrum skulle därför främja både turismen och näringslivet.

Ingå kommun kommer nu att göra upp ett avtal med Trafikledsverket om att muddra farlederna från 1,9 till 2,4 meter. Det beslutade kommunstyrelsen på måndagen (14.1).

Avtalet går ut på att både Trafikledsverket och Ingå kommun förbinder sig att fördjupa de avsnitt av farlederna som de har ansvar för.

Trafikledsverket har för avsikt att koncentrera sig på de stora farlederna. Därför kommer kommunerna sannolikt att ta över ansvaret för farlederna till småbåtshamnarna.

Ingå kommun har budgeterat 200 000 euro för att finansiera kommunens andel av muddringen i år.