Hoppa till huvudinnehåll

Företagare: Bättre vägar och järnvägar skulle få Västnyland att blomstra

Bildcollage av en gropig asfaltväg och en tågräls.
Bättre vägar och förbättringar i järnvägsnätet skulle öka de lokala företagens investeringshunger. Bildcollage av en gropig asfaltväg och en tågräls. väg,Räls,asfalt,Tjälskott,Västnyland,elektrifiering

Näringslivet i Västnyland skulle må bra av bättre vägytor och investeringar inom rälstrafiken. Det visar en undersökning som företagsutvecklaren Novago låtit göra.

Vägarnas och järnvägarnas nuvarande skick hindrar regionen från att utvecklas och investeringar behövs, säger den färska undersökningen.

Ett urval på 150 företag deltog i undersökningen. Samtliga svarade att vägarnas och järnvägarnas skick åtminstone i viss mån är viktiga ur det egna företagets perspektiv.

I undersökningen som gjordes i november i fjol deltog företag från Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå.

Lojoföretagarna vill ha entimmeståget

I Lojo är företagarna relativt nöjda med landsvägarnas skick och motorvägen mellan Åbo och Helsingfors. Däremot skulle de gärna se att det så kallade entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors skulle bli verklighet.

I Sjundeå var man mest missnöjd med vägnätet. Nästan 90 procent av företagarna svarade att de var rätt missnöjda eller mycket missnöjda.

När företagarna i hela regionen ombads nämna den viktigaste åtgärden som borde vidtas nämnde de flesta den tilltänkta järnvägsrutten mellan Helsingfors och Åbo via Lojo.

Andra önskemål var en elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan, en förbättring av riksväg 25, speciellt mellan Lojo och Karis samt en förbättring av stamväg 51. Här önskades också ökad belysning.

Dessutom önskades förbättringar på väg 112, att en del av den tunga trafiken flyttar från vägarna till järnvägarna, att farliga plankorsningar tas bort samt bättre vinterunderhåll på vägarna.

Överlag var företagarna nöjda med Åbo motorväg och andra större vägar. Samtidigt var de missnöjda med de mindre vägarnas skick och påtalade brister i underhållet.

Bättre infrastruktur betyder flera jobb

Drygt 40 procent av företagarna säger att de vore redo att investera mera i sin affärsverksamhet förutsatt att vägarna och järnvägen är i ett betydligt bättre skick än de är idag.

Ivrigast är man i Ingå där över hälften av företagarna gärna investerar mera om infrastrukturen förbättras.

Medeltalet för alla potentiella företagsinvesteringar låg enligt undersökningen på 700 000 euro, med stora regionala skillnader.

Mest pengar var företagen i Lojo beredda att investera medan de minsta summorna fördes fram i Sjundeå.

Knappt 40 procent av företagen kunde tänka sig att anställa mera personal, förutsatt att vägarna och järnvägarna förbättrades.

I genomsnitt är företagen beredda att utöka sin personal med fyra personer.

Tidningen Länsi-Uusimaa var först med nyheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland