Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationskonsult Elli Flén: Kyrkan måste bestämma sig för vad man ska tycka om homosexualitet

kvinna bredvid krukväxt
kvinna bredvid krukväxt Bild: Yle/Roy Fogde försvaret

Så länge kyrkans anställda är delade då det gäller synen på homosexualitet kommer mediekriserna att fortsätta blossa upp. Det är absolut inte bra för kyrkan, säger kommunikationskonsult Elli Flén.

Elli Flén, kommunikationskonsult med stor erfarenhet av kriskommunikation, är inte överraskad över Kristinestadsprästernas uttalanden om homosexualitet som väckt stor uppståndelse de senaste veckorna.

Det hela började med att kyrkoherden i Kristinestads svenska församling, Daniel Norrback, i en Facebook-tråd bland annat beskrev pridetågen som Sodom och Gomorra-parader.

Det är absolut inte bra för en organisations image att den egna personalen är splittrad i en stor och viktig fråga.― Elli Flén

Förra veckan försvarade i sin tur kaplanen Markus Engström kyrkoherden i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. Engström anser att homosexualitet är onaturligt och avskyvärt.

- Det här är ju inget nytt i sig utan frågan har kommit upp i olika former när det gäller kyrkan. Men det är klart att det är en kris för kyrkan. Det resulterar i en kritikstorm och hårda debatter i offentligheten och också i att folk träder ur kyrkan, säger Elli Flén.

Grundorsaken till att kyrkan hamnar i den här debatten om och om igen är att kyrkan inte har klarat av att enas om en åsikt, konstaterar Elli Flén.

- Eftersom frågan inte är löst inom kyrkan kommer kyrkan att tvingas ta ställning om och om igen. Det är absolut inte bra för en organisations image att den egna personalen är splittrad i en så här stor och viktig fråga.

"Väldigt tyst i kyrkans egna kanaler"

När en organisation inte har en tydligt uttalad åsikt i en fråga gör det också kriskommunikationen väldigt svår, vilket märks i hur kyrkan har hanterat fallet i Kristinestad, säger Elli Flén.

- Kriskommunikation är alltid jobbigt men det är speciellt jobbigt om man inte har ett tydligt svar att komma med, en ståndpunkt som alla i organisationen delar.

Med tanke på det tycker Flén att biskop Björn Vikström har gjort det han kunnat.

- Han har tagit ansvar i offentligheten, åtminstone ganska bra. Men både lokalförsamlingen och kyrkan som helhet skulle ha kunnat vara mer effektiva i sin kommunikation om fallet.

Framförallt borde kyrkan ha använt sig av sina egna informationskanaler, säger Elli Flén.

En skylt hänger från väggen. På skylten står det Kristinestads svenska församling.
Kristinestads svenska församling. En skylt hänger från väggen. På skylten står det Kristinestads svenska församling. Bild: Yle/Juho Teir församlingar (offentligrättsliga samfund),kyrkor (organisationer),Kristinestad,Kristinestads svenska församling

- Det är väldigt tyst om det här på kyrkans, domkapitlets och Kristinestads svenska församlings egna webbplatser och Facebooksidor. Där finns ingen information eller väldigt dåligt med information om den här frågan.

- Man har svarat i medierna och biskopen har gjort medieframträdanden, men var är användningen av de egna kanalerna? De egna Facebooksidorna, de egna webbplatserna och de egna Twitterkontona, frågar sig Flén.

"Man borde ha lyft fram egna regler och värderingar"

Tystnaden skulle enligt Elli Flén kunna tolkas som att kyrkan inte är speciellt krismedveten och försöker låtsas som om det regnar men det tror hon ändå inte är fallet.

- Snarare är det ett symptom på att man inte riktigt vet vad man ska säga. Och det är aldrig ett bra läge i en krissituation.

Ingen kriskommunikation i världen kan rädda en organisation som inte gör någonting åt problemet.― Elli Flén

Elli Flén anser att man från kyrkans sida borde ha förklarat i sina egna kanaler, till exempel på sociala medier, vad man gör just nu för att åtgärda problemet.

- Man borde också ha lyft fram egna regler, riktlinjer och värderingar för att visa att det här inte är det som organisationen står för. Man har försökt göra det här men det har varit för lite och kanske lite för sent också.

Lokalförsamlingen fattar sina egna beslut

Lucas Snellman, ledande sakkunnig i kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, säger att då en kris uppstår lokalt är det på lokalförsamlingens ansvar att agera.

- I det här aktuella fallet blir det ju problematiskt i och med att de som har förorsakat krisen själva är församlingsanställda. Därför kom uttalandet från biskop Björn Vikström om att starta en utredning om innehållet i insändaren.

Det handlar om sår och skador som kommer att ta väldigt länge att reparera.― Lucas Snellman

Biskopen kan agera och likaså Borgå domkapitel som har ett ansvar för såväl prästerna som församlingarna, säger Snellman.

Prästen Lucas snellman framför ett vinterlandskap
Lucas Snellman. Prästen Lucas snellman framför ett vinterlandskap Bild: Yle/Björn Karlsson präster,snö,vinter,lucas snellman

Snellman säger att han själv varit i kontakt med berörda i Kristinestad och uppmanat dem att föra en respektfull kommunikation och antingen korrigera sina uttalanden eller be om offentlig ursäkt.

- Man ska kunna erkänna att nu gick vi för långt och kunna be om förlåtelse för det man har yttrat tidigare. Men vi kan inte gå in och tvinga någon part att agera på ett visst sätt utan mera ge råd och stöda dem i den här situationen. En lokalförsamling fattar sina egna beslut om hur man agerar.

Har ni råd med de här kriserna om man tänker på att kyrkans medlemsantal nu ligger historiskt lågt, på under 70 procent?

- Nej, ingen har råd och ingen vinner på en sådan här situation och det är också det besked som nu har gått till lokalförsamlingen. Att ett uttalande som en eller två personer står för får stora konsekvenser inte bara för lokalförsamlingen utan också för väldigt många andra församlingar.

- När det når sådana proportioner som det här har gjort finns det personer som tycker att den där kyrkan vill jag inte mera vara en medlem av, konstaterar Lucas Snellman.

Bibel
Bibel Bild: Yle/Andy Ödman bibeln

Snellman säger att det är extra tråkigt att händelserna i Kristinestad har fått följder för samarbetet med skolor och organisationer på orten.

- Det handlar om sår och skador som kommer att ta väldigt länge att reparera.

Skrev på Facebook att alla är värdefulla

Att kyrkan som organisation inte har kommenterat uttalandena om homosexualitet i sina egna kanaler beror på att de olika webbplatserna och kontona på sociala medier har olika ansvarspersoner, säger Lucas Snellman.

- Biskopen bestämmer själv över sin Facebooksida och likadant är det med Borgå domkapitel. På den nationella Facebooksidan som vi bär ansvar för, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, publicerade vi ett inlägg som ville svara mot de sårade känslorna. Vi gick ut med ett innehåll om att varje människa är värdefull i sig.

Men ni tog inte ställning till det här aktuella fallet?

- Det var ett allmänt innehåll men jag tror att de som följt med diskussionen förstår vilket budskap vi ville sprida i situationen.

Facebook i mobil.
Facebook i mobil. Bild: AAP Image Facebook

Elli Flén tycker inte att ett allmänt inlägg om att alla är värdefulla på kyrkans Facebooksida är effektiv kriskommunikation.

- I kriskommunikation måste man nog vara tydligare än så. Jag förstår att man har tänkt väl och många tolkar det säkert på det sätt det är avsett. Men i ett sådant här läge finns det stora risker att man utsätts för hån och att det vänds mot organisationen.

Men det är svårt att kommunicera tydligt när man inte har en tydlig linje att kommunicera, säger Elli Flén.

"Ta ansvar och åtgärda problemet"

Elli Flén säger att ungefär samma lagar gäller i alla mediekriser.

- Det första steget är att ta ansvar. Någon i organisationen måste visa att man tar det här på allvar och inser att man har en kris.

- Följande steg är att åtgärda problemet. För ingen kriskommunikation i världen kan rädda en organisation som inte gör någonting åt problemet.

När vi har en känslosam, engagerande, viktig fråga där kyrkan velar - då har vi ingredienser till kriser om och om igen.― Elli Flén

Enligt Elli Flén är grundproblemet att kyrkan är splittrad i frågan om homosexualitet.

- Det kanske man inte klarar av att reda ut i samband med just den här mediekrisen. Men det problem man kan åtgärda och måste åtgärda är att se till att ingen i organisationen uttalar sig på ett kränkande sätt.

"Vi är vana vid att kyrkan ska ha ett tydligt svar"

Elli Flén tror inte att den här krisen lägger sig innan man ser en tydlig åtgärd som kan övertyga allmänheten om att det här inte kommer att ske igen.

- Man förväntar sig ett straff, en varning, någonting som tyder på att organisationen har tagit det här på allvar och inte sopar det under mattan.

Två män håller hand.
Två män håller hand. Bild: Newscast Online två händer,homosexuella

Kyrkan måste i något skede bestämma sig för hur man ska tycka i frågan om homosexualitet, säger Elli Flén.

- Och jag inser själv att det är väldigt svårt. Men vi är vana att kyrkan ska ha ett tydligt ja eller nej-svar som man har på de flesta frågor. Så när vi har en känslosam, engagerande, viktig fråga där kyrkan velar - då har vi ingredienser till kriser om och om igen.

Problematisk fråga i Borgå stift

Ytterligare en sak som gör det hela mer eldfängt är att vi har ett biskopsval på kommande, säger Elli Flén.

- Alltid när det förrättas val gör man ett linjeval, vartåt ska organisationen gå? Då har sådana här olösta tvistefrågor en tendens att blossa upp.

Skylt med texten Domkapitlet i Borgå
Skylt med texten Domkapitlet i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén Borgå stift,borgå domkapitel

Lucas Snellman säger att Borgå stift är ett av de stift där frågan om homosexualitet upplevs som speciellt problematisk.

- Mycket hänger det ihop med att det inom Borgå stift finns många väckelserörelser och också präster och förtroendevalda som har sin bakgrund i väckelserörelser och en reserverad inställning i den här frågan.

"Det tar tid innan kyrkan kan enas"

Då ett beslut av den här typen kräver att 75 % av kyrkomötets ombud är av samma åsikt bedömer Snellman att det kommer att ta tid innan kyrkan enats i frågan om homosexualitet.

- Det utmanar självfallet kommunikationen i just den här frågan men hindrar inte att kyrkan aktivt tar ställning mot kränkande uttalanden i offentligheten.

Vid församlingsrådet i Kristinestads svenska församling vill man inte kommentera situationen. Kyrkoherde Daniel Norrback lovar först kommentera men skriver senare i ett sms att han avstår från kommentar.

Läs också