Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå ersätter inte skadat bildäck - gropen låg utanför körfilen

Två händer jobbar med att byta däck med hjälp av en maskin.kbyte
Ett av däcken fick skador. Inne i artikeln finns bilder av gropen. Två händer jobbar med att byta däck med hjälp av en maskin.kbyte Bild: Mostphotos \ LENNART ANGERMUND Däck,däck (fordon),Däckbyte

En bilförare har vänt sig till Sjundeå kommun och kräver ersättning för höger framdäck som skadades då hen körde i en grop på Störsvikvägen. Sjundeå säger nej eftersom gropen låg utanför körfilen.

Skadan inträffade den 12 september på Störsvikvägen. Bilföraren lämnade in en ersättningsansökan till kommunen.

Eftersom det handlade om en skada på mindre än 1 000 euro var det tekniska direktören Markus Moisio som behandlade ansökan.

Moisio avslog ansökan. Bilföraren begärde då omprövning av beslutet men också tekniska nämnden gav tummen ner för ansökan.

Utanför eller innanför körfilen?

Moisio ansåg i sitt beslut att gropen låg vid vägkanten utanför körfilen. Enligt lagen ska fordon köras på körfältet och det är bara av särskilda skäl man tillfälligt får avvika från körfilen.

Kommunen är inte ersättningsskyldig om bilister inte följer lagen, säger Moisio i sitt beslut.

En vägstump med en grop i ena kanten.
En bild på gropen som föraren har tagit. En vägstump med en grop i ena kanten. Bild: Privat \ Sjundeå kommun väg,Sjundeå

Bilföraren säger å sin sida att hen visst har följt lagen. Hen har bifogat bilder från platsen i sin begäran om omprövning.

Föraren säger att hen körde på körfilen. Det finns en felaktig vit markering på kanten som gör att tekniska direktören felaktigt tolkar det hela som om bilen skulle ha varit utanför körfilen.

En vägkant med en grop.
Ytterligare en bild föraren har bifogat i sin begäran till kommunen. En vägkant med en grop. Bild: Privat \ Sjundeå kommun väg,Sjundeå

Kommunen lappade vägen i rask takt

Föraren säger också att hen genast vände sig till kommunen och bad att gropen skulle åtgärdas. Kommunen reagerade snabbt och fixade platsen. Det tyder på att gropen verkligen störde trafiken, anser hen.

Tekniska direktören och tekniska nämnden hänvisar ändå till en princip om att förare kan få ersättning om väghållningen har varit slarvig eller felaktig. Men dåligt skick på vägen räcker inte som orsak.

Enligt lagen ska allmänna vägar hållas i tillfredsställande skick, men det har inte klart fastställts vad tillfredsställande skick är.

Det sägs inte heller vad som är rimlig tid för att till exempel åtgärda gropar i asfalten.

Anhållan bör alltså förkastas av olika orsaker, säger tekniska direktören och nämnden.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland