Hoppa till huvudinnehåll

Klimatstrategin i Jakobstad glömdes bort - pengarna styr fortfarande upphandlingen även i Vasa

Klimatstrategi.
Klimatstrategin i Jakobstad verkar ha legat i skrivbordslådan. Klimatstrategi. Bild: Yle/Mikaela Löv strategiarbete

Klimatstrategin i Jakobstadsregionen har nästan 10 år på nacken. Det är dags att uppdatera den och ta den till heders säger klimatdemonstranter. Men många beslutsfattare känner inte ens till strategin.

Christin Furu och de övriga som samlas till klimatdemonstrationen Fridays for future vill att klimatstrategin ska användas aktivt i beslutsfattandet i Jakobstad.

Men flera fullmäktigeledamöter som Yle Österbotten talat med känner inte ens till att det finns en sådan.

- Jag vet att vi inom trafikplaneringen till exempel tar klimatet i beaktande. Men jag måste säga att jag inte kan påminna mig om någon klimatstrategi. Det är en nyhet för mig, säger Anders Sandlin (SFP).

- Jag måste ärligt säga att jag inte är bekant med klimatstrategin, säger Jacob Storbjörk (SDP).

Jacob Storbjörk
Jacob Storbjörk. Jacob Storbjörk Bild: Nathalie Lindvall Jacob Storbjörk

Ledamöterna i Jakobstad behöver på inget vis skämmas för att de skulle vara ensam om att ha missat strategin. Rundringnigen som Yle Österbotten gör får tjänstemän i andra kommuner att leta i både dator och skrivbordslådor.

Mer eller mindre glömts bort

Fullmäktigeledamot Anna-Maija Lyyra (De Gröna) känner till klimatstrategin tack vare ett EU-projekt i skolan där hon jobbar som lärare.

- Jag kan inte påminna mig att den diskuterats i fullmäktige eller legat som grund för något beslutsfattande, säger Lyyra.

Inte heller Vänsterförbundets fullmäktigeledamot Lisen Sundqvist har hört någon hänvisa till klimatstrategin.

- Jag antar att den gjordes för att det krävdes av kommunerna, och sen har den mer eller mindre glömts bort, säger Sundqvist.

- Men nu är det bra läge att göra en ny.

Anna-Maija Lyyra säger att det är lättare att prata vackert än att verkligen göra något när det gäller klimatmål.

- Pengarna styr fortfarande och man får också skylla sig själv som fullmäktigemedlem. Jag borde också ta upp frågan till diskussion i fullmäktigesalen, säger Lyyra.

Anna-Maija Lyyra, politiker i Jakobstad.
Anna-Maija Lyyra, politiker i Jakobstad. Bild: YLE/Marcus Lillkvist anna-maija lyyra

Inga nya mätningar har gjorts

Inga av de politiker som Yle Österbotten talat med har fått någon information om hur det går med målsättningen att minska koldioxidutsläppet med 20 procent innan 2020. Men samtliga vill gärna att klimatstrategin tas till heders.

- Med tanke på klimatrapporterna måste vi absolut göra något, säger Anders Sandlin som vill se Jakobstad gå i bräschen i klimatarbetet.

- Städer och kommuner kan göra mycket för klimatet. Städerna är stora upphandlare och serviceproducenter därför är det viktigt att även Jakobstad tar frågan i beaktande, säger Storbjörk.

Lisen Sundqvist
Lisen Sundqvist. Lisen Sundqvist Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Jakobstad,Vänsterförbundet,lisen sundqvist

Lisen Sundqvist hoppas på en förnyad och ambitiös klimatstrategi som svarar mot det vi vet idag om klimatsituationen. Hon hoppas också på flera insamlingspunkter för plast.

- Plasten är ett globalt problem. Det finns mycket att göra både vad det gäller återvinning och produktion, säger Lisen Sundqvist.

Pengar styr fortfarande upphandling

Vasa stad har en Energi- och klimatstrategi från 2016 säger miljöinspektör Esa Hirvijärvi. Den här strategin lever och uppdateras fortlöpande och i Vasa sitter även representanter från fullmäktige med och jobbar med de här frågorna i styrgruppen.

- I Vasa är man ganska så medvetna om klimatfrågor säger Hirvijärvi.

Men det finns också ett litet problem säger Hirvijärvi.

- I stadens strategi finns Energi- och klimatprogrammet på ganska låg prioritetsnivå. Det borde lyftas högre upp.

Åbo har en klimatbudget

Oftast är det fortfarande så att pengar styr upphandlingen säger Hirvijärvi. Klimatsmarta val kostar, åtminstone i början, och staden har inte råd att göra stora förändringar genast säger Hirvijärvi.

- Men i framtiden kommer det säkert att hända mycket i den här frågan, säger Hirvijärvi.

Esa Hirvijärvi håller upp en jättebalsamin.
Esa Hirvijärvi. Esa Hirvijärvi håller upp en jättebalsamin. Bild: Yle/Juho Karlsson melmo

Fortfarande är det ändå pengarna som oftast styr vad och hur staden upphandlar.

Esa Hirivijärvi säger det talas så mycket om klimathotet att klimatfrågan helt säkert kommer att beaktas mera i framtiden.

I Åbo har staden skapat en särskild klimatbudget. Om ska köpa in varor så kan det hända att det mera klimatsmarta alternativet är lite dyrare, men bättre ur miljöperspektiv. Då kan man välja det mera klimatsmarta alternativet och prisskillnaden bekostas av medel ur klimatbudgeten.

Hirvijärvi säger att en klimatbudget också diskuterats i Vasa.

Klimattänket har rotat sig i Korsholm

I Korsholm finns en Klimat- och energistrategi för åren 2011 till 2020. Där finns mål för exempelvis energiproduktionen och markanvändning säger webbkommunikatör Gustaf Westerholm.

Westerholm säger att strategin kanske inte så ofta plockas fram, men tankesättet finns i kommunen och är välrotat.

- Folk är medvetna och väljer klimatsmarta alternativ när det är möjligt, säger Westerholm.

Stormossen i Korsholm.
Stormossen i Korsholm. Bild: Yle/Markus Bergfors Stormossen,Österbotten,Korsholm,sophanteringsanläggningar

Små kommuner kan göra skillnad

Westerholm berättar om utvecklingen av ett område för cirkulär ekonomi på Fågelberget där företag nu fått bygglov. Och när kommunen köpte in 40 bärbara datorer till Smedsby-Böle skola så gjorde man ett klimatvänligt val.

- Skolan valde att köpa begagnade, återvinningsbara datorer. Det här minskar vårt klimatavtryck och återanvänt och klimatsmart kommer säkert att bli allt mera populärt och viktigt, säger Westerholm.

Westerholm säger att det inte är negativt att vara en liten kommun när det kommer till klimatarbete.

- En mindre kommun kan faktiskt rätt snabbt vända skutan mot mera klimatsmarta lösningar, säger Westerholm.