Hoppa till huvudinnehåll

Unga politiker om sin tioåriga stad: Raseborg har fört samman ungdomar från Ekenäs, Karis och Pojo

två flickor vid kaffebord
Ines Latvala och Jennifer Vihlman är raseborgare och Karisbor. två flickor vid kaffebord Bild: Yle / Monica Slotte Raseborg,Ungdomsfullmäktige,Karis,Pojo, Raseborg,Ekenäs,utbildning,skolor (läroinrättningar),Kommun,fusion,Karisborna Ines Latvala och Jennifer Vihlman sitter i Raseborgs ungdomsfullmäktige

Staden Raseborg fyller tio år och får gott betyg av Karisborna Ines Latvala och Jennifer Vihlman. Båda sitter i stadens nyvalda ungdomsfullmäktige.

Ines Latvala är 17 år och omvald medan 14-åriga Jennifer Vihlman står inför sitt första år i ungdomsfullmäktige.

Båda har levt större delen av sina liv i Raseborg som blev till när Ekenäs, Karis och Pojo fusionerades år 2009.

Ines Latvala säger att den nya staden har fört med sig ett bättre samarbete mellan unga på olika orter.

- Ungdomar i Karis och Ekenäs har förenats på ett nytt sätt. Vi har också fått mycket fler möjligheter att utöva olika hobbyer.

Jennifer Vihlman instämmer.

- Vi är mera tillsammans, också olika åldrar. Och det kommer ju nya klubbar hela tiden.

Fasad och ingång till Karis svenska högstadium och Karis-Billnäs gymnasium.
Skolorna är en viktig markör för stadens unga. Fasad och ingång till Karis svenska högstadium och Karis-Billnäs gymnasium. Bild: Nicole Hjelt / Yle Karis,karis-billnäs gymnasium

Ines Latvala har märkt att det i dag är lättare att göra saker tillsammans, oavsett om man bor i Karis, Pojo eller Ekenäs.

- Man vågar samarbeta över sin egen hemorts- eller kommungräns.

Skolorna kunde bli tajtare

Jennifer Vihlman ser gärna att stadens skolor utvecklar sitt samarbete med varandra ännu mer.

- Extra dagar kunde ordnas tillsammans, kanske också tillvalen.

Raseborg är en vidsträckt stad och för personer som inte är bilburna kan det vara svårt att ta sig från ett ställe till ett annat. Det är en sak som kunde förbättras, menar Ines Latvala.

- Speciellt för oss som ännu inte kör bil så kan det vara lite problematiskt att ta sig till exempel till Tenala, om man vill dit.

Ekenäs simhall
Simhallen i Ekenäs lockar också Karisborna. Ekenäs simhall Bild: YLE/Bubi Asplund ekenäs simhall,Ekenäs

Vihlman åker gärna till simhallen i Ekenäs ibland och höstmarknaden hör det till att besöka. Ändå förankras hemkänslan mer lokalt.

- Nog är det kanske ännu så att man känner att man är av hjärtat Karisbo.

Inte bara rollatorer

Ser då staden till att bemöta också de unga invånarnas behov och inte bara pensionärernas? Finns det tillräckliga möjligheter för unga att skapa sig en framtid i Raseborg?

- Det beror ju litet på vad man siktar på. Nog kunde man tänka sig att komma tillbaka till hemorten efter att man har skaffat sig en bra utbildning, för att bilda familj och börja på nytt, säger Jennifer Vihlman.

Jag ser nog att Raseborg är och ännu mer kan bli en stad som har förutsättningar för ungdomar att i framtiden bosätta sig i― Ines Latvala

Ines Latvala understryker att det är ungdomsfullmäktiges uppgift att se till att också de ungas behov uppmärksammas i staden.

- Jag ser nog att Raseborg är och ännu mer kan bli en stad som har förutsättningar för ungdomar att i framtiden bosätta sig i.

Latvala siktar på att börja studera samhällsvetenskap och hoppas en dag kunna arbeta som politiker.

Vihlman skulle gärna studera till läkare.

- Jag tycker mycket om matematik och har inga problem med fysiken heller.

Båda vill alltså hjälpa människor på olika sätt.

Ökande intresse för samhället

Ines Latvala är omvald och har suttit som ungdomsfullmäktiges representant i bildningsnämnden i Raseborg.

Hon tycker sig ha märkt ett ökande intresse för politik och samhällsfrågor bland sina jämnåriga.

- Politik är ju inte allas grej och det behöver det inte vara heller. Men det finns många som är intresserade bara man lyfter fram saker.

Från stadens sida kunde man göra ännu mera för sammanhållningen bland unga, till exempel ordna fler evenemang, funderar Latvala.

- Alla Raseborgs ungdomar kommer bra överens, men det är mera utifrån privata initiativ som man träffas.

Ingendera har märkt nån språkförbistring eller att det skulle vara problem att umgås över språkgränsen.

- Problemen ligger nog annanstans i så fall.

Hur ser Raseborg ut om tio år då?

Ines Latvala hoppas att man fortfarande har kvar alla sina gymnasier, både svenska och finska, också om det inte föds så många barn numera.

Jennifer Vihlman vill slå ett slag för alla skolor för elever i klasserna ett till sex i Raseborg.

- De har sin betydelse och jag hoppas att de bevaras.

Vill se sig som raseborgare

18-åriga Ekenäsbon Olivia Landén har varit invald i Raseborgs ungdomsfullmäktige år 2018. Då var hon också dess representant i social- och hälsovårdsnämnden.

Det har varit en givande erfarenhet och en fin möjlighet att få påverka som ung, säger hon.

porträttbild på ung kvinna
Ekenäsbon Olivia Landén är intresserad av mänskorättsfrågor. porträttbild på ung kvinna Bild: Yle / Monica Slotte Raseborg,Ungdomsfullmäktige,ungdomar,Ekenäs,Raseborg 10 år

- Man har lärt sig samarbeta med nya människor. Det har varit intressant att sitta med i en nämnd och se vilka ämnen som behandlas.

Landén har inte så tydliga minnen från stadens uppkomst eftersom hon var så liten då, men hon kommer ihåg att hennes föräldrar och släktingar talade om det.

Hon har vuxit upp i Ekenäs och vill se sig som raseborgare.

- Jag känner jag vill säga att jag är raseborgare just för att bidra till gemenskapen som staden väl är tänkt att innebära. Men det är lite kluvet, vissa vill nog fortfarande kalla sig Ekenäsbor.

Olivia Landén tycker att Raseborg har varit en fin stad att växa upp i med fin natur och goda möjligheter till olika hobbyer. Skolorna får också gott betyg.

Borde höra de unga

Olivia Landén hoppas att stadens ledning i ännu högre grad tar med barn och unga i både planering och beslutsfattande.

- Eftersom vi är en barnvänlig kommun borde man höra också barnens och ungdomars åsikter om olika saker.

Ungdomsfullmäktige har representanter i Raseborgs bildningsnämnd, social- och hälsovårdsnämnden, tekniska nämnden samt fritidsnämnden.

Det har ibland varit lite oklart vem man ska kontakta vid olika tillfällen och vad man kan fråga― Olivia Landén

Nämndernas möten har gett underlag för diskussion inom olika ämnen och man har också kunnat komma med egna initiativ.

Varje representant har sin egen mentor.

För ungdomsfullmäktiges medlemmar kunde kommunikationen till stadens personal löpa smidigare.

- Det har ibland varit lite oklart vem man ska kontakta vid olika tillfällen och vad man kan fråga, säger Olivia Landén.

Hon ser gärna att man jobbar för större samhörighet och gemenskap inom Raseborg.

Ett sätt att visa sitt engagemang är att möta upp då staden ordnar någonting.

Stadens självständighetsfest var till exempel inte speciellt välbesökt.

- Speciellt beslutsfattarna borde vara på plats för att visa att de bryr sig om och känner omtanke och vill att Raseborg ska bli framgångsrikt.

De nyvalda medlemmarna i ungdomsfullmäktige kommer i år uteslutande från skolorna i Karis.

Fullmäktige väljer ordförande och fördelar övrigt ansvar den 13 januari.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland