Hoppa till huvudinnehåll

E-recept skrivna i Finland duger nu också i Estland - om ett par år ska de funka i nästan hela EU

Apotek i Dorpat i Estland.
Apotek i Dorpat i Estland. Bild: Lehtikuva apotek,Estland

Receptbelagda läkemedel som ordinerats med elektroniskt recept i Finland kan sedan i måndags tas ut på apotek i Estland, även om kunden saknar pappersversion av receptet.

Det räcker att personen som ordinerats läkemedel har ett giltigt identitetsbevis med sig till apoteket. Kunden måste också ha godkänt överföringen av information på Kanta-tjänsten.

Social- och hälsovårdsministeriet uppger att den nya möjligheten gagnar särskilt finländare som vistas längre tider i Estland, samt resenärer som glömt sina mediciner hemma.

I något skede i år ska det också bli möjligt att ta ut mediciner med estniskt e-recept i apotek i Finland.

Det finns vissa begränsningar

Ministeriet påpekar att alla läkemedel nödvändigtvis inte finns i alla apotek, och att e-receptet inte är någon garanti för att man faktiskt får tag på det önskade läkemedlet.

Det finns också vissa begränsningar vid köp av läkemedel utomlands. En kund får till exempel inte köpa ett preparat som ordinerats för en begränsad tidsperiod eller som pålagts begränsningar gällande hur ofta det får köpas ut.

Inte heller läkemedel som klassificeras som narkotiska och som påverkar centrala nervsystemet eller preparat som framställs i apoteket kan köpas med internationellt e-recept.

Någon automatisk ersättning från Folkpensionsanstalten kan man inte heller räkna med vid köp utomlands - då ska man ansöka om ersättning retroaktivt i Finland.

22 länder med systemet

Finland och Estland är först ute med e-recepten, men redan i slutet av året ska digitala recept skrivna i ett EU-land börja gälla i flera EU-länder.

Följande i tur att ta i bruk systemet är Kroatien, Portugal, Luxemburg, Malta, Grekland, Cypern, Belgien och Tjeckien. I de 12 övriga EU-länderna som är med i apoteksprojektet ska de digitala recepten börja gälla år 2021.

Framöver ska digitala patientjournaler kunna överföras från ett EU-land till ett annat. Tjeckien och Luxemburg har redan fått grönt ljus för att motta sjukjournaler från andra länder inom EU.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes