Hoppa till huvudinnehåll

Hemvårdare ska slippa få parkeringsböter då de jobbar: "Jag har följt med det här i femton år och nu ska det äntligen lösas"

Arja Karhuvaara, Samlingspartiets lokalpolitiker i Helsingfors.
Arja Karhuvaara (saml) har följt med problemet i femton år. Arja Karhuvaara, Samlingspartiets lokalpolitiker i Helsingfors. Bild: Johanna Minkkinen/YLE lokalpolitik

I Helsingfors har hemvårdarna ofta svårt att hitta parkeringsplats då de besöker sina klienter. Det leder till att en stor del av arbetstiden kan gå åt i jakt på parkeringsplats. Närvårdare Emma Karlsson berättade i fjol att det kan ta upp till en timme per dag att hitta parkeringsplats.

Samlingspartiets politiker Arja Karhuvaara har följt med problemet i ungefär femton år. Under stadsfullmäktigemötet i onsdags lade hon fram en motion inför de andra ledamötena och nu ska saken föras vidare. Bakgrunden till Karhuvaaras intresse för frågan härstammar från hennes jobb som fysioterapeut.

- Under de trettio år jag har jobbat med hembesök har jag personligen upplevt problemen vårdpersonalen har med parkeringsplatser under dagen och speciellt på natten. Det är ibland omöjligt att hitta en ledig plats för bilen. Natten är alltså extra svår då alla har kommit hem med sina bilar och alla platser är upptagna, berättar Karhuvaara.

Senior och hemvårdare.
Parkeringsproblem tar tid från själva besöket. Senior och hemvårdare. hemvård,vård,hemvårdare,senior

Ett långvarigt problem

Enligt Arja Karhuvaara har det här problemet funnits länge och redan för tio år sedan utreddes vilka problem som var störst bland den hembesökande vårdpersonalen.

- Det visade sig att det är mycket svårt att få till stånd en överenskommelse med husbolagen och trafikverket. Man får helt enkelt betala möjliga böterna när man parkerat fel. Men ibland har det varit det enda sättet att komma till patienten, att bara lämna bilen där i närheten, säger hon.

Parkeringskontrollantens arbetsredskap
Ingen pardon för hemvården vad gäller felparkering. Parkeringskontrollantens arbetsredskap Bild: Yle/Helena von Alfthan parkeringsövervakning,parkeringskontrollant,parkering (aktivitet)

I vissa fall har staden betalat en del av botens belopp tillbaka till vårdaren eller så har trafikverket rivit boten efter att vårdaren överklagat.

- Men det här är ju inte hållbart på något sätt. Vi måste få ett system som är i kraft i hela staden och inte bara i vissa stadsdelar. Till exempel ett parkeringstillstånd skulle vara bra eller så att en plats intill huset skulle vara öronmärkt för serviceparkering där också hemvården skulle ingå, säger Karhuvaara.

Nu ska problemet lösas, kanske till och med på nationell nivå

Senast i slutet av maj ska social- och hälsovårdsnämnden och stadsmiljönämnden föreslå en slutlig lösning på problemet. Tanken är att någon form av skyltar eller lappar ska kunna placeras i fönstret på bilen för att indikera att man jobbar för hemvården. På så sätt skulle personalen kunna parkera bilen friare.

- Nu har också trafiklagen lagts under lupp så det kan bli en lösning på det hela på nationell nivå. Det skulle betyda att enskilda städer och organisationer inte behöver fundera på det här längre utan det hela är bestämt i lagen, berättar Arja Karhuvaara.

En möjlig lösning kunde vara att vårdpersonal som gör hembesök har ett särskilt parkeringstillstånd som gäller för hela landet. Även Esbo och Vanda brottas med samma problem.

Ekologiska lösningar ska också prövas

Då parkeringsproblemen inom hemvården utreddes önskade den tillfrågade personalen också att få testa elcyklar och skotrar.

- Det är väldigt fint att de visar så stort intresse och att de är engagerade i frågan. Elcyklar är inte de mest praktiska färdmedlen för finska förhållanden då vädret är vad det är. Men vi fattade ändå beslutet att skaffa 50 elcyklar till vårdpersonalen, berättar Karhuvaara.