Hoppa till huvudinnehåll

Tidigare överläkaren Ralf Backman vill se en satsning på den offentliga vården - jobbet på en hälsocentral är inte attraktivt

Chefsläkare Ralf Backman tror inte han bär på sjukhusbakterier
Ralf Backman jobbar numera som privatläkare men hans hjärta klappar fortfarande för en fungerande offentlig vård. Chefsläkare Ralf Backman tror inte han bär på sjukhusbakterier Bild: YLE/ Tiina Grönroos skrivbordsläkare

- Skapa tusen nya jobb på hälsocentralerna så är framtiden tryggad, säger läkaren Ralf Backman.

Han arbetar som privatläkare i dag men är ändå i första hand en förespråkare för den offentliga vården på sjukhus och hälsocentraler.

Ralf Backman anser att det är där man ska satsa, också i framtiden.

Förutom praktiserande läkare har Backman också erfarenhet från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Han ledde arbetet när västnyländska Karis, Pojo och Ingå hade en gemensam samkommun.

Backman är specialiserad lungläkare med en bakgrund på Mjölbolsta sjukhus i Karis och som överläkare vid Lojo sjukhus.

- Någon tänkare har sagt att inom det privata får kunden vad han vill ha men inom det kommunala får patienten vad han behöver, säger Backman.

Jag använder den kommunala vården. Den är jättebra. Den kommunala sidan kan ju inte jämföras med den privata där man alltid bugar och bockar för sina kunder men tar betalt för betjäningen. Såsom det ser ut nu så vill ju trojkan som styr i vårt land föra över pengar till det privata
― Tor i Kyrkslätt

Ralf Backman hör till läkarna som fortsätter jobba också om han har passerat pensionsåldern för flera år sedan.

- Det var patienter som ville fortsätta sitt förhållande med mig som läkare så jag bestämde mig för att fortsätta privat. De längsta patientförhållandena sträcker sig över 40 års tid nu, berättar Backman.

Det är bra att de privata läkarstationerna finns. Jag har också använt mig av dem. Jämfört med i England, där jag också bott, är priserna överkomliga här. I England hade man absolut inte råd med en privatläkare ― Carita i Helsingfors

Backmans sista arbetsgivare blev Lojo sjukhus. För fem år sedan gick han i pension från jobbet som överläkare där.

Fortsätter jobba "på övertid"

Vid sidan av mottagningen på en privat läkarcentral i Karis har Ralf Backman också fortsatt som företagsläkare för Fortum, med placering på huvudkontoret på Kägeludden i Esbo.

Arbetet med Fortums personal inleddes en gång för länge sedan i Ingå.

- Idag är Fortums anställda unga ekonomer och ingenjörer. Tidigare hade jag mer hand om "donare". Skillnaden är faktiskt ganska stor. Idag vet anställda vad de vill ha av sin företagshälsovård, säger Ralf Backman.

Backman gillar sina patientmöten också om det är tröttande att lyssna på människor.

Och det är kanske just det som är problemet inom den kommunala vården, speciellt på hälsocentralerna:

- Jobbet är för tungt och utmanande. Många läkare söker sig ganska fort vidare.

För lite resurser på hälsocentralen

Patienterna är många och patientmötena ska helst inte ta mera än 15 minuter i anspråk. Det betyder att en och samma läkare träffar verkligt många patienter under en arbetsdag.

- Hälsocentraljobbet är definitivt inte attraktivt, säger Ralf Backman. Det är svårt att få läkare att stanna en längre tid i ett och samma hus.

Problemet för tillfället är att vi har läkare som varken pratar finska eller svenska. Det är katastrof. Vart försvinner alla läkare som vi utbildar?― Babsu i Hangö

Dessutom lämnas många unga hälsocentralläkare ensamma i sitt utmanande arbete med patienterna.

- Många avgöranden ska fattas helt på egen hand. Det är inte lätt när man är oerfaren, säger Backman, som själv inledde sin läkarbana efter studierna 1975.

Han medger att många patientmöten var utmanande också för honom.

- Det kunde finnas äldre kolleger att fråga men man ville ju inte ropa på hjälp stup i kvarten heller, minns Ralf Backman.

Bemötandet allra viktigast

Ralf Backmans ledstjärna i läkaryrket har alltid varit ett gott bemötande gentemot patienterna. En läkare måste lyssna och lita på patientens berättelse.

- Om jag som läkare inte kan hjälpa direkt så måste vi gemensamt komma fram till en lösning. Vår lagstiftning förutsätter att vården ska arrangeras i samråd med patienten.

Man får nog vård om man ber om det. Jag råkade snubbla så att min lårbenshals gick av en söndag natt klockan 2. Klockan 5 på morgonen var operationen klar och på tisdagen stod jag redan på egna ben― Hasse i Borgå

Förr skrev den praktiserande läkaren ut ett recept och stack det i handen på patienten. I dag fungerar det inte så, enligt Ralf Backman.

- Ganska många har en ganska bestämd uppfattning om vilken vård de vill ha och vilken slags vård de inte vill ha, säger han.

Backman berättar att han brukar fråga: "Vad säger Mr Google om det här?"

- Jag sparar faktiskt ganska mycket tid på att patienten själv har en misstanke om vad hen lider av!

Ralf Backman vill ha en växelverkan med sina patienter. Han lyssnar på dem och det upplevs oftast som ett gott bemötande.

Jag har varit cancersjuk sedan 2001. Vården har varit otroligt bra. Vår hälsocentral är också bra. Läkarna ska lyssna på dig och försöka hjälpa dig― Tor i Sibbo

Personalen måste gå till sig själv

Läkaren Ralf Backman får medhåll av pensionerade avdelningsskötarna Else-Maj Slotte och Mona Nieminen. De har också ett långt förflutet vid Mjölbolsta sjukhus i Karis.

Else-Maj Slotte och Mona Nieminen.
Else-Maj Slotte och Mona Nieminen minns den fina Mjölbolsta-andan med värme. Else-Maj Slotte och Mona Nieminen. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,else-maj slotte mona nieminen

- Så som du vill bli bemött så ska du bemöta dina patienter, säger Mona Nieminen.

När Slotte och Nieminen ser tillbaka på sin tid på Mjölbolsta är de ännu förundrade över den fina Mjölbolsta-andan.

- Det var familjärt. Personalen var kunnig och läkarna vi hade var otroligt bra, säger Else-Maj Slotte.

Några språkstrider förekom inte heller. Slotte och Nieminen minns att alla kunde tala sitt eget modersmål. Det här gällde både för personalen och för patienterna.

- Mjölbolsta var ju också ett undervisningssjukhus för lungläkare vilket gjorde att kvaliteten på vården var hög, säger Mona Nieminen.

Bägge avdelningsskötarna har bara fina minnen från förr. Men de känner en stor oro inför framtiden.

- Jag tror inte på vårdreformen. Vården blir inte billigare eller bättre. Om specialistläkarna lockas till den privata sidan, hur går det med Helsingfors universitetssjukhus då?

Regeringens förslag att ge privata vårdbolag utökad rätt till operationer gillar Nieminen och Slotte inte alls.

- Satsningarna ska nog göras inom den offentliga hälso- och sjukvården i vårt land, säger de.

Personerna som citeras i artikeln ringde och talade med redaktör Gunilla Ginström i direktsändning.