Hoppa till huvudinnehåll

Hangöbor: Trädgårdsmästaregatan i dåligt skick - parkeringsförbud behövs också

Vägkorsning på vintern, i bakgrunden ett gult trähus.
Korsningen Korsmansgatan-Trädgårdsmästaregatan i Hangö. Vägkorsning på vintern, i bakgrunden ett gult trähus. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,vägkorsning,Trädgårdsmästaregatan

Trädgårdsmästaregatan i Hangö är i dåligt skick och behöver grundrepareras. Det anser två Hangöbor som har kontaktat staden.

De kontaktade staden med två skrivelser i april i fjol.

Då konstaterade de att det inte räcker med att reparera hålen i Trädgårdsmästaregatan.Tung trafik har rört sig på gatan då hus och trädgårdar har renoverats och gatan håller inte längre.

Invånarna föreslog också att det införs parkeringsförbud på västra sidan av Trädgårdsmästaregatan och norra sidan av Villavägen. Orsaken är att gatorna är smala och att trafiken lätt blockeras om någon parkerar där.

Ingen respons

Eftersom invånarna inte hade fått något svar av Hangö stad skrev den ena av dem på nytt till staden i december i fjol.

Då konstaterade han att Trädgårdsmästaregatan och Villavägen ansluter sig till Korsmansgatan genom sneda vinklar och att det är väldigt svårt att se fordonen på Korsmansgatan.

Han bad staden göra något åt de farliga korsningarna.

Frågan kom upp på Hangö tekniska nämnds möte i onsdags (16.1).

Nämnden konstaterar att det har installerats vattenlednings- och avloppsvattenlinjer under körbanan på Trädgårdsmästaregatan. Det lönar sig inte att sanera gatan innan rören har iståndsatts.

Nämnden är medveten om att gatorna kan vara stockade med bilar under sommaren och att det kan förhindra räddningsverket eller annan servicetrafik att ta sig fram på gatan.

Parkeringsskyltar

Tekniska nämnden beslöt att lägga planen över parkeringsskyltar på västra sidan av Trädgårdsmästaregatan och norra sidan av Villavägen till påseende.

Nämnden ber också om utlåtanden av polisen, räddningsverket och företagare inom servicetrafiken.

När det gäller de sneda korsningarna till Korsmansgatan konstaterar nämnden att det som en bilaga till årets budget finns ett planläggningsprogram för att påbörja planändringsarbetet vid Korsmansgatan.

Då granskas också korsningarna och där tar man ställning till eventuella ändringsarbeten.

Trädgårdsmästaregatan i Hangö.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland