Hoppa till huvudinnehåll

I prästutbildningen ingår inga ledarskapsstudier: "Vi gör allt vi kan i en teoretisk kurssituation för att förebygga konflikter"

Ett kors på toppen av domkyrkan med grenar i silhuett mot bakgrunden.
Kyrkan menar att de nog är noga med utbildningen i ledarskap Ett kors på toppen av domkyrkan med grenar i silhuett mot bakgrunden. Bild: Amanda Vikman/Yle Åbo domkyrka,religion

Kyrkan är precis som andra idéburna organisationer särskilt sårbar för personkonflikter, i och med att det i rätt lång utsträckning handlar om människor som jobbar med det som också är deras övertygelse. Det konstaterade biskop Björn Vikström i en intervju med anledning av de återkommande problemen i Borgå stift.

Men hur förberedda är de kommande prästerna på de utmaningar som följer med ett chefskap för en församling med ofta många anställda i olika roller? Och vilken vägkost får de i sin utbildning?

För att bli kyrkoherde i Finland måste du först ta magisterexamen i teologi. Efter det är det upp till kyrkan att välja vilka de anställer som präster.

Mikael Lindfelt är dekanus vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Enligt honom är det inte Akademins uppgift att utbilda sina studerande i ledarskap.

– Vi utbildar teologer och kyrkan ansvarar för vilka av våra teologer de anställer som präster. Efteråt har kyrkan sin egen utbildning som bygger på kyrkans värdegrund.

Enligt Lindfelt kan Akademin inte särbehandla vissa elever och sätta resurser på en utbildning som egentligen dubblerar den utbildning kyrkan ordnar.

– Alla som ska bli kyrkoherdar måste gå en utbildning som kyrkan ordnar. Alla våra studerande blir inte präster så vi har inte resurser att satsa på ledarskapsutbildning, särskilt om det innebär en dubblering.

Om du blir anställd av kyrkan som präst inleds pastoralstudier som kyrkan själv ordnar. Efter två år kan man ta pastoralexamen.

I studierna går man igenom själavård, dogmatik, Bibeln och så vidare. Det är tänkt att den utbildningen ska fungera som grund för att kunna jobba som präst.

Utbildningen innehåller ledarskap sedan 2005

Under pastoralstudierna lär man sig egentligen inget om ledarskap, säger Magnus Riska, stiftsdekan vid Borgå stift.

– De som är intresserade av att gå vidare kan ansöka om att ta examen inom ledarskap i församlingen. När man har avlagt den examen är man behörig att söka en tjänst som kyrkoherde.

Alla våra studerande blir inte präster så vi har inte resurser att satsa på ledarskapsutbildning― Mikael Lindfelt, dekanus, ÅA
Skylt med texten Domkapitlet i Borgå
Alla som vill bli kyrkoherde måste gå en utbildning inom ledarskap. Skylt med texten Domkapitlet i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén Borgå stift,borgå domkapitel

Utbildningen togs i bruk 2005. De som arbetat som kyrkoherdar före det behövde inte gå utbildningen för att kunna fortsätta jobba.

Riska säger ändå att han inte tror att det finns någon mera som inte har behörighet.

– Den har funnits såpass länge att alla som är kyrkoherdar nog ska ha gått den. Det finns dessutom exempel på kyrkoherdar som frivilligt gick utbildningen fast de inte var tvungna och redan hade jobbat en tid.

Rätt person ska bli kyrkoherde

Kyrkan gör sitt yttersta för att se till att rätt personer blir kyrkoherdar. Det gör de genom att alla som söker till utbildningen måste genomgå en så kallad anlagsprövning som tidigare kallades för lämplighetstest.

– Vi gör allt vi kan i en teoretisk kurssituation för att förebygga konflikter. Dessutom utbildas alla i kursen också i konflikthantering.

Enligt Riska förnyar kyrkan också utbildningen och på finska sidan finns det redan en utbildning på två år som enligt honom passar bra som fortbildning då man gått den svenska kursen.

– Synen på ledarskap förändras hela tiden, inom kyrkan är vi väldigt medvetna om att ett auktoritativt ledarskap inte fungerar lika bra som för kanske 20-30 år sedan. Vi försöker följa med och gör så gott vi kan.

Riska säger också att ingen föds till ledare men att vissa färdigheter nog hjälper.

– Ledarskap är en mångfacetterad sak som bygger på dina personliga erfarenheter och kunskaper. Det är inget man kan plantera in i en person under en vår eller höst. Det är något som man växer in i och det är något som kyrkan vill stöda.

Läs också