Hoppa till huvudinnehåll

Stefan Wallin om broavgift: "Ett realistiskt förslag"

Stefan Wallin
Stefan Wallin (SFP). Stefan Wallin Bild: Yle/Niklas Fagerström porträtt,Stefan Wallin

Riksdagsledamot Stefan Wallin ställer sig positivt till förslaget om att användaravgifter kunde utgöra en del av finansieringen av en fast förbindelse till Nagu.

Stefan Wallin (SFP) har tidigare jobbat för en fast förbindelse till Nagu bland annat genom riksdagsmotioner och besök hos trafik- och kommunikationsminister Anne Berner. Wallin tror att en finansieringsmodell där användaravgifter ingår kunde föra broprojektet framåt.

- Jag tycker att det är ett realistiskt förslag och kanske det enda sättet att få i gång det här projektet.

- Men det är knappast fiffigt att finansiera bara ett enda projekt med avgifter. Vi borde ha ett riksomfattande system och en lagstiftning som möjliggör att också andra vägar skulle kunna vara avgiftsbelagda.

Ett brofäste och en bil.
Ett brofäste och en bil. broar

En finansieringsmodell där användaravgifter ingår skulle enligt Wallin kunna vara ett sätt att överhuvudtaget åstadkomma en bro, eller åtminstone göra processen snabbare.

- Det finns många modeller till exempel i Norge där avgifter delvis kanaliseras till att finansiera ifrågavarande bro, och delvis till kommande infrastrukturprojekt i det ifrågavarande landskapet.

- Då är det hemåt varje gång man betalar en avgift. Mot den bakgrunden känns det kanske mera sympatiskt att ha en avgift. Men det måste i så fall vara en riksomfattande modell.

tietullimerkki, Oslo, 2017
Vägtull i Norge. tietullimerkki, Oslo, 2017 Bild: Antti Haanpää / Yle vägtullar

"Ett sätt att sticka ut hakan"

Konkurrensen om investeringsmedel är hård, säger Wallin. I Finland kommer man att gå in för en 12-årig planeringscykel för stora trafikprojekt. Det så kallade entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors, och motsvarande projekt mellan Helsingfors och Tammerfors, är stora projekt som beräknas kosta flera miljarder.

- I det sammanhanget är förstås 150 till 200 miljoner för en bro ganska lite, men likväl kommer konkurrensen att vara tuff.

- Har man då en skosked inne i finansieringsdiskussionen om broavgifter som en dellösning på finansieringen, kan det vara ett sätt att sticka ut hakan, säger Wallin.

Skylt vid Finansministeriet.
Skylt vid Finansministeriet. Bild: Laura Kotila Finansministeriet (Finland),finlands lejon

Finansministeriet funderar på miljardprojekt - kan samma modeller fungera för Nagubro?

Kati Jussila är konsultativ tjänsteman vid Finansministeriets budgetavdelning och har varit med i en arbetsgrupp som funderat på alternativa finansieringsmodeller för trafikinfrastruktur, bland annat privata investerare och användaravgifter.

Arbetsgruppen har inte analyserat några särskilda projekt, men har fokuserat på hur det kunde fungera för investeringar i miljardklassen. Ett exempel är då just de stora järnvägsprojekten i södra Finland, de så kallade entimmestågen mellan Åbo, Helsingfors och Tammerfors.

Ett grönvitt tåg är klart att starta från Åbo järnvägsstation. I bakgrunden finns Logomo och gångbron som byggs över järnvägen.
Åbo centraljärnvägsstation. Ett grönvitt tåg är klart att starta från Åbo järnvägsstation. I bakgrunden finns Logomo och gångbron som byggs över järnvägen. Bild: Linus Hoffman / Yle Åbo centralstation,Åbo,tåg,järnvägsstationer,Logomo,bangården i åbo

När det gäller järnvägar har man redan tagit i bruk en modell med en slags användaravgifter. Modellen togs i bruk vid årsskiftet.

- Trafikledsverket upptar nu en avgift av företag som använder järnvägar, mestadels VR, säger Jussila.

Tanken om att applicera en liknande finansieringsmodell på byggandet av en bro till Nagu gör Jussila tveksam av två orsaker.

Mynthögar och statsrådsborgen på ett kartbotten av kusten
Hur ska framtidens stora infraprojekt finansieras? Det funderar man på bland annat vid Finansministeriet. Mynthögar och statsrådsborgen på ett kartbotten av kusten Bild: Yle pengar,Statsrådsborgen,Finansministeriet (Finland),mynt,Svenskfinland

Ena orsaken är trafikvolymen.

