Hoppa till huvudinnehåll

Olycksutredningscentralen: Gammal utrustning från 1980-talet bidrog till farosituation på Karleby-Jakobstad flygplats

Kontrolltornet vid Karleby-Jakobstad flygplats.
Kontrolltornet vid Karleby-Jakobstad flygplats. Kontrolltornet vid Karleby-Jakobstad flygplats. Bild: YLE/Ari Vihanta. Karleby-Jakobstad flygplats,Kontrolltorn,flygplatser,Kronoby,kronoby flygplats

Den föråldrade utrustningen i flygledartornet i Kronoby borde uppdateras och flygledarna borde utbildas i specialsituationer. Det rekommenderar Olycksutredningscentralen (Otkes) i sin rapport om det allvarliga tillbudet vid Karleby-Jakobstad flygplats för ett knappt år sedan.

Det var 22 mars 2018 som ett svenskt flygplan landade på flygplatsen utan tillstånd. När flygplanet landade befann sig tre underhållsfordon på landningsbanan.

Landningen gick bra och ingen skadades, men risken för en större olycka var överhängande. Piloterna har uppgett svår nedisning av flygplanet som orsak till den olovliga landningen.

Bättre utbildning och nyare system rekommenderas

I sin rapport ger Otkes tre säkerhetsrekommendationer.

Flygledarna borde få tillräcklig utbildning när det gäller specialsituationer på just den flygplats de jobbar.

Rapporten visar att flygledarens erfarenhet av samordning av vinterunderhåll med flygtrafiken i Kronoby var begränsad.

- Detta fall är det fjärde luftfartsproblemet under drygt ett år som har samband med vinterunderhållet. Det är viktigt att samordningen av vinterunderhåll och flygtrafik fungerar smidigt och i rätt tid på alla finska flygplatser, säger Veli-Pekka Nurmi, chefen för Olycksutredningscentralen i ett pressmeddelande.

Inte ens på flygplatser med låg trafiknivå får radioutrustning från 1980-talet, eller gammal och delvis bristfällig teknik, användas

Otkes rekommenderar också att man uppdaterar systemen i flygledartornet vid Karleby-Jakobstads flygplats.

Bland annat var radioutrustningen av den typ som tillverkades av Luftfartsstyrelsens reparationsverkstad 1982.

Den föråldrade utrustningen gjorde att flygledaren inte kunde följa flygplanets läge under inflygningens slutfas.

- Systemen ska göras om till 2019 års tekniska nivå. Inte ens på flygplatser med låg trafiknivå får radioutrustning från 1980-talet, eller gammal och delvis bristfällig teknik, användas. Inom luftfarten får man inte alls pruta på sådant, säger Nurmi.

Även svenskarna får en rekommendation

Otkes ger också en rekommendation till svenska Transportstyrelsen. Den borde säkerställa att personal som arbetar med flygverksamhet handlar enligt utbildningsprogrammen.

Ett gott samarbete i förarkabinen, bra radiotrafik och god utbildning är en viktig del av en säker trafikkultur, skriver Otkes.

Enligt rapporten anmälde piloterna på det svenska planet inte tillräckligt tydligt nedisningens inverkan på flygplanets prestanda. Flygledaren hade ingen klar uppfattning om hur kraftig nedisningen var.

Piloterna ska i alla situationer kontrollera att de fått landningstillstånd innan landningen

- Förarkabinsbesättningen ska tydligt ange sin avsikt, och de begränsningar som påverkar flygplanets prestanda. Piloterna ska i alla situationer kontrollera att de fått landningstillstånd innan landningen, säger Kalle Brusi, vikarierande ledande utredare inom flygolyckor.

Utredningen visade också att det fanns problem i besättningens interna kommunikation och kommunikationen med flygledningen, vilket bidrog till att landningen genomfördes utan tillstånd.

Läs mera:

Farligt nära ögat på flygplatsen i Kronoby – flygplan landade utan tillstånd

Ett flygplan landade utan tillstånd vid Karleby-Jakobstads flygplats på torsdagsmorgonen. Flygplanet landade i närheten av två arbetsfordon och en kollision kunde ha fått allvarliga följder.