Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivtrafikenkäten: Raseborgarna tar bilen till jobbet – högst på önskelistan finns anslutande bussar till tåg

Tåg vid snöbeklädd perrong. I bakgrunden gångbro i trä.
Många som svarade på enkäten vill ha flera tåg- och bussturer. (Arkivbild). Tåg vid snöbeklädd perrong. I bakgrunden gångbro i trä. Bild: Nicole Hjelt / Yle Karis,Karis järnvägsstation,broar,tåg,VR-Group ,karis järnvägsbro

Merparten av de över 1400 personer som svarade på staden Raseborgs kollektivtrafikenkät uppger att de åker bil till jobbet, eller tar bilen till bussen eller tåget som tar dem till jobbet.

Majoriteten av de raseborgare som som svarade på enkäten har sin arbetsplats i Raseborg. Mer än hälften av dem som svarade uppger att arbetsresan tar under en halv timme.

Endast fem procent säger att arbetsresan ena vägen tar 90 minuter eller längre.

Över hälften av de som svarat på enkäten säger att de kunde tänka sig att använda kollektivtrafik i stället egen bil om det gick flera buss- eller tågturer.

Lägre kostnader, lättare att ta sig till tåget, kortare restid och bättre resekomfort skulle påverka beslutet att lämna bilen hemma. Många anser också att tågen borde vara mera punktliga.

Svararna i åldern 25 - 50 år

En fjärdedel av de som svarade på enkäten säger att de har använt regionbiljetten och Raseborgs stadsbiljett. En dryg tiondel har utnyttjat understöd för tågresor.

De flesta använder enkel eller seriebiljetter för sina resor, men det finns också många som använder studie- eller pensionärsrabatt.

Tina Nordman som är bildningsdirektör i Raseborg säger att åldersgaffeln hos de som svarade på enkäten var bred.

- De flesta som svarade var i åldern 25 till 50 år. Antalet svar fördelade sig i stort sett utifrån boplatsens storlek så att de största svarsprocenterna fick vi på Ekenäs- och Karisområdena, säger hon.

Flera buss- och tågturer

De som deltog i enkäten fick också skriva kommentarer och ge utvecklingsidéer. Högst på den listan kom koordineringen av anslutande bussturer till tågstationen.

Flera buss- och tågturer under kvällar och veckoslut liksom mera turer dagtid ses också som viktigt.

För att bättre kunna ta sig fram med cykel anser flera personer att det skulle vara viktigt att planera och bygga lätta trafikleder mellan Ekenäs - Tenala och mellan Karis – Ekenäs.

Cykel på isig väg.
Nya lätta trafikleder önskas till Västnyland. Cykel på isig väg. Bild: Yle/Jukka Tyni is,halka,snö,vinter,väglag,cykel

Flera personer vill också ha en sådan biljett som skulle duga på både bussar och tåg.

- Nuvarande stadsbiljetten är mycket populär och man önskar att en motsvarande biljett som fungerar i alla bussar också ska finnas i framtiden, säger Samuel Nissfolk, utredningsplanerare i Raseborg.