- Användaravgifter behöver också volymer. Men om man har tillräckligt många användare skulle det kanske vara möjligt.

- Om man inte har stora volymer är det inte så vettigt att samla användaravgifter heller. Det skulle ta åratal att få in fem procent av investeringen.

Lillmälö färjfäste.
Färjfäste på Lillmälö, Pargas. Lillmälö färjfäste. Bild: Yle/Linus Hoffman Lillmälö,färjfäste på våren med is

Den andra orsaken är att det inte skulle finnas någon alternativ väg, vilket innebär att en avgiftsbelagd bro skulle inskränka på rörelsefriheten.

Jussila tänker sig att en bro med avgifter skulle förutsätta ett alternativt sätt att ta sig till Nagu.

- Så har vi tolkat det. Om det finns bara ett sätt att ta sig från en plats till en annan, kan man inte ha användaravgifter. Man måste kunna röra sig fritt.

Cyklist cyklar över bro.
Cyklist cyklar över bro. Bild: pexels.com cykel,broar,bro

Jussila är också skeptisk till möjligheterna att ha olika användaravgifter för olika grupper, till exempel beroende på om fordonet tillhör fastbosatta eller besökare.

- Jag tror inte att det skulle vara möjligt. Nu är färjan en del av trafiknätet och på samma sätt skulle bron vara en del av trafiknätet.

- I mina öron låter det som att användaravgifter inte skulle vara möjliga.

Är användaravgifter framtidens melodi?

På flera håll i Europa får bilisterna finna sig i att betala några mynt för att köra igenom vägtullar på motorvägen, eller betala en bompeng för att köra över en bro. I Finland har man hittills inte tagit i bruk vägtullar.

Kati Jussila ser en del risker med hur vägavgifter kunde påverka bilisters beteende.

- Kanske är det möjligt att man skulle börja beskatta någon motorväg, men det är också så att de kan styra folk att köra på en annan väg som är lite sämre och inte har användaravgifter.

- Då skulle trafiken på den sämre vägen öka, vilket skulle leda till att man blir tvungen att förbättra den på grund av säkerhetsriskerna som uppstår.

En bil kör på en motorväg, snön yr.
En bil kör på en motorväg, snön yr. Bild: Derrick Frilund / Yle färdmedel,trafik,vinter,snöfall,motorvägar,stormar,snöstormar,bilar,biltrafik,vägtrafik

Endast budgetfinansiering räcker inte till i framtiden?

Wallin tror att det kan bli aktuellt med användaravgifter i Finland i framtiden. Hittills har trafikinfrastruktur byggts med budgetfinansiering, eller enligt några andra modeller. Till exempel byggdes en del av motorvägen mellan Åbo och Helsingfors genom samarbete mellan offentliga och privata sektorn.

- Jag tror att vi går mot en framtid där också alternativ finns. Väg- eller broavgifter kunde vara en dellösning, men man kunde också släppa in pensionsbolagen att finansiera trafikinfrastruktur, som rimligtvis är ganska riskfria placeringar som betalar in sig på sikt.

- Det behövs en större mångsidighet när det gäller finansieringen av trafik. Antalet dyra projekt kommer att vara väldigt stort och det finns ingen chans att kunna gå iland med hela paletten av projekt med bara budgetfinansiering.

Hellre bro med avgifter än ingen bro alls?

Wallin tror att det finns ett understöd för en avgiftsbelagd bro till Nagu och tänker sig att en broavgift, ifall man går in för en sådan, skulle vara lägre eller gratis för fast bosatta.

- Jag tror det finns ganska många skärgårdsbor och även sommargäster som skulle vara beredda att godta en avgiftsbelagd bro, om alternativet är att bron inte byggs överhuvudtaget.

Porkalavägen i dåligt skick
Porkalavägen i dåligt skick Bild: YLE / Mathias Gustafsson vägar,kyrkslätt

Skulle det bli ett problem ifall den enda vägen till Nagu var avgiftsbelagd?

- Om det som pilotprojekt skulle genomföras en avgiftsbelagd bro mellan Pargas och Nagu kan det tänkas att det kunde lyckas. Men det säkraste skulle vara att ha en lagstiftning som möjliggör avgifter i hela landet, och inte bara så att ett enda projekt skulle vara avgiftsbelagt.

- Vi brukar inte gå in för den typen av negativ särbehandling av vissa regioner eller vissa projekt. Det borde nog handla om ett helhetstänk och lagstiftning som skulle möjliggöra väg- och motorvägs- och broavgifter också på andra ställen i landet.

Läs också