Hoppa till huvudinnehåll

WHO: Vaccinmotståndet en av de tio största hälsoriskerna 2019

Vaccinering
Ifall vaccinationsprocenten var högre skulle ytterligare 1,5 miljoner dödsfall förhindras. Vaccinering Bild: Kay Nietfield / EPA vaccinering,vaccin,sprutor,injektioner,hälsovård,vaccination

För första gången sällar sig vaccinationsmotståndet till skaran av de tio största globala hälsoriskerna som kräver en åtgärdsplan 2019.

Klimatförändringen, HIV och en global influensapandemi är några av de största hälsoriskerna i år, enligt en färsk rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Antalet mässlingsfall fyrdubblats i Europa

I år har också vaccinationsmotståndet, som också har ett starkt fotfäste i Finland, inkluderats på listan över globala hälsorisker.

Mässlingsviruset fotograferat i mikroskop.
De senaste åren har antalet mässlingfall fyrdubblats i Europa. Mässlingsviruset fotograferat i mikroskop. Bild: All Over Press/Alamy mässling,virus

De senaste åren har till exempel antalet mässlingfall fyrdubblats i Europa. 2016 rapporterades strax över 5000 mässlingsfall. Året därpå hade över 20 000 människor i 15 länder insjuknat och 35 dött av mässlingen.

När Annika Saarikko (C) tillträdde posten som familje- och omsorgsminister sensommaren 2017 uttryckte hon sin oro för att allt fler barn inte vaccineras mot farliga epidemisjukdomar.

Annika Saarikko.
Minister Annika Saarikko (C) har uttryckt sin oro för att allt fler barn inte vaccineras mot farliga epidemisjukdomar Annika Saarikko. Bild: Lehtikuva Annika Saarikko,Saarikko

Risk att framstegen går förlorade

Nu har oron utmynnat i en global hälsorisk och enligt WHO finns det en risk att framstegen, som gjorts för att bekämpa smittsamma infektionssjukdomar, går förlorade.

Världshälsoorganisationen följer inte känslor eller vindar utan det är en verklig rapportering när det kommer från deras håll― Överläkare i barnsjukdomar Markus Granholm

WHO argumenterar för att vaccination är den mest kostnadseffektiva metoden för att undvika smittsamma sjukdomar som årligen förhindrar 2-3 miljoner dödsfall.

Ifall vaccinationsprocenten var högre skulle ytterligare 1,5 miljoner dödsfall förhindras.

Orsakerna bakom vaccinationsmotståndet komplexa

Enligt WHO är orsakerna bakom vaccinationsmotståndet mycket komplexa, men en arbetsgrupp som fått i uppdrag att reda ut orsakerna har identifierat tre huvudorsaker: överdriven tro på den egna bedömningsförmågan, en utbredd misstro mot vacciner och att det i många fall är besvärligt och tidskrävande att vaccinera sig.

I en intervju för Svenska Yle säger forskaren Jonas Sivelä på THL, Institutet för hälsa och välfärd att i Finland kan benägenheten till vaccination fortfarande påverkas av narkolepsifallen efter Pandemrix-vaccinet.

Dessutom påpekar Sivelä att vi helt enkelt inte sett de sjukdomar som vaccinet skyddar mot.

Vaccinationsmotståndet är ändå inget nytt fenomen, utan det har funnits sedan 1800-talet när det första vaccinet mot smittkoppor lanserades.

Markus Granholm poserar i en sjukhuskorridor.
Markus Granholm, överläkare i barnsjukdomar på Malmska i Jakobstad har prisas för sitt arbete mot vaccinmotståndet i Jakobstadsregionen. Markus Granholm poserar i en sjukhuskorridor. Bild: Yle/Kalle Niskala. granholm

Markus Granholm, överläkare i barnsjukdomar på Malmska i Jakobstad, har tagit del av rapporten och säger att den visar att vaccinationsmotståndet är ett verkligt problem.

- Världshälsoorganisationen följer inte känslor eller vindar utan det är en verklig rapportering när det kommer från deras håll.

Vad beträffar orsakerna bakom vaccinationsmotståndet fäster Granholm uppmärksamhet vid den tredje orsaken, att det upplevs som besvärligt och tidskrävande att vaccinera sig.

- Den kommer jag själv nu att ta fasta på i mitt arbete eftersom den visar sig vara så betydande.

Mässlingsfallet i jakobstadsregionen var vändpunkten

I november 2018 konstaterades ett barn i Larsmo ha mässling och oron för en epidemi tog fart.

- Under den perioden var det många som valde att vaccinera sig och berättade att det bara inte blivit av. Det stärker tesen om att folk inte nödvändigtvis har en stark ideologi utan upplever vaccinationen både krånglig och tidskrävande.

På frågan om vaccinationmotståndets utbredning i Finland och framför allt Österbotten ser överläkaren Granholm positivt på framtiden.

- I vår region fick vi ganska bra svängning i samband med mässlingsfallet och jag hoppas den här trenden ska hålla i sig.

Globala hälsorisker 2019

Utöver vaccinationsmotståndet för WHO fram nio globala hälsorisker som kräver uppmärksamhet och en klar åtgärdsplan 2019.

Klimatförändringen och luftföroreningar

Nio av tio människor inandas förorenad luft varje dag. Enligt WHO är luftföroreningen den största hälsorisken som dödar sju miljoner människor varje år.

Icke-smittsamma sjukdomar (NCD)

Icke-smittsamma sjukdomar, som cancer och diabetes, svarar för 70 procent av förtida dödsfall i världen, eller 41 miljoner människor.

En global influensapandemi

WHO menar att världen står inför en ny influensapandemi. Det enda vi inte vet är när den inträffar och hur allvarlig den blir.

Utsatta områden

Fler än 1,6 miljarder människor (22 procent av världens befolkning) bor i områden där torka, svält eller krig råder. Dessa områden finns över allt i världen och gemensamt är en bristande hälsovård och tillgång till dricksvatten och mat.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika och är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem

År 2017 insjuknade närmare tio miljoner i tuberkulos och 600 000 hade en form av tuberkulos som var resistent mot den vanligaste och mest effektiva medicinen.

Ebola och övriga högriskpatogener

Ifjol drabbades Kongo-Kinshasa av två ebolautbrott och larm slogs att epidemin gått in i en ny fas när också storstäder drabbades.

Det nya experimentella vaccinet rVSV-ZEBOV mot ebola testades ifjol och visade sig vara framgångsrikt.

Svag primarvård

Många länder har fortfarande en primärvård som inte svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling och rehabilitering.

Denguefeber

Denguefeber är en infektion som orsakas av dengueviruset och som överförs och sprids genom stickmyggor.

Närmare 400 miljoner människor infekteras varje år och sjukdomen har för första gången spridit sig från tropiska områden som Bangladesh till tempererade områden som Nepal.

HIV

Trots förbättringarna i tillgången till antiretroviral behandling och vård i många delar av världen fortsätter HIV skörda liv. Idag lever närmare 37 miljoner människor med HIV och årligen dör en miljon människor av HIV-relaterade sjukdomar.